Smart sparing

Hvordan få best mulig avkasting på sparepengene? Les gode tips her!

Publisert Oppdatert
Lønner det seg med høyrentekonto eller bør vi velge aksjefond? Hvordan få høy avkastning uten for høy risiko? Her får du rådene.

Søken etter høyere avkastning

Den lave renten har gjort banksparing mindre attraktivt for folk flest. Fond er den spareformen fleste velger som alternativ til banksparing.

De siste tiårene har norske aksjefond i gjennomsnitt hatt en årlig avkastning på 10,7 prosent. Til sammenligning har den gjennomsnittlige bankrenten i samme periode vært på 5,9 prosent.

Forskjellige typer fond

Et fond forvaltes av profesjonelle aktører som investerer i verdipapirer. Ved å kjøpe eierandeler i slike fond, får alle vi som selv ikke har nødvendig kompetanse til å handle direkte i aksjer og andre verdipapirer, anledning til å delta i de markedene.

Stiger verdien på verdipapirene som fondet eier, stiger verdien av fondet. Faller kursene, faller prisen.

Det finnes en rekke forskjellige fond - aksjefond, obligasjonsfond og rentefond, bare for å nevne noen. Aksjefond er den type fond flest småsparere med langsiktig perspektiv og lav risikoprofil velger.

De som ønsker mer risiko og er mer kortsiktige velger gjerne andre typer fond som for eksempel rentefond.

Risiko

Husk at det alltid er risiko involvert i slike investeringer. Hvis du ikke villig til å ta noen form for risiko, ha sparepengene i banken. Da mister du muligheten til å bli med på en eventuell oppgang i aksjemarkedet, men du slipper også å tape penger hvis markedet kollapser.

Grad av risiko du tar ved å spare i aksjefond, avhenger at hva slags type fond du investerer i, måte du sparer på, hvor langsiktig du er og ikke minst hvordan du håndterer fall i aksjemarkedet:

Risiko versus avkastning

Avkastning er alltid knyttet opp mot risiko. Fond som forespeiler deg høy avkastning, har vanligvis høy risiko. Ønsker du å spare til alderdommen, unngå fond som lokker med høy kortsiktig avkastning.

Velg solide fond

Vurderer du å kjøpe andel i aksjefond, må du foreta noen kritisk undersøkelser. Velg fond som har gått bra de siste årene, og som blir forvaltet av gode forvaltere.

Spre risiko ved både å velge generelle fond og flere fond Fond med god spredning har lavere risiko enn fond som har stor fokus på enkelte aksjer, bransjer eller markeder.

Risikoen reduseres ytterligere ved å investere i flere forskjellige fond - og da helst fond med fokus på forskjellige markeder og bransjer.

Det kan derfor være lurt å velge ett par brede internasjonale og norske fond.

Vær langsiktig og tålmodig

Aksjefond egner seg best for langsiktig sparing. Du bør gjerne ha et perspektiv på mer enn 5-10 år ved investering i aksjefond - over en slik lang periode er det vanligvis en god verdistigning.

Spar jevnlig

Ved månedlig sparing over en lang periode fordeles risikoen, og du får med deg både gode og dårlige tider på børsen. Månedlig fond sparing sørger for at du slipper du å gå inn med alt på "feil" tidspunkt. Sparepengene blir mindre utsatt for store kursfall når investeringene spres jevnt over tid.

Ved å spre litt hver måned i aksjefond, vil du over tid styrke din økonomiske situasjon. Små forsakelser nå vil således kunne gi deg en bedre økonomi i framtiden.

Unngå panikk

Mange tapte penger på aksjefond da de solgte seg ut da børsene falt for noen år siden. Hadde de bevart roen og hold på aksjene frem til i dag, ville de ikke bare a unngått tap de ville ha tjent mye.

Det er avgjørende å ta midlertidige børsfall med ro. På lang sikt stiger aksjemarkedet mer enn det faller. Har du en god spredning på investeringene og er langsiktig, kan du sitte på aksjefondene også i tøffe perioder.

Skattede aksjefond

Du må betale formueskatt på fondsandele, men ikke så mye som på bankinnkskudd. I ligningen for 2007 verdsettes fondandeler til 85 prosent av aksjefondandelens markedsverdi. I Statsbudsjettet for 2008 foreslås det at aksjerabatten fjernes helt.

Gevinst ved salg av andeler beskattes med 28 prosent. Kostnader forbundet med kjøp og salg av andelen som gebyrer trekkes fra ved gevinstberegning. Har du tap, får du skattefradrag på 28 prosent

Kvinner sparer smartere

Visste du at kvinner sparer smartere enn menn i aksjefond? Mer om det finner du her .

Les mer om kvinners økonomi og rettigheter på Kvinnesiden.no.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning