Tell trivselen

I regi av Folkehelseinstituttet, Rikshospitalet og Sanitetskvinnene gjøres det nå undersøkelser om sammenhengene mellom barns sparkeaktivitet i magen, og deres fremtidige helse.

Publisert Oppdatert
«Tell Trivselen» er en kampanje i regi av Folkehelseinstituttet og Perinatalt forskningssenter ved Rikshospitalet, og støttes av Sanitetskvinnene, Landsforeningen til støtte ved krybbedød, Norges forskningsråd og Unger-Vetlesens medisinske forskningsfond. Målet med kampanjen er å kartlegge sammenhengene mellom sparkeaktiviteten og barnets helse i fremtiden.

Det er ingen nyhet at gravide kan bruke barnet sparkefrekvens som et mål på om alt er i orden. Så lenge barnet får det det trenger, og du som «rugekasse» klarer å tilføre nok næring, vil barnet sparke. Blir det lite forsyninger fra morkaken, eller barnet blir sykt, må det spare på kreftene for å kunne fortsette å vokse - og sparkingen avtar.

Om morkaken svikter alvorlig vil barnet kunne bli sykt eller skadet, veksten kan hemmes, og fødselen kan bli en større påkjenning for barnet enn normalt. Dette skjer svært sjelden dersom barnet sparker normalt!

Hva er normalt?

Det er helt normalt at barnet har stille perioder. Pustebevegelser, små gripebevegelser, suging på tommelen og bøying av fingre og tær kjenner du mest sannsynlig ikke. Større bevegelser som spark og dytt og ikke minst hikke, vil du derimot kjenne godt. Alle slike bevegelser kalles spark. Barnet sover mange ganger i løpet av dagen, og da vil du ikke kjenne bevegelser. Det er normalt at barnets søvnperioder blir lengre mot slutten av svangerskapet.

De fleste babyer er mest aktive på kvelden, men det kan være stor forskjell fra barn til barn.

Kampanjen oppfordrer gravide til å kjenne etter spark hver dag. Det er laget et sparkeskjema som vil gi både den gravide, lege og jordmor en oversikt over barnets sparking, slik at det er lettere å se hva som er normalt for ditt barn.

Hvordan sjekker man?

Sparkeskjemaet er best egnet etter uke 28 i svangerskapet. Tell sparkene du merker, og ta tiden det tar frem til du har kjent 10 spark. Hikke skal ikke regnes med, og heller ikke hvis barnet beveger seg med flere bevegelser samtidig. Tell omtrent på samme tid hver dag, velg et tidspunkt da du vet at barnet sannsynligvis er våkent. Hvis du tror barnet sover, så kan du vekke det med litt dytting på magen eller ved at du drikker noe kaldt.

Etter et par uker vil du kunne se et mønster i sparkingen. Det er helt normalt og vanlig at sparkingen endrer seg litt fra dag til dag, men i hovedtrekk kan man si at barnet har en fast sparkerytme. Hvis sparkerytmen endrer seg dramatisk bør du kontakte lege med en gang, enten det endrer seg gradvis, eller du ikke kjenner liv en dag. Hvor mye en baby bør sparke er som nevnt individuelt, men det er svært sjelden at et friskt barn sparker mindre enn 10 spark i løpet av to timer du vet det pleier å være aktivt.

Om du vil bidra til prosjektet kan du fylle ut denne folderen , og levere den etter du har født. Det finnes tydelig merkede bokser på alle føde- og barselavdelinger.

Foto: dreamstime.com

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning