Sjefsfølelsen

Et klart flertall av oss er fornøyde med sjefen vår, faktisk er 8 av 10 godt fornøyd og mener sjefen bidrar til deres trivsel. Færre er ærlige når negative følelser oppstår.

Publisert Oppdatert
En undersøkelse utført av Visendi for Avisenes Pressebyrå viser at over 80 prosent av norske arbeidstakere er godt fornøyd med sin nærmeste overordnede. De mener sjefen bidrar positivt til deres trivsel og effektivitet på arbeidsplassen. Likevel kan sjef og medarbeidere fremdeles gjøre mye for å få et mer konstruktivt forhold til hverandre.

- Medarbeidere er ofte redde for å si hva de mener til sjefen av frykt for negative reaksjoner. Men konsekvensen av å undertrykke sine følelser kan være vel så negativt - for medarbeiderens subjektive helseplager, sier Lars Glasø, som nylig fullførte sin doktoravhandling om det emosjonelle samspillet mellom ledere og ansatte.

- I min første studie undersøkte jeg hvilke følelser som utspiller seg når ledere og medarbeidere samhandler. Jeg testet 70 ulike følelsesmessige tilstander, og møtet mellom sjef og medarbeider trigget mange av disse følelsene hos begge parter, både positive og negative, forteller Glasø.

Følelsene får imidlertid større konsekvenser for medarbeiderne.

-Medarbeiderne er naturlig nok mer sårbare i en slik relasjon. De har bare én sjef. Så når de opplever negative følelser overfor vedkommende, går det ofte utover trivselen på jobben. Lederne på sin side ser negative følelser overfor medarbeidere som en del av jobben, og lar ikke følelsene gå inn på seg.

Usunt forhold

-Det er ingen tvil om at forholdet til nærmeste overordnede har stor betydning for hvordan man trives på arbeidsplassen, sier Robert Salomon, som er seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet.

- I undersøkelser hvor man har spurt arbeidstakere om hva som betyr mest for deres arbeidsmiljø, oppgir de fleste at forholdet til nærmeste overordnede og kolleger er viktigst. Forhold som ofte klages på, som at ventilasjonssystemet ikke virker, betyr mindre. I våre undersøkelser legger vi vekt på at en stadig større del av arbeidsoppgavene er relasjonelle. Å gå godt sammen er derfor avgjørende for å få oppgavene gjort på en god måte, mener han.

I følge SSBs levekårsundersøkelse opplever tre av ti arbeidstakere ofte eller av og til konflikter mellom ledelse og ansatte. Fire av ti svarer at de blir møtt med uvilje fra sjefen hvis de kommer med kritiske synspunkter på arbeidsforholdene.

- Det er mange konflikter i norsk arbeidsliv. Hvis 80 prosent av arbeidstakerne er fornøyde med arbeidsforhold og arbeidsmiljø, er det på den ene siden bra. På den andre siden har du 20 prosent som ikke er fornøyd, og det er et problem. Det er en stor økning i psykisk lidelser i arbeidslivet, og her ligger det en stor utfordring for ledelsen i å ta vare på sine ansatte. Det finnes nok av eksempler på folk som er blitt langtidssykemeldte på grunn av sjefen, sier Salomon.

Følelsesregulering

Forsker og psykolog Lars Glasø har undersøkt hva både ledere og medarbeidere gjør med de negative følelsene de opplever overfor hverandre.

- Mange er ærlige og uttrykker følelsene sine. Men det foregår også mye undertrykking og simulering av følelser, altså at man later som, sier Glasø.

Lederne bruker følelsene mest aktivt.

- Ledere bruker følelsene strategisk og uttrykker, undertrykker og simulerer følelser, alt etter hva de mener vil få medarbeiderne til å føle seg viktige og gjøre en god jobb. Medarbeiderne på sin side blir mindre ærlige om sine følelser dersom de har et dårlig forhold til sjefen. På sikt kan dette bli et problem, fordi stor grad av følelsesregulering kan føre til helseplager.

Glasø understreker at en viss grad av undertrykking og simulering av følelser er nødvendig, et arbeidsmiljø helt uten følelsesregulering vil også skape utrygghet.

- Det gjelder å finne den rette balansen, råder Glasø.

- Både medarbeidere og overordnede har ansvar for å skape et godt samspill. Ta gjerne opp følelser som et tema på arbeidsplassen, og bli enige om hva som er ønsket grad av åpenhet. Det vil ha gode effekter både for deg selv, dine kolleger og organisasjonen du jobber for.

Foto: Carl Martin Nordby

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning