Slik får du hjelp mot psykiske lidelser

Mange med psykiske lidelser føler også at de ikke har råd til å oppsøke slik hjelp, og enda flere vet ikke om alle tilbudene som finnes og hvilke rettigheter de har.

Publisert Oppdatert
Over en tredjedel av befolkningen ikke vet hvordan de skal gå fram for å få hjelp fra psykolog. Langt flere vet ikke hvordan de kan få ventetiden på venteliste til å bli kortere, og bruker unødvendig mye tid på å vente på å få hjelp. Her finner du guiden som kan skaffe deg nødvendig hjelp hvis du sliter psykisk - uten at det trenger å ruinere lommeboken din.

For deg som er under 18 år


Så lenge du er under 18 år er psykologbehandling helt gratis. Du trenger derimot henvisning fra fastlegen din, og fastlegen din er den personen som hjelper deg videre. Hvem som er fastlegen din får du vite på telefonnr. 81059500, og der kan du også bytte fastlege dersom du føler deg tryggere med en annen lege. Du kan også bytte fastlege ved å gå inn på internettsidene til trygdeetaten: www.trygdeetaten.no, og klikk på feltet "min fastlege". Så lenge du er over 16 år har legen fullstendig taushetsplikt, og kan bli straffet om han eller hun på en eller annen måte gjør slik at foreldrene dine eller til noen andre får vite hvorfor du er der. En time hos fastlegen koster mellom 100 og 300 kroner. Du vil da bli satt opp på venteliste til psykolog, og du vil få en innkallelse når du har fått time.

Om du er under 16 år skal foreldrene dine informeres om at du går i behandling. Du får også dekket reiseutgiftene dine til psykologen - du får de i skranken til å skrive på et egenandelskort (som du får gratis i skranken) at du har vært der, og så tar du vare på alle billetter fra reisen dit. Når reiseutgiftene dine blir over 50 kroner leverer du inn egenandelskortet på trygdekontoret i hjemkommunen din, og vips kommer pengene du har brukt på reisen inn på kontoen din. Du får også dekt bilreise dersom du sitter på med noen dit, men dette får du mer informasjon om på trygdekontoret om nødvendig.

Et billigere alternativ:

Hvis du ikke har råd til dette kan du oppsøke en helsestasjon for ungdom, der legetime er gratis, og få henvisningen til psykolog derifra. Også eldre ungdommer over 18 år kan bruke dette tilbudet. Du kan også få noen å prate med der om du velger å ikke bli henvist videre. Helsesøster er også et gratis tilbud. Mens du venter på annen hjelp kan du ringe barn og unges kontakttelefon nr.80033321. Der kan du være anonym og snakke med en voksen person om alle slags problemer. Åpningstiden er mandag-fredag kl. 14-20.

Du kan også be legen om å henvise deg til den psykiatriske helsetjenesten i kommunen mens du står på venteliste til psykolog. Da får du kontakt med en spesialutdannet person - gjerne en psykiatrisk sykepleier - som til og med kan komme hjem til deg om du synes det er lettere. Dette tilbudet er fullstendig gratis, og du betaler aldri en eneste krone. Da får du en kvalifisert person å prate med så lenge og ofte du har behov for det.

For deg over 18 år


Når du fyller 18 år er psykologbehandling dessverre ikke lenger gratis. Du betaler kr 265 kr per time hos psykolog, helt til du når frikortsgrensa. Frikortgrensa har en lei tendens til å stige hvert eneste år, og i år (2006) er den på 1615 kr. Alt du betaler for legetimer, psykologtimer og enkelte medisiner (som antidepressiva), skal påføres egenandelskortet ditt, som du får i skranken hos de fleste helseinstitusjoner. Husk at også reiseutgifter til og fra psykolog/lege osv også skal legges sammen med prisen du betaler for behandlingen! Slik kommer summen raskt opp i frikortsgrensa. Etter den er nådd tar du med deg dokumentasjon på reise (billettkvitteringer f.eks), samt egenandelskortet, til Trygdekontoret. Du får også dekket det om du kjører bil til lege/psykolog, men da lønner det seg at du skriver en egen lapp ved siden av som forklarer dette, samt hvor lang din samlede reiseavstand har vært i km.

Du får nemlig igjen alle pengene du har brukt over frikortsgrensa (reiseutgifter inkludert). Når du så har fått frikortet trenger du et nytt egenandelskort, som brukes som dokumentasjon på at du har vært hos lege/psykolog når du skal få reiseutgiftene dekt av Trygdekontoret. Staten dekker nemlig reiseutgiftene også når du har kommet over frikortsgrensa. Du får altså dekt reiseutgiftene selv om du har fått frikort. Å oppsøke Trygdekontoret er ikke noe skummelt: Du sier bare at du skal søke om frikort/dekking av reiseutgifter, leverer inn dokumentasjonen din (egenandel osv), og vips! får du et frikort tilsendt i posten dersom du har krav på det, og pengene du har betalt over frikortsbeløpet blir satt inn på kontoen din. Husk at hvis du ikke kommer overens med psykologen din er det ikke verre enn å si fra i ekspedisjonen eller via telefon at du vil bytte til en annen behandler!

Ventetida på psykolog kan være lang, og ikke alle kommer gjennom nåløyet for å få behandling der. Hvis du ikke får behandling eller ikke orker ventetiden kan du oppsøke en privatpraktiserende psykolog. Det gjør du ved å ringe dem direkte for å avtale time, og her trenger du ikke henvisning fra lege. Vær obs på at timesprisen kan bli svært stiv - rundt 500 kr er ikke uvanlig, men du kan ofte få time allerede samme uke eller på svært kort tid. Disse psykologene er ofte svært flinke - de må være det for å holde på pasientene sine.

Et billigere alternativ:

Det billigste er å gå til offentlig psykolog som du får henvisning til via legen som nevnt tidligere. Som regel er det ikke til å unngå at du må betale beløpet som skal til for å nå frikortsgrensa, men det finnes unntak. Dersom du har svært lite penger og dårlig økonomi kan du nemlig søke om fritak for å betale denne summen, og dette hjelper psykologen deg med. Det finnes for øvrig måter du kan korte ned ventetida på om det virkelig haster.

Du kan få fastlegen din til å be om at du skal få fortere behandling, eller du kan gjøre følgende: Noen privatpraktiserende psykologer har driftsavtale, det vil si at du får resten av behandlingen gratis fra staten etter du når frikortsgrensa. Du kan ringe rundt til de psykologene i ditt nærområde med slik driftsavtale og spørre hvor lang venteliste de har, og så be om å bli satt opp på venteliste der ventelisten er kortest. Du kan også be om hjelp fra den psykiatriske sykepleieren din, som i visse tilfeller kan få ting til å gå fortere, se avsnittet under. Innleggelse gjør også at det ofte går fortere å få behandling, siden situasjonen da er såpass alvorlig at det er fare for enten din egen eller andres helse.

Et annet alternativ, som for øvrig er helt gratis (bortsett fra at du ikke får dekt reiseutgiftene til og fra behandling), er den psykiatriske helsetjenesten i kommunen. Du får behandling der ved å be legen om å henvise deg til den psykiatriske helsetjenesten i kommunen, og dette tilbudet kan du benytte deg av også mens du står på venteliste og mens du går til psykolog, men psykologbehandling er ikke et krav for å få hjelp. Etter du har blitt henvist får du kontakt med en spesialutdannet person - gjerne en psykiatrisk sykepleier - som til og med kan komme hjem til deg om du synes det er lettere. Dette er et spesielt godt alternativ for deg med så sterk angst at du ikke engang klarer å komme deg ut av huset.

Dette tilbudet er for øvrig fullstendig gratis, og du betaler aldri en eneste krone, og du kan også kombinere det med psykologbehandling. Da får du en kvalifisert person å prate med så ofte som du har behov for det, og de har svært korte eller ingen ventelister for å kunne ta seg av akuttsituasjoner. Dersom du og den personen du får kontakt med ikke kommer overens kan du alltids be om å bytte til en annen person.

For deg som er student


Beklageligvis må også studenter, som alt har lite nok å leve på, også ut med 265 kr per psykologtime helt til de når frikortsgrensa, med mindre de søker om å få dette dekket. Les alt under "for deg over 18 år" for å være sikker på at du får dekket alt du har krav på.

Et billigere alternativ:

Studentsamskipnaden ved Universitet og høgskoler tilbyr gratis behandling for deg som er student. NTNU i Trondheim har for eksempel en ordning der du kan få gratis samtaler med sosionom osv. Mange universiteter og høyskoler har også tilgang på prest og andre som er trent i å ha vanskelige samtaler med mennesker i vanskelige situasjoner. Hvis du er student kan også mange studentsamskipnader finne på å dekke en del av utgiftene dine til lege/psykolog og medisiner: Mange steder dekker det hvis du må ut med mer enn rundt 700 kr per år i utgifter på grunn av sykdom. Dette forhører du deg nærmere om på studentsamskipnaden du er knyttet til. Du kan også be legen om å henvise deg til den psykiatriske helsetjenesten i kommunen, som nærmere forklart over. Dette tilbudet er helt gratis. Også helsestasjoner for ungdom kan være et alternativ.

Hvis du trenger mer informasjon om hva du har krav på fra det offentlige, kan du oppsøke de offentlige etatene - som har veiledningsplikt,- eller ta en titt i boka vi har lenket til under. Den gir deg en grundig og lettlest oversikt over det norske helsevesnet, og gjør deg i stand til å vite hvor du skal få hjelp og hva du har krav på, og du finner den her.

Denne artikkelen publiseres på Kvinneguiden.no i samarbeid med Raringen.no.

Foto: Illustrasjonsfoto i_258588

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning