Sykepenger

Får du lønnen du har krav på når du er borte fra jobben?

Publisert Oppdatert
I disse influensatider er det mange som må belage seg på noen sykedager. Hvordan forholder vi oss til eget sykefravær? Har alle krav på full lønn fra første sykedag? Hva har vi krav på i sykepenger? Og når kan vi bruke egenmelding?

Det hevdes at alle har krav på full lønn fra første sykedag. Det er ikke riktig - på langs nær alle har slike rettigheter. Din arbeidsstatus, inntekt og ikke minst hvor lenge du har vært i stillingen er avgjørende

Sykepenger

Sykepenger utbetales som kompensasjon for lønn når vi er for syke til å jobbe. Ansatte får full lønn fra første sykedag. De første 16 dagene dekker arbeidsgiver. Deretter er det Folketrygden som betaler sykepengene.

Ingen sykepenger hvis ny jobb

Du må ha vært i jobb i minimum 4 uker for å ha rett til sykepenger. Mange arbeidsgivere velger riktignok å betale sykepenger hvis du blir syk før det har gått 4 uker, men du kan ikke kreve det.

Høy lønn? Ikke alltid full lønn ved sykdom

Folketrygden dekker sykepenger tilsvarende 6 ganger Grunnbeløpet, som tilsvarer en årslønn på 400 872 kroner. Har du høyere lønn en det, får du kun 400 872 kroner. Flere arbeidsgivere velger å dekke reste, slik at du få full lønn ved sykdom. Men du har ikke krav på det.

Hvordan beregnes sykepengene?

Sykepengene beregnes på bakgrunn av lønne du hadde da du ble syk. Har du fast månedslønn, får du sykepenger tilsvarende den.

Har du store variasjoner i lønnen slik at lønne du hadde da du ble syk ikke er representativ for din gjennomsnittlige lønn, kan du be om at lønnen for en lengre periode legges til grunn for beregning av sykepenger.

Hvor lenge kan du få sykepenger?

Du kan få sykepenger i maksimum 1 år. Hvis du ikke er arbeidsfør innen 1 år, må andre ordninger som attføring, rehabilitering og lignende vurderes.

Egenmelding

Hvis du er "litt syk" og trenger noen dager på å bli frist, har du anledning til å sykemelde deg selv.

I løpet av en 12 måneders periode kan du ha inntil 4 egenmeldinger, hver på maksimum 3 dager.

Du må ha vært ansatt i minst 2 måneder for å benytte egenmelding.

Syke barn

Har du barn, kan du få ytterligere egenmeldinger ved barn eller barnepasseres sykdom. 10 dager hvis du har inntil barn, og 15 dager hvis du har mer enn 2 barn.

Sykemelding

Ved sykefravær over 3 dager, kreves sykemelding utsted av lege. Sykemelding som følge av muskel- eller skjellettplager kan også utstedes av kiropraktor eller manuellterapeut - da for inntil 8 uker.

Er du syk i mer enn 8 uker, må du i samarbeide med lege utarbeide en aktivitetsplan for hvordan du kan komme deg tilbake i jobb.

Hvem utbetaler sykepengene

Sykepenger for de 16 første dagene utbetales av arbeidsgiver. Deretter er det opp til arbeidsgiver om hun skal utbetale sykepenger til deg og kreve refusjon fra det offentlige eller om du skal få utbetalt sykepenger direkte fra trygdekontoret.

Tap av feriepenger

Du mister feriepeger når du er syk. Mer om det finner du her.

Du kan har bedre ordninger

Merk deg at betingelsene over er lovens minstekrav. Mange bedrifter har ordninger som er mer romslige i forhold til egenmeldinger. Bedrifter med avtaler om Inkluderende Arbeidsliv (IA) praktiserer bland annet egenmeldinger på inntil 8 dager.

Vikarer

Vikarer har rett til sykepenger når de har vært i en jobb i 4 uker. Egenmelding kan benyttes etter 2 måneder i jobb. Så er blir du syk etter 5 uker, må du få sykemelding fra lege få å få sykepenger.

Selvstendige næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende har ikke rett på sykepenger de første 16 sykedagene. Deretter får de 65 prosent av lønnen i sykepenger (opp til maksimum 6 ganger Grunnbeløpet).

Næringsdrivende er derfor økonomisk sårbare i forhold til egen og barns sykdom, og bør vurdere å tegne en frivillig tilleggsforsikring. Her om det finner du her.

Frilansere

Heller ikke frilansere har ikke rett på sykepenger de første 16 sykedagene. Men de får full lønn fra og med den 17. sykedagen (opp til maksimum 6 ganger Grunnbeløpet).

Relaterte saker:

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning