Tidlig født, ekstra hyper

Seks prosent av alle norske barn blir født for tidlig, og nå er det bevist at fortidligfødte eller barn med lav fødselsvekt har økt sjanse for å utvikle hyperaktivitet i forhold til barn født til termin.

Publisert Oppdatert
Det har lenge vært klart at svært premature barn har større risiko for å få komplikasjoner og utvikle oppmerksomhetsproblemer.

- Vi vet ikke helt sikkert årsaken, men man tenker seg at skader på hjernen som man kan få hos fortidligfødte, kan føre til hyperaktivitet, sier professor Ola Didrik Saugstad ved pediatrisk forskningsinsitutt ved Rikshospitalet.

En ny dansk studie viser at også barn med lav fødselsvekt er utsatt for de samme problemene, enten de er født for tidlig eller ei. Dette kan si noe om årsakene til hyperaktivitet i denne gruppen:

- Den danske studien styrker hypotesen om at hyperaktivitet skyldes noe som skjer før, under eller etter fødselen, og at det ikke er genetisk i like stor grad som tidligere antatt, sier Christine Henriksen - klinisk ernæringsfysiolog og medforfatter av boken "Bare barnemat".

Tidlig programmering

Det finnes flere teorier om hva som forårsaker den økte risikoen for hyperaktivitet hos premature barn.

- En teori er at det skjer en programmering tidlig i livet, og underernæring er en faktor som kan være med å prege genene. Vi tror at det du kan gjøre i ettertid, stort sett er justeringer, sier Henriksen.

Hun jobber for tiden med en doktoravhandling om ernæring for premature barn.

- Vi forsøker å finne ut av om riktig ernæring blant annet kan redusere sjansene for hyperaktivitet hos premature barn. Vi ser både på protein og energi og flerumettede fettsyrer.

Studien startet for 2 1/2 år siden, og om ett år vil resultatene være klare. Henriksen håper likevel at studien blir forlenget. Dét vil kunne gi mer verdifull informasjon.

- Det er for tidlig å si om barna er hyperaktive ved toårsalderen. Hvis vi får penger til å fortsette, vil vi følge opp barna også etter toårsalderen. Da ønsker vi å se dem igjen ved skolestart.

De minste mest utsatt

Henriksen poengterer at det også er viktig at vi finner årsakene til at barn blir underernærte i svangerskapet:

- Alt vi finner årsaken til, kan vi jobbe for å forebygge.

Seks prosent av alle norske barn fødes for tidlig. Det utgjør rundt 3600 barn i året. Likevel er det gruppen med en fødselsvekt under 1500 gram som er mest utsatt. De utgjør rundt 1 prosent, eller 5-600 barn i året.

- Det er disse som har mest problemer, og spesielt de under 1000 gram. De som veier over 1500 gram har veldig lite problemer i dag, sier professor Saugstad.

Han har sett store fremskritt innen prematurbehandlingen det siste tiåret, og er optimistisk for fremtiden.

- Det vi ser er at alle typer komplikasjoner hos premature barn i forhold til deres svangerskapsalder, blir redusert med årene. Antallet komplikasjoner hos fortidligfødte er mindre enn for 10 år siden. Om ADHD er gått ned, vet jeg ikke, men jeg vil tro at etter hvert vil også disse problemene bli færre. Men det tar lang tid før vi får svar det, for disse barna må følges opp over mange år, sier Saugstad.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning