Sykmeldes av stress

- Kvinner i dag strever med kombinasjonen av familie-og arbeidsliv, sier Anbjørg Sætre Håtun.

Publisert Oppdatert
Jobb og familie er viktige bærebjelker i livene til de fleste av oss. I de senere år har det imidlertid skjedd store forandringer i arbeidslivet med omstillinger og nye former for arbeid.

Eksempler på dette er at mange arbeider fra hjemmekontor, og også i familielivet har det skjedd store endringer, som to-karrierefamilier, økte skilsmissetall og framveksten av nye familieformer med "mine, dine og våre barn". I tillegg lever vi i en tid det er bra å skynde seg, vinne, konkurrere og alltid være produktiv.

Det forteller Anbjørg Sætre Håtun, journalist og forfatter av boken Stressmestrer som lanseres i april.

Kvinner strever

- Vi utsettes for ekstremt mange ulike impulser og forventninger, og vi prøver å håndtere alle disse impulsene og forventingene ved å gjøre flere ting på en og samme tid som å sjekke e-post mens vi sitter i telefonen, nettaviser mens vi snakker med barna våre, sender sms mens vi er i samtale med andre og ser på TV mens vi spiser og leser avisen, sier Sætre Håtun til Kvinneguiden.no.

I Stressmestrer kommer journalisten kjent fra NRK-programmet "Puls" med 10 bud mot stress, noe hun mener er nødvendig å fokusere på siden stress er vår tids nye folkesykdom;

- I dag sykemeldes like mange av psykisk utmattelse og utbrenthet som tidligere ved belastningsskader i bevegelsesapparatet. Dette er et resultat av informasjonssamfunnet vårt, der fysisk arbeid er på nedtur mens hjernen vår stadig skal yte mer. Jeg tror særlig at kvinner i dag strever med å kombinere arbeid - og familieliv, og for enkelte blir stresspåkjenningene så store at de blir syke av det, sier hun.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) rangerer stressrelaterte plager som den tredje største helseutfordringen i den vestlige verden, og Sætre Håtun mener dette må tas på alvor;

- Ingen er tjent med at vi sliter oss ut. Vi ønsker jo å kunne være kjæreste, forelder, venninne, arbeidstager og arbeidsgiver igjennom et langt liv.

Negativt stress

Forfatteren mener samtidig at en stressreaksjon i utgangspunktet en genial mekanisme i kroppen vår siden den er laget for å gi oss ekstra krefter slik at vi kan flykte eller kjempe hvis vi kommer i en situasjon hvor vi opplever fare. Men positivt stress er den type stress som ofte er kortvarig, og det er det negative stresset som skader oss.

Les også: Lær deg å stresse ned

Les også: Du stresser deg syk

Les også: Få en slutt på stresset- Negativt stress er imidlertid stress som tapper oss for krefter og vedvarer over tid. Langvarig "kronisk" stress er dermed det stresset som er pågående og kontinuerlig. Eksempler på kronisk stress er pågående arbeidspress, pågående samlivsproblemer, alvorlig sykdom, isolasjon og vedvarende økonomiske bekymringer, forklarer forfatteren.

Når vi blir syke av stress henger det først og fremst sammen med utskillelsen av stresshormonene adrenalin og kortisol. I små mengder og under kortvarig stress, er ikke disse stresshormonene skadelige, men hvis de blir skilt ut sammenhengende og over lang tid, vil de kunne gjøre oss syke.

Det kan til tider føles som om døgnet ikke har nok timer, men det er faktisk mye du selv kan gjøre for å redusere stresset.

- For de aller fleste så er den enkle erkjennelsen at du har ansvar for og muligheten til å ta kontroll over livet ditt, det som danner grunnlaget for all optimal stressmestring, mener forfatteren.

God opplevelse

Kropp og sinn henger nøye sammen og sinnet vårt er lett påvirkelig, både på godt og vondt. Her ligger det mange muligheter og Sætre Håtun pleier å omtale sinnet sitt som sin egen superkraft.

- Det som er genialt med sinnet vårt er at på samme måte som vi kan påvirke vår mentale tilstand igjennom en skummel film som gjør oss redd og stresset, så kan vi påvirke sinnet vårt til å bli rolig og harmonisk ved å eksponere oss for bilder og tanker som gjør oss rolige og harmoniske, sier Sætre Håtun.

Anbjørgs 10 bud mot stress


Bud 1:Du skal ta ansvar for ditt eget liv.
Bud 2:Du skal påvirke underbevisstheten i positiv retning.
Bud 3:Du skal være god mot deg selv.
Bud 4:Du skal være takknemlig for det du har som er bra.
Bud 5:Du skal sammenligne deg med deg selv.
Bud 6:Du skal akseptere det du allikevel ikke kan forandre.
Bud 7:Du skal le så ofte du kan.
Bud 8:Du skal bruke teknikker for å få indre ro.
Bud 9:Du skal si ja til kos.
Bud 10: Du skal trene og så skal du hvile! Anbjrg220 cover220

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning