Sykepleiere – mer utsatt for kreft

Flere studier viser en større forekomst av visse kreftsykdommer blant sykepleiere enn i den kvinnelige befolkningen for øvrig. Hvorfor er det slik?

Publisert Oppdatert
Det har blitt gjennomført en rekke studier om sammenheng mellom yrke og forekomst av ulike krefttyper, men få studier er gjort på et så kvinnedominert yrke som sykepleie tradisjonelt har vært.

Sykepleiere under lupen
Jenny-Anne Sigstad Lie, doktorgradsstipendiat på Kreftregisteret, forsker på hvorfor sykepleiere oftere får brystkreft enn andre kvinner.

-Generelt har kvinneyrker blitt sett på som "trygge", sier Sigstad Lie.

Det som gjør sykepleieryrket spesielt egnet for en slik studie er at det er et gammelt yrke som omfatter svært mange personer, og da hovedsakelig kvinner. Mange sykepleiere er i sitt arbeid i kontakt med stoffer som kan være kreftfremkallende, som gasser, bestråling og ulike medikamenter.

Kvinner ikke skapt for skiftarbeid?
I tillegg kan det faktum at sykepleiere jobber i skift være en medvirkende årsak. To store amerikanske undersøkelser har konkludert med at risikoen for å få brystkreft er flere titalls prosent større for kvinner som jobber nattskift enn de som ikke gjør det. En nordisk studie fra 1999 - "Work-related cancer in the Nordic Countries", viste at norske sykepleiere har 26% høyere risiko for å utvikle brystkreft, og blant de nattarbeidende sykepleierne var tallet 36%.

Leger mener nå at kvinnens kropp kanskje ikke er biologisk skapt for å jobbe skift. Kvinnens hormoner har større grad enn for menn betydning både i forhold til helse og velvære, og mangel på hormonet melatonin kan være nøkkelen til hvorfor skiftarbeidende kvinner oftere blir syke.

Melatonin produseres hovedsakelig når vi sover, og man tror at hormonet muligens påvirker produksjonen av østrogen. Mindre mengder melatonin betyr større mengder østrogen, som kan føre til brystkreft. I tillegg tror forskerne at melatonin også er mer direkte involvert i utviklingen av sykdommen.

Europas beste kreftregister
Studien til Jenny-Anne Sigstad Lie som har tittelen "Kreftrisiko og årssakspesifikk dødelighet blant sykepleiere" har sin styrke i størrelsen og at den har med alle sykepleiere som ble utdannet fram til 1982. Kreftregisteret i Norge, som ble opprettet i 1951, har en database med komplette nasjonale data av høy kvalitet fra så tidlig som 1953. I tillegg har Lie fått tilgang til andre arkiv og komplementerende registre.

-Vi har svært god dokumentasjon i Norge. Blant annet har vi komplett yrkeshistorie til de 14000 første sykepleierne som ble utdannet, forteller Lie.

Forhåpentligvis klarer studien å kartlegge hvorfor sykepleiere oftere får kreft, og ikke minst hva vi kan gjøre for å forebygge. Samtidig må vi huske på at også andre faktorer kan være med på å forhøye risikoen for kreft blant mennesker som arbeider om natten. Det kan være uregelmessige og dårlige kostvaner eller litt ekstra røyking under nattskiftet. Noen mennesker tåler bedre enn andre å arbeide om natten, uansett kjønn og yrke.

Kilde: Sanitetskvinnenes magasin Fredrikke

______Lommelegen.no__________________________________________________________________

Foto: dreamstime.com

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning