Tenåringsfylla øker

Syv av ti norske ungdommer har drukket seg fulle før de fyller 18 år, viser en ny undersøkelse. Eksperter er bekymret.

Publisert Oppdatert
- Den unge kroppen er rent fysisk ikke klar for å takle alkohol. Ungdom som drikker befinner seg i en rekke risikosituasjoner, og er sårbare i forhold til å ta vare på seg selv, sier en bekymret leder i Alkokutt, Trine Stensen Lunde.

Nesten seks av ti var 16 år eller yngre første gang de drakk så mye alkohol at de ble beruset, ifølge undersøkelsen Visendi har utført for Avisenes Pressebyrå. En av ti hadde ikke engang fylt 14 år.

- Tidlig alkoholdebut henger sammen med høyere konsum senere i livet. Å starte med alkohol tidlig er dessuten et faresignal i seg selv. Unge tenåringer som drikker seg fulle er mer utsatt for skader, siden de er mer umodne og oftere utsetter seg selv for risiko. Alkoholskader i denne aldersgruppen er derfor først og fremst knyttet til ulykker, vold og overgrep i forbindelse med beruselse, sier Jens J. Guslund, avdelingsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet.

Forsker Hilde Pape presiserer at det ikke er tilfeldig hvem som debuterer tidlig med alkohol.

- Generelt sett er gruppen av tidligdebutanter kjennetegnet ved en opphopning av problemer og belastninger på ulike livsområder. Dette kan i seg selv være forbundet med en ondartet prognose med tanke på rusmisbruk i voksen alder, sier Pape, som er forsker ved Statens institutt for rusmiddelforskning.

Drikker mer

Blant dagens unge (mellom 16 og 24 år) er det bortimot 90 prosent som var fulle første gang før de fylte 18 år, ifølge Visendi-undersøkelsen.

- Alkoholkonsumet blant ungdom har økt betraktelig de siste ti årene, utdyper Astrid Skretting, forsker ved Statens institutt for rusmiddelforskning.

- Fremdeles har ungdom i Norge en sterk oppfatning av at fyll er kult. Alkohol er en av de sterkeste kodene når de skal kvalifisere seg som ungdom, ved siden av sex og tobakk, tilføyer Stensen Lunde.

Hun har bedt ungdom om å fortelle hva som skjer på en fest. Hva som er gøy: Planleggingsfasen, pyntingen, festens forløp eller tiden etter.

- I realiteten så forteller de at det er forventningen om hva alkoholen skal føre til som er den mest spennende fasen. Selve moroa på festen er ganske fort over, fordi det er så mye drikke som skal ned på kort tid. Det er litt "mann" å helle nedpå mye raskt. Etter et par-tre timer blir det spying, grining og krangling. Da er det i realiteten ikke noe moro lenger. Likevel er det ofte skrytehistoriene dagen etter eller på skolen mandag som overskygger det meste, forteller Stensen Lunde.

Kampanje for måtehold

AlkoKutt ble i fjor høst tildelt oppdraget med å utvikle en ungdomskampanje om ungdom, alkohol og risiko av Sosial og Helsedirektoratet. Det unike med denne kampanjen er at det er ungdom selv som gjennomfører arbeidet fra start til mål.

- Ungdom mangler generelt kunnskap om alkohol og konsekvenser. De aner ikke hva som egentlig skjer i kroppen og hvorfor dette fører til risikosituasjoner. Kampanjen fokuserer på overdrivelsen, hvorfor ungdom må helle innpå så store mengder. Vi vil vi formidle kunnskap og gi gode råd om hvordan unngå stupfylla, sier Stensen Lunde.

Komikerne Kjetil og Kjartan er ambassadører for ungdomskampanjen "rolig,nå".

Gutter først ute

Gutta har vært først ute med å skjenke seg, ifølge den ferske undersøkelsen. En større andel menn enn kvinner sier at de ble beruset første gang før de fylte 14 år. Mens en større andel kvinner enn menn ble beruset første gang da de var 21 år eller eldre.

- Kjønnsrollene har endret seg. I dag er det mer akseptert for jenter å bli beruset. Av dagens ungdom drikker jenter og gutter seg i dag fulle omtrent like ofte, selv om gutter fremdeles drikker noe mer enn jenter, sier Skretting. i_200252

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning