Opprett testamente

Du vet aldri hva som venter, skriv testamente før det er for sent.

Publisert Oppdatert
Det er ikke nok at du har en klar mening eller et ønske om hvem som skal arve deg - du må skrive et testamente hvor du gjør rede for det. Det er klare krav til hvordan et testamente skal utformes for at det skal være gyldig.

Streng arvelov

Du står ikke fritt til å bestemme hvem som skal arve deg - barna dine skal ha minimum 2/3 av arven begrenset oppad til 1 million per barn (livsarving). Så Arveloven sikrer barna godt.

Skikre ektefelle og samboer

Ønsker dere som ektefeller eller samboere å sikre hverandre best mulig ved dødsfall, må dere opprette testamente.

Kun én av ti har testamente. Kun 11 prosent av samboere har skrevet testamenter, og det er direkte skremmende når vi vet at de ikke har automatisk arverett til hverandre! Alle burde vurdere å skrive testamente.

For samboere og familier med særkullsbarn, er det absolutt nødvendig å skrive testamente for å sikre ektefellen eller samboeren.For mer informasjon om arv og testamente, se følgende artikler:

Arvelovevn i praksis
Arveproblematikk i "moderne" familier - lover og regler
Bør du alltid motta en arv?
Krev at arven etter deg blir særeie
Arveløse ektefeller
Hvordan skrive et gyldig testamente
Endring og tilbakekalling av testamente Oppbevaring av testamente
Muntlig testamente
Gjensidig testamenteLes mer på Kvinnesiden.no

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning