Utdannelse, en dårlig investering

Ja, i alle fall rent økonomisk. Tall fra OECD viser at Norge er det landet hvor lønnsforskjellene mellom de med høy utdannelse og de lavt utdannende er minst.

Publisert Oppdatert
Likevel velger flere nordmenn å ta høyere utdannelse enn OECD-gjennomsnittet.

Har du høy utdannelse tjener du rent statistisk kun 30 prosent mer enn personer med lav utdannelse. Til sammenligning, tjener høyt utdannende finner 80 prosent mer enn sine lavtlønnede landsmenn.

Nedslående økonomiske tall for studenter

Har du nå avsluttet en tre til fem års utdannelse, bli regnestykket ganske nedslående:

Etter endte studier har du sannsynligvis en studiegjeld på 200 000 - 400 000 kroner. Mens de som valgte å begynne å jobbe rett etter videregående har vært i lønnet arbeid hele tiden, og har opparbeidet seg egenkapital.

Du har blitt akterutseilt av boligmarkedet i de årene du studert isteden for å jobbe. Hadde du gått til anskaffelse av bolig for tre til fem år siden istedenfor nå, ville du ha fått boligen for 1 million isteden for dagens pris på 2 millioner.

Du skal jobbe i veldig mange år for at den 30 prosents lønnsforskjellen skal kunne kompensere for det du har brukt av tid og penger på utdannelsen.

Begynner du i helse- eller utdannelsessektoren, er det faktisk en mulighet for at lønnsgevinsten du får ved å ta høyere utdannelse en vesentlig lavere enn 30 prosent.

Jobbtrivsel og status

Likevel viser undersøkelsen at 30 prosent av norske ungdommer tar høyere utdannelse, mot gjennomsnittelig 25 prosent i OECD landene.

Det er tross alt ikke bare penger som motiverer oss - faktorer som jobbtrivsel og status skal tydelig ikke undervurderes. i_222868

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning