Røyking i graviditeten

Slik reagerer fosteret når mor røyker

For første gang viser forskere hvordan foster skjærer grimaser når mor røyker.

REAKSJON: Bildene viser fosteret i magen til en mor som røyker.
REAKSJON: Bildene viser fosteret i magen til en mor som røyker. Foto: FOTO: Dr. N. Reissland
Publisert Oppdatert
DR NADJA REISSLAND: Har undersøkt hva røyking gjør med fosterets bevegelser.
DR NADJA REISSLAND: Har undersøkt hva røyking gjør med fosterets bevegelser. Foto: FOTO: Durham University News

Røyking blant gravide

  • I 2010 oppga snaut 19 prosent av gravide kvinner at de røykte i begynnelsen og vel sju prosent i slutten av svangerskapet.
  • De yngste gravide røyker mest.
  • Av gravide under 20 år som ga opplysninger om røykevaner, røykte 45 prosent i begynnelsen og 20 prosent ved slutten av svangerskapet.
  • Aldersgruppen 30-34 år røykte minst, henholdsvis knapt 16 % og knapt 5 prosent ved svangerskapets begynnelse og slutt.

Kilde: Folkehelseinstituttet

- Det er en vesentlig forskjell mellom ansiktsbevegelsene til fostere av røykende mødre, sammenliknet med de som har ikke-røykende mødre, sier Dr Nadja Reissland til Durham University News.

Hun ledet den banebrytende studien, som nylig ble publisert i det medisinske tidsskriftet Acta Paediatrica. Professor Brian Francis ved Lancaster University som var en av medforfatterne på pilotstudien føyer til:

- Teknologien betyr at vi kan se det som før var skjult, og avdekke hvordan røyking påvirker fosteret på måter vi tidligere ikke var klar over. Dette er ytterligere bevis for de negative konsekvensene av å røyke under en graviditet.

Kvinneguiden har vært i kontakt med dr Reissland og fått tillatelse til å trykke de nye og oppsiktsvekkende bildene fra mors liv.

Skjærer grimaser

Reissland, Francis og de andre forskerkollegaene har ved hjelp av 4D-ultralyd studert bevegelsene til fostre med røykende og ikke-røykende mødre. De sterke bildene fra studien deres dokumenterer hvordan babyene i magen til de røykende mødrene tar seg til ansiktet og skjærer grimaser.

Overlege Gro Nylander har tidligere jobbet som forsker i Kreftforeningen og påviste i doktorgraden sin at røyking under svangerskapet kan føre til endringer i arvestoffet. Hun understreker at hun ikke har rukket å lese studien nøye ennå, men synes den høres interessant ut.

- Det er god evidens for at røyking påvirker barnet både mens det er inne i magen og etter fødselen. Reisslands studie antyder endringer på et veldig tidlig tidspunkt. Vi vet at jo tidligere i livet noe skjer, jo vanskeligere kan det være å reparere, sier overlegen.

For første gang har forskere kunne se effektene av røyking hos barn som fortsatt er i livmoren. De øverste ultralydbildene viser reaksjonene hos et foster som har en mor som røyker. De under viser et foster med en ikke-røykende mor.
For første gang har forskere kunne se effektene av røyking hos barn som fortsatt er i livmoren. De øverste ultralydbildene viser reaksjonene hos et foster som har en mor som røyker. De under viser et foster med en ikke-røykende mor. Foto: FOTO: Dr. N. Reissland

Utvikler seg saktere

Studien ble utført av forskere ved Universitetet i Durham og Universitetet i Lancaster i Storbritannia. Tilsammen studerte forskerne 80 ultralydbilder i 4D, fra tilsammen 20 vordende mødre på James Cook University Hospital i Middlesborough. Fire av de gravide røyket i snitt 14 sigaretter om dagen.  Fostrenes bevegelser ble registrert i uke 24, 28, 32 og 36. De som hadde en røkende mor, rørte fjeset sitt og beveget munnen oftere enn de andre fostrene. Forskerne tror årsaken er at fosterets sentralnervesystemet ikke utvikler seg i samme fart hvis mor røyker.

DOKTORGRAD: Gro Nylander har forsket på graviditet og røyking.
DOKTORGRAD: Gro Nylander har forsket på graviditet og røyking. Foto: Geir Dokken Photography.

- Nyere forskningsprosjekter viser en litt høyere forekomst av kreft blant barn født av røykende mødre, og slike barn blir dessuten også oftere diagnostisert med ADHD, de er altså mer urolige enn andre barn, sier Nylander til Kvinneguiden.

Overlegen merker seg spesielt at fostrene til de røykende kvinnene i Reisslands studie rører mer på seg enn vanlig.

- Kan hende fostrene blir overstimulert av nikotin? Det er allmenn kjent at nikotin kan gi hjertebank og gjøre deg urolig i kroppen.

Gråter mer

Gro Nylander påpeker at spedbarna til kvinner som røkte under svangerskapet gråter mer sammenlignet med barn av ikke-røykende mødre.

- Studien viser at fostre sannsynligvis overstimuleres av tobakksprodukter.

For å vite sikkert trengs imidlertid mer forskning. Dr Reissland håper nå å gjøre en større, lignende studie.

- Det trengs en større studie for å bekrefte resultatene og undersøke spesifikke effekter, sier hun til universitetets hjemmeside.

Hjelper andre

Alle babyene til de 20 mødrene som var med i studien var friske da de ble født og hadde normalvekt og normalhøyde.

Dr Reissland understreker at hun håper studien vil hjelpe vordende mødre å slutte å røyke. Da er motivasjon en viktig faktor. Hun ønsker for all del ikke at den skal føre til enda mer hets av røkende mødre.

- Jeg er virkelig takknemlig, sier hun om de røykende mødrene som deltok i studien.

- De gjorde dette for å hjelpe andre.

Vil du lese flere slike saker? Følg Kvinneguiden på Facebook.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning