Seiler sin egen sjø

Båtsalget går bare en vei, rett oppover. Og økt salg betyr vel at sjøen er full av nye millionglis og ferske båtførere som mangler sjøvett og ikke tar hensyn til andre. Eller er det bare en myte?

Publisert Oppdatert
Båtsalget i Norge er femdoblet de siste ti årene. Importen fra utlandet er doblet siden 2004. Vi er med god margin den nasjonen i verden med flest båter i forhold til antall innbyggere. Båtene er større enn før, og flere båtførere en ferske på sjøen. Spørsmålet er hva de nye båteierne gjør med båtkulturen i Norge.

- En del av adferden bærer preg av at folk ikke er godt sjøvant. Mange tror de er ute og kjører bil, og stoler for mye på teknisk utstyr, sier Svein Vasby, fungerende leder for felles operativ enhet i Politiet i Agder.

Hver sommer bruker Vasbys folk mye tid på sjøen for å følge med på en båttrafikk som langt fra bare er lokal. Feriegjestene strømmer til Sørlandet fra store deler av Norge.

- Vi ser ofte halvplanende båter som drar med seg halve Nordsjøen i trange farvann. Folk som ikke er oppvokst ved sjøen mangler ofte kjennskap til båtkulturen, sier Vasby.

- Men de fleste oppfører seg eksemplarisk, understreker han.Her handler det mye om erfaring. Den som har opplevd å bli kastet rundt i båten av en hekkbølge, eller fått middagen klint utover dekk, vil mest sannsynlig senke farten neste gang. Hovedredningssentralen for Sør-Norge har gjort seg tilsvarende erfaringer som Politiet:

- Vi har en del grunnstøtinger og folk som ikke vet hvor de er. Første bud er å lære seg å lese sjøkart. I urent farvann er dette alfa omega, påpeker redningsinspektør Terje Langås.

GPS har gitt båtførere et enklere kartverktøy. Problemet er at teknologien normalt har et avvik på 10-20 meter, og under vanskelige forhold er avvikene langt større, advarer Hovedredningssentralen.

- Ti meter feilmargin kan gi store konsekvenser. Spesielt om farten er høy. Det er langt fra alle holmer og skjær som er merket, påpeker Langås.

- Og i urent farvann må farten ned uansett.

Færre skader

Politikere har foreslått å innføre båtsertifikat for å øke kunnskapen blant båtførere. Både politi og redningsflåten er positive til forslaget.

- Alle er velkommen på sjøen. Det som skaper irritasjon er mangelen på respekt for hverandre. Men jeg har ikke opplevd så mye av det selv, sier Terje Långås.

De fleste har vel hørt ferske historier om millionbåter som går på grunn og ferske båtførere uten innsikt i båtkultur. Problemet er at det ikke finnes noen statistikk som tilsier at ferskingene er dårligere båtførere. Tvert i mot.

- De to siste årene har fritidsbåtskadene gått ned med åtte prosent. Vi ble selv overrasket over tallene. Det er flere båter på vannet, verdien på båtene har økt betydelig, og det er flere nybegynnere. Alt tilsier at skadetallene skulle ha økt, sier Jack Frostad i If.

Riktignok økte utbetalingene med 16 prosent, mye på grunn av dyrere båter, men skadetallene er redusert i samme periode som 60.000 nye båter ble satt på sjøen, en vekst på 15-20 prosent av den totale fritidsflåten. En grunn kan være at antallet tyverier har gått ned. Eller svaret kan henge over hodet på oss.

- Været kan være en faktor. Ved dårlig vær velger man helst å dra på helgeturer, og holder seg unna ukjent farvann, bemerker Frostad.

Ulykker

Politiets statistikker bidrar heller ikke til å bygge opp under myten om hensynsløse ferskinger. Antall bøter er økt, men ikke i forhold til antall kontrollerte båter. I fjor ble 10.000 båtførere kontrollert. I 2003 var tallet 4000.

- Vi er godt fornøyd med båtfolket, men ser samtidig at nye båtførere bruker tid på å gjøre seg kjent med reglene på sjøen, sier Roar Isaksen, sjef for Havnepolitiet i Oslo.

Oslo-politiet er travle i perioden før og etter fellesferien, og har intensivert kontrollene på sjøen.

- Generelt sett er det mest alvorlig at mange gambler med alkohol og promille på sjøen. Kombinert med høy fart og mangel på redningsvest er dette svært alvorlig, mener Isaksen.

Utover forsikringsselskapene er det lite statistikk om skader seg på sjøen. Men antall drukninger har gått ned i løpet av de siste ti årene. På 1990-tallet omkom i snitt 41 personer på sjøen hvert år. I perioden 2000-2005 har gjennomsnittet falt til 34. Heller ikke her ser man noen negativ effekt av flere båter og flere ferske båtførere. All statistikk tilsier at ryktene om hensynsløse båtførere i nye millionglis er betydelige overdrevet, men som Mark Twain har påpekte: "Du har løgn, forbannet løgn og statistikk". Fasiten finner hver og en av oss på sjøen i sommer.

Foto: Christine Erlbeck

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning