Si opp eller bli oppsagt

Misfornøyde arbeidsgivere lar gjerne ansatte si opp selv for å unngå oppsigelse.

Publisert Oppdatert
Vær forsiktig hvis du bli stilt ovenfor ett slikt ultimatum - du kan nemlig risikere å si fra deg økonomsike rettigheter, både i forhold til arbeidsgiver og til det offentlige.

Det ser bedre ut på CVen å selv ha sagt opp den forrige jobben. Det er også langt mer positivt å legge frem en attest fra tidligere arbeidsgiver som viser at du selv valgte å slutte i stilling fremfor at du fikk sparken. Derfor lar mange seg presse til oppsigelse. Det på tross av de økonomiske konsekvensene en slik beslutning kan medføre.

Best for arbeidsgiver

Det er helt klart en fordel for arbeidsgiver at ansatte selv sier opp stillingen. Arbeidsgiver slipper da belastningen med å foreta en oppsigelse.

Arbeidsgiver unngår da også risikoen for rettslige etterspill hvis den ansatte senere skulle hevde at oppsigelsen var usaklig.

Tenk deg om

Blir du konfrontert med valget mellom å si opp selv eller bli oppsagt, må du ikke la deg presse til å ta en beslutning der og da. En slik situasjon kan oppfattes som svært ubehagelig, og det kan være fristende å si opp for å bli ferdig med det. Be om litt tid for å tenke gjennom situasjonen.

Har du blitt presset til å si opp og angrer etterpå, kan du kreve å trekke oppsigelsen. Det er eksempler fra rettspraksis på at oppsigelse fra arbeidstakers side lovlig har blitt trukket som følge av utilbørlig press fra arbeidsgivers side.

Ingen dagpenger

Har du selv sagt opp jobben og sliter med å finne nytt arbeid, får du ikke dagpenger med en gang. Du blir pålagt en 8 ukes karatenetid fordi du har sluttet frivillig.

Var du blitt oppsagt derimot, ville du ha hatt krev på dagpenger hele tiden.

Mister retten til å hevde at du er usaklig oppsagt. Sier du selv opp stillingen, kan du ikke i etterkant hevde at du ble usaklig oppsagt.

Har du derimot blitt oppsagt og bestrider oppsigelsen, kan du kreve å bli i stillingen med full lønn frem til saken er avgjort ved rettskraftig dom.

Sluttpakke ved nedbemanning

I forbindelse med nedbemanning bruker arbeidsgiver ofte trussel om oppsigelse for å få ansatte til å akseptere sluttpakker. Sørg da for at du får tilstrekkelig økonomisk kompensasjon.

Mer om jobb og rettigheter finner du her.Les mer på Kvinnesiden.no

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning