Sterk økning i jenter med ADHD

Norges Apotekerforening som har brukt sin statistikk for å se på utviklingen av legemidler som brukes til behandling av ADHD. Økningen er på 122 prosent.

Publisert Oppdatert
Fra 2003 til 2005 har økningen vært på 122 prosent blant jenter, mot hele gruppen barn fra null til 19 år var på 82 prosent.

Selv om økningen har vært størst hos jentene, er åtte av ti som bruker legemidler gutter.

- Diagnosekriteriet for ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) er skrevet for gutter mellom null og atten år, sier Knut Bronder i ADHD-foreningen. På tross av at lidelsen er regnet som en guttesykdom, får altså stadig flere jenter stilt diagnosen.

Foreløpig vet man lite om årsaken til ADHD. Det blir betegnet som en medfødt nevrobiologsik funksjonsforstyrrelse som i mange tilfeller er arvelig betinget. Hos noen skyldes det skader under graviditet, fødsel eller i de første leveårene. Det forskes også på sammenhengen mellom ADHD og miljøgifter.

Man regner at opptil fem prosent av norske skolebarn har ADHD. Det betyr at det statistisk sett er ett ADHD-barn i hver klasse.

Uro

Typiske atferdstrekk ved ADHD er:

* Mangelfull konsentrasjon

* Høyt aktivitetsnivå

* Mangelfull kontroll av impulser

* Motorisk klossethet

* Mangelfull evne til sosialt samspill

* Språk og kommunikasjonsvansker

* Søvnproblemer

Hos jenter og noen gutter kan uroen gjerne vende seg innover. I stedet for å være hyperaktive, kan de bli rolige og dagdrømmende. I stedet for å være utagerende, kan de virke stille, innadvendte, innesluttede og ukonsentrerte.

"Fantasier og dagdrømmer fylte dagen min. Gjennom alle kveldstimene, da jeg lå i sengen og ikke fikk sove, skapte jeg min egen virkelighet. Det var mye uro også. Frykt for brann. Hjernehinnebetennelse. Lyden av sirener langt borte. Natten var en fiende som jeg fryktet konfrontasjonen med hver eneste kveld."

Det skriver Monica i ADHD-foreningens blad Stå på! Hun oppdaget sin egen lidelse fordi hun hadde en sønn med ADHD. Når et barn utredes, retter behandlerne også blikket mot familien. ADHD er en av de mest arvelige psykiske lidelsene.

- Å utrede ADHD er komplekst. Det finnes ingen kvikk test som påviser lidelsen. Man må vurdere atferd over tid, gjøre medisinske undersøkelser, snakke med omgangskrets, observere pasienten på skole eller i barnehage. Og vi vet mye mindre om jenter enn gutter, sier psykolog Egil Mydtling ved Nasjonalt kompetansesenter for ADHD.

- Genetisk er jenter disponert til å være roligere, ifølge Mydtling.

Kontroll

I artikkelen skriver Monica at hun kom seg igjennom skolen ved å strikke i timene. I løpet av to måneder kunne hun strikke fire mariusgensere. Hun var flink og snill og gjorde aldri noe galt. Men inne i seg tenkte hun: De skulle bare ha visst. Utad mestret hun alt, men: "bestandig har den vært der, kvernen i brystet. Uroen som driver meg fra skanse til skanse. jeg må jogge, jeg må trene - nesten hver dag, jeg må vaske huset, jeg må slutte å spise, jeg må bli tynnere, jeg må være perfekt, jeg må passe på at alle liker meg."

Overlege Liv Hundevadt ved Nic Waals institutt mener det er holdepunkter for å si at de som har ADHD med oppmerksomhetssvikt, lettere blir oversett. En del jenter har evnen til å forsvinne i mengden og ikke bli lagt merke til. Det fører til at de ikke oppdager sin sykdom før de blir voksne. Ofte plages de da av angst og depresjoner.

Undersøkelser tyder på at det egentlig ikke er så store forskjeller i symptomene til jenter og gutter. Men mye tyder på at jentene takler dem på en annen måte enn guttene.

Jentestudien

Det er først i de siste årene det er forsket spesifikt på jenter med ADHD. I Sverige har overlege og barnepsykiater Svenny Kopp gjort en studie med hundre jenter med ADHD. Hun fant at de også hadde hyperaktivitet som symptom, men at den ikke gir de store fysiske utslagene. I stedet tygger de tyggegummi uten stans, piller på fingrene sine eller prater med sidemannen på skolen.

Åtte prosent av ADHD-jentene hadde en alvorlig spiseforstyrrelse. Halvparten hadde en langsom reaksjonstid. Og hjemme var jentene like vanskelige som guttene. Foreldre fortalte om konflikter, problemer med venner, lekselesing samt søvnproblemer.

På skolen derimot, er det store kjønnsforskjeller. Guttene er vanskelige å ha med å gjøre, og blir dermed henvist til utredning fordi de er til stor plage for undervisningen. Mens jentene stort sett ble oversett av lærerne som jenter med vanskeligheter.

- En ulempe for jentene er at kriteriet for å stille en ADHD-diagnose sier at symptomene må vise seg i minst to miljøer. Når foreldrene forteller om problemene hjemme, men skolen ikke opplever de samme symptomene, blir det ingen diagnose, har Svenny Kopp uttalt til magasinet Legemidler & Samfunn.

I bladet Stå på! skriver Monica: " Er ADHD årsaken til de problemene jeg har møtt? Tre samlivsbrudd, rastløshet, uro. Hyperaktive barn. Mer og mindre destruktive mekanismer for å døyve uroen. Finnes det i denne svimlende erkjennelsen endelig en mulighet til forandring? Til behandling? Trenger jeg ikke gjemme tankene mine lenger? Er jeg ikke alene om de mørke hemmelighetene? Jeg har vært så ensom. Så innmari ensom."

Illustrasjonsfoto: Mikael Andersson / Mira / Samfoto

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning