Slik skaffer du barnepass!

Alt for mange barn står uten barnehageplass etter ferien. Vær kreativ og fiks barnpass selv. Slik går du frem for å skaffe barnepass til go'ungen.

Publisert Oppdatert
På tross av fagre løfter fra Halvorsen og Djupedal, står mange mange barn uten barnehageplass fra høsten av.

Får vi ikke barnehageplass, kan både vi og arbeidsgiver gå en slitsom og frustrerende periode i møte. Det er derfor viktig at vi raskest mulig finner en god løsning - det viktigste kriteriet ved valg av løsning, er selvfølgelig at barna får et godt og trygt tilbud mens vi er på arbeid.

Når vi skal finne et alternativ til den kjente og kjære barnehagen, må vi se på hvilke lover og regler som gjelder samt de økonomiske konsekvensene.

Bedriftsbarnehage

Bedriftsbarnehage er helt klart Norges beste (og minst kjente) frynsegode. Tre prosent av alle norske arbeidstakere har tilbud om barnehageplass gjennom arbeidsgiver. Ordningen gir arbeidsgiver mulighet til å tilby ansatte gratis eller subsidiert barnehageplass, uten av du som arbeidstaker må skatte av det.

Betingelsen er dog at arbeidsgiver har en eierandel i barnehagen, slik som eksempel i en andelsbarnehage. Arbeidsgiver kan også eie og drive hele barnehagen.

Er det flere ansatte om står uten barnehageplass, kan det tenkes at arbeidsgiver vil vurdere å starte barnehage eller kjøpe opp plasser i en eksisterende barnehage? Arbeidsgiver får da ansatte som kan konsentrere seg 100 prosent om jobben istedenfor å bekymre seg for barnas ve og vel i arbeidstiden.

I tillegg viser undersøkelser at bedrifter som tilbyr frynsegoder har mer stabil arbeidskraft. Arbeidsgiver kan altså ha mye å hente på å tilby barnepass.

Ansatte vil oppleve det som en meget god ordning - barnehageplass med skattefordel. Hva mer kan slitne småbarnsforeldre ønske seg? Det blir nesten som jul, nyttårsaften og bursdag på samme dag!

Merk at dersom du har barnehageplass som du ikke betaler for, har du verken krav på skattefradrag i form av foreldrefradrag eller kontantstøtte. Men hvem bryr seg om det, så lenge en har gratis barnehageplass?

Au-pair

Har du et soverom å avse, kan au-pair værer et greit alternativ. Au-pair ordningen går ut på at en person med en annen nasjonalitet bor hos dere og hjelper til med både barnepass og husarbeid.

Dette kan være en fin ordning i kombinasjon med for eksempel barnepark for de minste.

Med en au-pair i huset, vil også familiens skolebarn ha noen å komme hjem til etter skolen. Og ikke minst, du slipper å komme hjem til rotete hus, skittentøyshauger og sultne barn.

Minstelønn til au-pair er 3 000 kroner per måned pluss kost og losji. Au-pairen må skatte både av lønnen, og av fordelen av fri kost og losji som er satt til 99 kroner pr døgn.

Siden du her har arbeidsgiveransvar må du stå for skattetrekk. Du må også sørge for yrkesskadeforsikring (det inngår vanligvis i boligforsikringen din).

Vi får skattefradrag for kostnader til barnepass (foreldrefradraget i selvangivelsen). Skattefradraget er på 25 000 kroner for ett barn og 5 000 kroner for hvert barn utover det første.

Er barn ditt barnehageløs barn i alderen 1-3 år, får du kontantstøtte på 3 303 pr måned.

Det betales ikke skatt av kontantstøtte.

Har du ett barn på 2 år blir det følgende regnestykke for ett år med au-pair:

- Lønn til au-pair 36 000 kroner
- skattefordel (28 prosent skattefradrag av 25 000 kroner) 7 000 kroner
- kontantstøtte 36 636 kroner

"Overskudd" 7 636 kroner

"Overskuddet" kan for eksempel benyttes til å finansiere plass i barnepark.

Det er flere byråer i Norge som formidler au-pairer. Har dere venner eller kjente med au-pair, kan det hende hun/han kan tipse dere på noen som ønsker jobb i Norge.

Bruk standard arbeidskontrakt for au-pair.

Praktikant/dagmamma hos dere

Ansetter du en person som kommer hjem til dere for å passe barn, anses vedkommende for å være praktikant eller dagmamma ansatt hos dere. Du er da ansvarlig for registrering i Arbeidstakerregisteret og for å trekke skatt.

Det er ikke fastsatt standard satser for lønn for praktikanter, så det er opp til dere å avtale lønnen. Praktikantlønnen er vanligvis vesentlig høyere enn det du må betale for en au-pair, da praktikanten ikke får deler av oppgjøret form av i kost og losji.

Er dere flere foreldre i samme barnehageløse situasjon, kan dere dele på en praktikant.

Vi får skattefradrag for kostnader til barnepass (foreldrefradraget i selvangivelsen). Skattefradraget et på 25 000 kroner for ett barn og 5 000 kroner for hvert barn utover det første.

Er ditt barn "barnehageløs" og i alderen 1-3 år, får du kontantstøtte på 3 303 pr måned. Det betales ikke skatt av kontantstøtte.

Familiebarnehage

Har du god plass i boligen din kan du starte en familiebarnehage. Det er en liten barnehage i hjemmet godkjent av kommunen, og som finansieres gjennom foreldrebetaling og offentlig driftstilskudd.

En familiebarnehage kan ha opp til fem barn. En førskolelærer må være styrer og gi pedagogisk veiledning hver uke (1,25 timer per barn per uke), mens en assistent kan utføre det daglig arbeidet.

Kommunen har ansvaret for godkjenning og tilsyn med familiebarnehagene. Vurderer du å starte familiebarnehage, kan du ta kontakt med barnehageadministrasjonen i kommunen din for å få opplysninger og få søknadsskjemaer.

Drift av familiebarnehage regnes som næringsvirksomhet, og du har både regnskapsplikt og arbeidsgiveransvar.

Har du barnet ditt i familiebarnehage, har du krav på foreldrefradrag og eventuelt kontantstøtte - uansett om barnehagen drives av deg eller andre.

Dagmamma

Har du ditt barn hos dagmamma som driver egen virksomhet, har du ikke arbeidsgiveransvar. Din eneste forpliktelse er å betale for ditt barns plass hos dagmammaen.

Hvis dagmammaen ikke driver "hvitt" får du ikke skattefradrag. Det gis kun fradrag for dokumenterte kostnader. Kontantstøtte får du uansett om dagmammaen arbeider svart eller hvitt - så lenge barnet er mellom 1-3 år.

Les mer om kvinners økonomi og rettigheter på Kvinnesiden.no.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning