Miste besteforeldre

- Barn skyver sorgen til side til de ser at foreldrene har kommet seg over det tyngste

Slik takler du sorgen når besteforeldre dør.

MISTE BESTEFORELDRE: Mange unge i dag har et nært forhold til besteforeldrene sine. Når de dør, kan sorgen bli vanskelig å håndtere.
MISTE BESTEFORELDRE: Mange unge i dag har et nært forhold til besteforeldrene sine. Når de dør, kan sorgen bli vanskelig å håndtere. Foto: FOTO: GettyImages
Publisert Oppdatert
VIKTIG MED ÅPENHET: - Vi bør, som voksne støttepersoner til de unge, ikke være så opptatt av å sammenligne, eller gradere sorgen etter hvem man har mistet. Vi bør være opptatt av å spørre hva tapet har betydd for deg, og hvordan det har påvirket livet ditt i tiden etterpå, sier Pål Kristensen ved Sorgsenteret.
VIKTIG MED ÅPENHET: - Vi bør, som voksne støttepersoner til de unge, ikke være så opptatt av å sammenligne, eller gradere sorgen etter hvem man har mistet. Vi bør være opptatt av å spørre hva tapet har betydd for deg, og hvordan det har påvirket livet ditt i tiden etterpå, sier Pål Kristensen ved Sorgsenteret. Foto: FOTO: Senter for krisepsykologi

- Tap av besteforeldre er for mange det første møtet med døden, og skaper en større erkjennelse av at døden er en del av livet, sier Pål Kristensen, som er forsker og psykologispesialist ved Senter for krisepsykologi.

Dagens besteforeldre lever lenger og har et mye nærere forhold til barnebarna enn tidligere generasjoner. Den norske studien om livsløp, aldring og generasjon (NoLAG) viser at halvparten av dagens besteforeldre er sammen med barnebarn ukentlig eller oftere. Når vi mister besteforeldre, mister mange en person som har stått oss svært nær.

Viktig rolle

- Besteforeldre spiller ofte en viktig rolle i barnebarnas liv i dag, og kan gi mye nærhet og omsorg.  For ungdommer, som er i en fase med mye opposisjon til sine foreldre, vil besteforeldres ubetingede kjærlighet og ikke-dømmende holdning være svært verdsatt, sier Kristensen.

Å miste besteforeldrene vil derfor av mange oppleves som dramatisk.

- Det kan innebære at mange opplever tanker og følelser som er ukjente, og som du ikke nødvendigvis helt vet hvordan du skal takle. God og riktig støtte fra omgivelsene er svært viktig i denne fasen, understreker Kristensen.

Mye tid

Katarina Herlofson er forsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) og har forsket spesielt mye på forhold mellom generasjoner.

Besteforeldre og barnebarn

Over halvparten av unge mellom 18 og 20 år mener besteforeldrene ville stilt opp i en krisesituasjon. (NorLag 2007-2008)

SSBs tall fra 2010 viser at rett i underkant av halvparten av alle førskolebarn har alle fire besteforeldre i live. Halvparten av alle småbarnsforeldre får hjelp av foreldrene til barnepass (2009).

Over halvparten av alle 30- til 34-åringer har minst én av besteforeldrene sine i live. Ca én fjerdedel har besteforeldre i livet når de runder 40.

(Kilde: NOVA/Katharina Herlofson/ SSB.no)

- Dagens besteforeldre kan beskrives som småbarnsfamiliers støttespillere – de utgjør et slags «heimevern», klare til å rykke ut ved behov, sier Herlofson.

Tall fra den store NorLag-undersøkelsen viser at over halvparten av unge mellom 18 og 20 år mener besteforeldrene ville stilt opp i en krisesituasjon.

En fjerdedel sier de kan snakke fortrolig med besteforeldrene sine.

Over halvparten av dagens besteforeldre er sammen med barnebarn ukentlig eller oftere. Under 20 prosent treffer barnebarn sjeldnere enn en gang i måneden.

Dessuten er over en tredjedel av besteforeldrene i dag barnepassere minst én gang i uken.

Teknologi hjelper

Bedre helse og nye kommunikasjonsmidler legger godt til rette for et nært forhold mellom barnebarn og besteforeldrene også når vi blir eldre.

Vi har lengre tid sammen med besteforeldrene våre enn tidligere og vi har flere muligheter til å kommunisere med dem.

- I dag har mer enn 40 prosent av tiåringer alle fire besteforeldre i live. Mer enn halvparten av 30- til 34-åringer har fortsatt minst én av besteforeldrene sine. Det er heller ikke lenger uvanlig å fortsatt være barnebarn når en fyller 40 år. Omkring 25 prosent opplever å kunne feire førtiårsdagen med besteforeldre i live.

Mens mye av kontakten mellom barnebarn og besteforeldre tidligere gikk gjennom mellomgenerasjonen, våre foreldre, kan det nå kommuniseres helt uten at mellomleddet er involvert.

- Nå kommuniserer barnebarn med besteforeldrene sine på mobiltelefon, epost, skype og lignende, ofte uten av foreldrene deres vet om det, sier hun

Den nye, og langt billigere teknologien gjør dessuten at vi har mulighet til å ha hyppigere kontakt enn hva som var tilfellet tidligere.

Miste bestemor

Dermed mister du en viktig omsorgsperson, en samtalepartner og et menneske som representerer trygghet når besteforeldrene går bort. Det er det viktig at menneskene rundt har forståelse for, mener Kristensen.

- Generelt vil jeg si at tap og sorg er en individuell opplevelse som farges av mange ulike faktorer, som hvor nær relasjon man har hatt til avdøde, hvor mye kontakt man har hatt, individuell sårbarhet, hvordan dødsfallet har skjedd, og hvordan man blir møtt av sin familie og sosiale nettverk i form av grad av støtte og forståelse, sier Kristensen.

For hvordan vi reagerer på et slikt dødsfall er individuelt.

Noen av oss har svært tett tilknytninger til besteforeldrene våre, og minnes med glede høytlesning i fanget, bollebaking, fisketurer eller gode samtaler. Andre har hatt besteforeldre som bor lenger unna, eller er av andre grunner ikke blitt like nære. Det er også forskjellig hvordan vi opplever sorg. 

SES OG SNAKKES OFTE: - Under 20 prosent treffer barnebarn sjeldnere enn en gang i måneden, forteller Katharina Herlofson ved NOVA. I tillegg til tiden vi tilbringer med besteforeldrene våre har vi kontakt via telefon e-post og lignende.
SES OG SNAKKES OFTE: - Under 20 prosent treffer barnebarn sjeldnere enn en gang i måneden, forteller Katharina Herlofson ved NOVA. I tillegg til tiden vi tilbringer med besteforeldrene våre har vi kontakt via telefon e-post og lignende. Foto: FOTO: HiOA

- Noen typer tap vil alltid være vanskeligere å forsone seg med enn andre.

Sorg på vent

For mange kan det dessuten virke inn på egen sorgprosess at en av foreldrene nå har mistet sin mor eller far. Ifølge Kristensen er det en naturlig reaksjon at barna føler en lojalitet og et ansvar overfor foreldrene når de er i sorg. 

- Vi ser ikke så sjelden at barn skyver egen sorg til side inntil de ser at foreldrene har kommet seg over den tyngste sorgen. Hvis barna må legge helt lokk på egen sorg over tid for å ta hånd om sine foreldre som sørger tungt, kan det gjøre sorgen mer ensom og vanskeligere å bære. Det er noe som heter at «delt sorg er halv sorg».

Kristensen mener derfor det er viktig at foreldrene forsøker å se barnas sorg samtidig som de håndtere sin egen. Er det andre voksne i familien, kan de ta ansvar og være opptatt av hvordan barnebarna har det.

Akseptere sorgen

For den sørgendes del er det viktig å akseptere sin egen reaksjon, og ikke henge seg opp i hvilken reaksjon man forventet, tenker andre forventet eller hvordan man «burde» takle det.

Råd som kan hjelpe i sorgen

  • Aksepter reaksjonene dine. Ikke forsøk å skyve dem bort. Konfronter tanker og inntrykk slik at du får et bedre grep om det som hendte.
  • Snakk med noen. Om få tar kontakt med deg, så ta kontakt selv, om du orker. Mange tør ikke ta kontakt av frykt for å si noe feil.
  • Forsøk å opprettholde vanlige rutiner. Ikke vent lenge med å gå tilbake på jobb, selv om du ikke vil klare jobben din som før i med en gang.
  • Gi deg selv tid til å sørge. Ikke forsøk å flykte gjennom ekstra arbeid eller hektisk aktivitet.
  • Om det finnes en sorggruppe i nærheten, kan det være til god hjelp å søke kontakt med den, og møte andre i lignende situasjon.
  • Om du var tilstede da dødsfallet skjedde og plages av minner, eller har laget plagsomme fantasier, kan du forsøke følgende: Om det er bilder som er plagsomme, kan du kalle dem frem og se dem for deg slik de opptrer når de kommer uten at du ønsker det. Forsøk så å flytte dem gradvis bort fra deg, slik at de etterhvert blir mindre og uklare. Er det hørselsinntrykk som plager deg, kan du prøve på samme måten.
  • (Kilde: Senter for krisepsykologi/Krisepsyk.no)

- Jeg tror man takler dette best ved å anerkjenne de følelser du har knyttet til tapet, akseptere at du reagerer som du gjør, og at det ikke er noe riktig eller galt.

Tanken på besteforeldrene kan paradoksalt nok også hjelpe i seg selv.

- Ingen besteforeldre ville ønsket at livet stopper opp fordi de har gått bort. Med tiden til hjelp vil du kunne leve godt med de gode minnene du har.

Vil du lese flere slike saker?  Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Kvinneguiden på Facebook!

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning