Ung boligjakt

Unge kjøper sin første bolig tidligere enn før. Storbyene lokker med skreddersydde leiligheter for unge kjøpere. Vi gir deg tipsene for å gjøre en god handel.

Publisert Oppdatert
Living in a Box, Urban Landmark og ICON er noen av konseptene. Boligbyggerne har forlengst fått med seg at unge mennesker foretrekker å eie framfor å leie.

- Trenden er å eie selv, og se på boligen som en investering. Det handler om å komme inn på markedet.

Stein Ove Ødegård er avdelingsleder ved EiendomsMegler1 på Storo nord i Oslo, et område preget av store forandringer. BI har nettopp åpnet dørene, og det er et stort marked for mindre leiligheter beregnet på førstegangskjøpere. Mange av dem er studenter som har flyttet til byen for å studere.

- Vi har merket en stor økning når det gjelder unge førstegangskjøpere, bare i løpet av det siste året har det vært en stor endring, sier Ødegård.

Ut av vinduet

Mange synes det er irriterende å kaste penger ut av vinduet i form av å leie. Kanskje er man student og skal begynne på en femårig utdanning. Eller kanskje har man valgt å flytte hjemmefra. Uansett er man interessert i å få mest mulig igjen for boliginvesteringen.

- Så lenge det er oppgang i markedet vil de fleste foretrekke å eie, og få med seg prisoppgangen på kjøpet. Det kan også gi en god kapital for å kjøpe bolig nummer to, sier Kjell Senneset, sjefsøkonom ved Prognosesenteret.

Ingen investering er uten risiko. En opplagt risiko ved kjøp av leilighet er at prisen på boligen kan synke. De siste fem årene har boligprisene steget med over 40 prosent. I storbyene er prisveksten enda høyere. Sentralbanksjef Svein Gjedrem har vanskelig for å forklare veksten utfra vanlige økonomiske forhold. Statistisk sentralbyrå har justert prognosene for boligprisene kraftig ned, og spår at prisene kan falle fra 2008. Er det i det hele tatt lurt å kjøpe bolig nå?

- Vi tror på videre prisoppgang, og ser det som lite sannsynlig at vi får en utflating med det første, sier Senneset ved Prognosesenteret.

Oppussing

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at flest unge kjøper når de økonomiske utsiktene er best, og prisnivået på boligene er høyest. Man har rett og slett tro på at de gode tidene vil fortsette. Dessuten er det ingen som vet hvor lenge man må vente på det neste krakket. Et godt utgangspunkt bør være at du selv kan tilføre boligen du kjøper såpass mye verdi at du slipper å tape penger - selv om man får en generell prisnedgang på boligmarkedet.

- Det er en fordel å velge en leilighet man kan forbedre ved oppussing. Samtidig er det ikke alltid lurt å kjøpe rene oppussingsobjekter, sier Stein Ove Ødegård i EiendomsMegler1.

Han mener også det er viktig å tenke litt på hva slags eieform boligen har.

- Om man kjøper selveier, borettslag eller aksje spiller ingen stor rolle i seg selv. Det viktigste er å slippe risikoen med stor fellesgjeld der avdragene plutselig slår til om fem år, sier Ødegård.

Ungt, urbant - og dyrt?

Ekspertene har delte meninger om hippe boligkonsepter for unge.

Unge førstegangskjøpere har gjerne begrenset mulighet til lån i banken. Man har lite egenkapital og lav inntjening under studiene.

De siste årene har det kommet en rekke boligkonsepter som lokker til seg disse kjøpernee med lave innskudd. Selv med begrenset inntekt har man råd til å kjøpe seg inn. Ofte er lånet avdragsfritt de første årene, og utgiftene er lave. Men om renten går opp vil det svi, og når avdragene kommer kan man risikere å betale det dobbelte av hva man gjorde i utgangspunktet. Prognosesenteret mener allikevel det kan være et fornuftig alternativ.

- Jeg synes det er en fornuftig boligform, og det ligger ofte gode lånebetingelser til grunn. Unge har en ganske bratt inntektskurve, og vil ikke nødvendigvis føle at utgiftene blir større, sier Kjell Senneset, sjefsøkonom i Prognosesenteret.

Megleren Stein Ove Ødegård i Eiendomsmegler1 har kommet til en annen konklusjon.

- Det er ofte de yngste som faller for fristelsen. Du vet lite om din personlige økonomi og renteutviklingen de neste fem årene. Faren ligger i usikkerheten, sier Ødegård.

Han mener også at slike boliger er et dårligere investeringsobjekt.

- Hvis renta stiger noe, kan man få problemer med å få igjen innskuddet ved salg.

Forbrukerombudet følger utviklingen.

- Vi har reagert på markedsføringen. Det er betydelig økonomisk risiko ved denne type konsepter, og man har underkommunisert at det er en stor fellesgjeld, og at utgiftene trolig vil stige i fremtiden, sier Magne Eek, seksjonssjef ved Forbrukerombudet.

Penger igjen

En god boliginvestering gir deg penger på bok når du skal selge. Men enhver investering har en tilsvarende risiko. Hvordan tjene penger på din første bolig?

Forberedelser:

* Gjør deg kjent med prisene i markedet

Vanligvis begynner man med å finne ut hvor man vil bo. Deretter gjelder det å orientere seg om prisene i dette området. Orienter deg ved hjelp av aviser og internett. Gå på visninger.

* Vurder eieform og totale utgifter

Det finnes mange forskjellige modeller for å eie boliger. Det er uansett viktig å regne ut totalkost på kort og lang sikt. Mange boligkonsepter er billige å kjøpe seg inn i, men svært dyre på sikt.

* Ta høyde for renteøkning

Renteutviklingen de neste årene er det ingen som kjenner. Ta høyde for at renten kan stige.

Kjøpet:

* Velg en god plassering

Tenk videresalg når du kjøper. Det er trolig en ny førstegangskjøper som vil kjøpe leiligheten din i neste omgang. For små leiligheter er det en fordel at den er plassert i nærheten av sentrum, gjerne med kort vei til både skole og kulturtilbud.

*Puss opp selv

Det kan være mye å spare på å kjøpe en umoderne leilighet som du pusser opp selv. Det er en stor fordel at både det elektriske og rør er intakt. Hvis du må betale for håndverkere er det fare for at vinningen går opp i spinningen. I dagens marked er det ikke alltid lønnsomt med et falleferdig oppussingsobjekt. Sats heller på enklere overflateoppussing.

*Tenk smart

Jo mindre leilighet, jo dyrere kvadratmeterpris. Går flere sammen kan man kjøpe en større bolig og dele på utgiftene. Er man riktig smart sørger man for at det i tillegg er en stor utleiedel. Men en slik løsning krever både godt vennskap og solide avtaler.

(Tipsene er basert på uttalelser fra Stein Ove Ødegård i Eiendomsmegler1, Magne Eek i Forbrukerombudet og Kjell Senneset ved Prognosesenteret.)

Foto: Anders Knudsen

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning