Trendy snusing

Avhengig av snus? Det er ikke så galt som du kanskje tror.

Publisert Oppdatert

Mens regjeringen forsøker å minske antallet røykeavhengige i Norge, er det flere og flere som blir avhengig av snus, særlig kvinner. Likevel kan dette kalles en positiv utvikling skal vi tro forsker og snusekspert ved Statens Institutt for rusmiddelforskning (SIRUS), Karl-Erik Lund;

- I den grad snus immuniserer mot oppstart av røyking blant unge kvinner som ellers hadde blitt røykere, er dette udelt positivt fordi snus er cirka 90 prosent mindre helsefarlig enn å røyke. I den grad snus øker slutteraten for røyking blant kvinner som ellers ikke ville ha klart å slutte, er også dette positivt, sier Lund til Kvinneguiden.

Likevel skadelig

Samtidig er det nettopp dette snusekspert Lund synes er urovekkende; at det i økningen av kvinnesnusere sannsynligvis også befinner seg en del jenter som aldri hadde blitt tobakksbrukere hadde det ikke vært for tilgjengeligheten til snus.

- Det er klart uheldig, likevel vet vi at det må 15-25 nye snusbrukere til for å utligne helsegevinsten av hver røyker som går over til snus, forklarer han.

Mens andelen snusbrukere blant menn etter ti års økning nå har stagnert, fortsetter økningen av snusbrukere blant yngre kvinner og jenter. Fortsatt er det langt flere menn enn kvinner som bruker snus, men i følge snuseksperten ser det ut til å gå mot en kjønnssamling blant de yngste. Tall fra Helsedirektoratet forteller at det fortsatt er få kvinner som bruker snus, men i den yngste aldersgruppen fra 16-24 år var det i 2009 om lag sju prosent som sa at de brukte snus hver dag. I de øvrige aldersgruppene er det ingen eller svært få. Det har ikke vært noen økning de siste årene for kvinner samlet sett.

- Årsaken til veksten i snusbruket blant yngre kvinner er at det er lansert flere snustyper med kvinner som målgruppe, at kvinner i likhet med menn begynner å ta i bruk snus som en metode for å slutte å røyke, at snus fungerer som nikotinsubstitusjon på røykfrie arenaer og at det symbolske innholdet av å bruke snus er bedre enn å røyke, forteller Lund til Kvinneguiden.

Skaper nikotinavhengighet

Lund forteller at det er like lett å bli avhengig av snus som av sigaretter til tross for at nikotinopptaket fra snus skjer noe langsommere enn ved sigaretter, og det når heller ikke opp på samme toppnivå.

- Imidlertid beholdes 'prisen' i munnen ofte opp mot en halv time, og gjennomsnittsverdiene av nikotin i blodet ved snus er derfor likevel omtrent den samme som for sigaretter når vi studerer opptaksprofilen de nærmeste 60 minuttene etter inntak, forklarer eksperten.

Han sier samtidig at forskning viser at snus har samme potensial for nikotinavhengighet som sigaretter. Snus kan gi lokale skader på tannkjøttet, det er økt risiko for kreft i bukspyttkjertel og spiserør, men risikoøkningen er lavere enn ved røyking. Det er ikke påvist økt risiko for kreft i munnhule eller nye tilfeller av hjerte-kar sykdommer ved snusbruk. Snusbruk blant pasienter som allerede har en hjertelidelse, har derimot økt risiko for plutselig død ved snusbruk.

Representant for Helsedirektoratet Hege Wang understreker at snus er sterkt avhengighetsskapende, og nevner samme skaderisikoer som Lund, og er spesielt opptatt av skadevirkningene for gravide:

- For kvinner som er gravide øker øker risikoen for svangerskapsforgiftning og for tidlig fødsel, forteller hun.

Hvordan kan man venne seg av med snus?

- Det er forsket lite på hva som er den beste metoden for å slutte med snus, så foreløpig anbefales de samme metodene som ved røykeslutt: være motivert, legge en plan og sette en sluttedato. Ring gjerne Røyketelefonen 800 400 85 - der kan de mye om å slutte med både røyk og snus. Vi gir også gode tips i vår brosjyre. Legemidler til røykeslutt er ikke vist å gi like gode resultater for snus, sier Wang.

Snusekspert Lund mener at enkelte har benyttet urtesnus for å slutte.

- Men det foreligger ikke sikre data på effekt, sier han.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning

Tjenester fra Nettavisen