Trangt om lærlingplassen

– Retten til lærlingplass bør lovfestes, mener LO. Fremdeles står mange tusen elever uten lærlingplass til høsten.

Publisert Oppdatert
Av de rundt 19.000 elevene som søkte om lærlingplass i høst, har bare litt over femti prosent inngått lærekontrakt.

- Å være 18-19 år og bruke et halvår eller to på å vente på noe å gjøre, er hverken heldig for utviklingen av fagkompetansen eller for ungdommene sjøl, mener ungdomsrådgiver i LO, Robert Hansen.

- Mangel på lærlingplasser har vært et problem lenge, men har økt de senere årene fordi elevtallene har økt. Antall elever forventes å økes enda mer i årene fremover, derfor må noe gjøres før problemet vokser seg virkelig stort, mener han.

Lovfestet rett

LOs forslag til bedring er å lovfeste retten til lærlingplass.

- Per i dag kan ikke bedriftene pålegges å ta inn lærlinger. Mange arbeidsgivere kvier seg fordi de ikke vil binde seg til ansvar i flere år fremover, forteller Hansen.

Kunnskapsminister Øystein Djupedal vil foreløpig ikke gå inn for et slikt forslag.

- Et godt samarbeid mellom de ulike partene i arbeidslivet vil være det beste. I tillegg må arbeidsgivere både i offentlig og privat sektor ta ansvar, mener han.

For en måned siden innkalte han de sentrale organisasjonene i arbeidslivet for å diskutere lærlingenes situasjon.

- Vi ble enige om felles forpliktelser for å sørge for lærlingeplasser. Blant annet har mitt departement sendt brev til underliggende etater og bedt dem ta inn lærlinger. Det samme har NHO, forteller Djupedal.

Ministeren har rettet en særlig henvendelse til helseforetakene, der mangelen på læreplasser er stor.

- Vi har allerede formidlet flere læreplasser enn på samme tid i fjor. Det er fremdeles ikke nok, men vi har enda noen måneder på å komme i mål, mener han.

Alternativet til lærlingplass er et tredje år på videregående skole. Mange av de som ikke fikk lærlingplass i høst har valgt å si ja til et slikt tilbud.

- Vi mener det er et dårlig alternativ, siden elevene utvikler liten handlingskompetanse innen fagområdet sitt, forklarer Robert Hansen.

- Det er også bekymringsfullt når det hevdes at færre elever står på venteliste enn før. At færre står på venteliste betyr ikke at færre ønsker seg lærlingplass. De fleste ungdommene som trekker seg, gjør det fordi de har gitt opp å vente, og heller skaffer seg jobb eller skoleplass.

Lærlingkampanje

- Mangelen på læreplasser har vært et problem i mange år. Derfor satte vi i gang informasjonskampanjen "Start med en lærling" i fjor høst. Vi ville ha oppmerksomhet rettet mot hva bedriftene tjener på å ta inn en lærling, hva en lærling kan bidra med, sier kommunikasjonsrådgiver i Utdanningsdirektoratet, Hallvard Thorsen.

- Særlig innen helse- og omsorgsfag er det stor mangel på lærlingplasser. Det er et paradoks siden det vil være et stort behov for arbeidskraft i disse yrkene i tiden framover. På andre områder, slik som i oljesektoren, er det tvert imot mangel på lærlinger, fortsetter Thorsen.

Fylkeskommunene fordeler mange av læreplassene, men en god del elever skaffer seg læreplass selv.

- Det gir resultater å oppsøke bedriftene på egen hånd, oppfordrer Thorsen.

- Men det er ikke alltid så enkelt for en 16-åring. En del av informasjonskampanjen vår har handlet om hvordan man tar kontakt, og hvordan man oppfører seg på intervju, fortsetter han.

Billig arbeidskraft

Enkelte må imidlertid ta litt av skylden selv for at de ikke har fått lærlingplass. De fleste arbeidsgivere kvier seg for eksempel for å ta inn elever med høyt fravær. Elever som skal søke læreplass, øker sine muligheter ved å følge opplæringen og ha lavt fravær.

Undersøkelsen "Lærlinginspektørene" viser at de som faktisk får lærlingplass, er fornøyd med ordningen, og trives både faglig og sosialt.

Selv om det finnes enkelte unntak.

- Lærlinger er billig arbeidskraft, så det finnes dessverre useriøse arbeidsgivere som ikke følger opplæringsloven, men bruker lærlingene som en billig måte å få utført arbeid, opplyser Robert Hansen.

- Særlig gjelder dette hotell- og restaurantbransjen. Utfordringen er altså ikke bare å skaffe alle elever lærlingplass. Man må også sørge for at elevene får en tilfredsstillende læretid.

FOTO: Sonja Iskov i_191462

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning