Sin egen coach

Det har lenge vært populært å ha en coach. Nå som du kanskje endelig har forstått hva en coach er, så skal du begynne å coache deg selv.

Publisert Oppdatert
- Jeg tror dette med selvcoaching vil komme sterkt i tiden fremover, sier amanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon på BI, Morten Emil Berg. Han har skrevet bok om temaet coaching.

- Mange er blitt bevisste på at de selv er ansvarlige for eget liv og egen utvikling, og at de trenger en del teknikker for å hjelpe seg selv - både på jobb og privat. Selvcoaching handler om å lede seg selv gjennom en prosess for å nå sine profesjonelle eller personlige mål, forklarer Berg.

I stedet for å ha en coach som kan gi støtte og veiledning, må du altså klare deg på egen hånd.

Egne erfaringer

- I vår mangfoldige og ofte overveldende verden er evnen til å lede seg selv utrolig viktig, sier Trude Dybendahl Hartz. Etter 16 år på skilandslaget og en bachelor i markedskommunikasjon, tok hun fatt på coachutdannelse og startet sin egen praksis.

- Gjennom coaching har jeg helt klart blitt mer oppmerksom på min egen selvsamtale - og det som i coaching kalles gremliner. Jeg hadde en prestasjonsgremlin. Behovet for kontroll hadde lett for å ta gleden fra det jeg gjorde.

Dybendahl Hartz er imidlertid tvilende til hvor mye selvcoaching kan utrette.

- Mange ønsker å gjøre endringer, men klarer ikke å gjennomføre dem. Hvis man skal klare å sprenge nye dører uten coachinghjelp fra andre, skal man være eksepsjonelt god til å overhøre de logiske jævlene vi alle har, og som gjør sitt beste for å stoppe oss fra å nå nye mål, sier hun.

Hun mener selvcoaching i hovedsak egner seg på avgrensede områder, slik som konkrete endringer på jobben.

Kurshjelp

Morten Emil Berg er enig i at det kan være vanskelig å ta fatt på selvcoachingen alene.

- Det kan være vanskelig å lære seg coachingteknikker selv. For mange er det bedre å ha hjelp og støtte i en liten gruppe. Det finnes et stort antall kurs, og det kan være lurt å starte med et slikt for å komme i gang, anbefaler han.

For de som likevel vil prøve seg selv, har Berg en oppskrift i fem trinn.

Første punkt er å identifisere negative tanker.

Neste utfordring er å skille mellom fakta og innbildning.

- Mange sliter med tanker som at "Jeg er egentlig ikke så dyktig, de andre har bare ikke oppdaget det enda." Neste punkt blir da å slutte å lytte til de negative tankene. Destruktive tanker fører bare til energilekkasje, sier Berg.

Deretter må du gjøre noe aktivt for å endre situasjonen.

- Utfordringen er å komme over det velkjente "knowing-doing gap" - altså ikke bare tenke det, men også gjøre det. Da er indre motivasjon ved hjelp av positivt selvsnakk viktig.

Nettcoach

- Alle mennesker er selvcoachende. Men vi har lett for å guide oss selv inn i feil og vante mønstre, sier coach og forfatter av boka "Kunsten å lede seg selv ", Randi B. Noyes. Hun har nylig lansert "Din e-Coach", et nettsted hvor du kan bli coachet online.

- Ved å få de rette spørsmålene, kan man finne ut hvilke mønstre som er rett for en selv. Din e-Coach lærer deg å tenke i takt med prinsipper som fører deg fremover. Den er som en god diskusjonspartner, mener Noyes, som selv bruker programmet med jevne mellomrom.

- Det hjelper meg til å komme tilbake på rett spor.

Dybendahl Hartz er ikke i tvil om at coaching har noe for seg.

- Kjernen i coaching handler jo om å finne ut hva man egentlig vil. Den kan hjelpe til å lede deg inn på veien der du får de unike opplevelsene, mener hun.

- Utfordringen er å få med seg hjertet, og ikke bare bruke hodet når man velger sitt liv.

Hun har to konkrete råd til de som vil prøve å coache seg selv.

- For det første bør man sette seg mindre og oppnåelige delmål. Når det er gjort, kan det være lurt å alliere seg med noen i nær omgangskrets. Vi trenger alle noen som kan heie oss frem. Skygg unna de menneskene som sier at du ikke kan.

i_199563

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning