Økonomistrev i husholdningen

Mange single og familier strever fortsatt med dårlig økonomi i Norge. Billigmat skal derfor etablere en ny internettportal hvor de med lav inntekt kan orientere seg om dagsaktuelle tilbud eller spesielle kampanjer fra matbutikker.

Publisert Oppdatert
-Folk "gale" etter billig bensin, sier daglig leder Christian Lund.Det er flere husholdningsgrupper som trakter etter rimelige produkter.

Særlig småbarnsfamilier, enslige og eldre leter etter rimelige tilbud fra matvarekjedene.

Nytt selskap til Aremark

Selskapet som står bak initiativet billigmat.no flyttet før sommerferien fra Oslo til Aremark, etter syv års drift i hovedstaden.

¿ Det er mange fordeler ved sentral beliggenhet, men indre Østfold er ikke så usentralt som mange skal ha det til, sier Lund, og legger til:

¿ Vi har flere kunder i Sverige, Danmark og Finland. Østfold er på mange måter sentralt i forhold til lokasjoner i våre naboland. Dessuten er miljøet og kulturen svært tiltalende. Dette er noen av grunnene til at vi valgte å flytte på oss.

Nettsiden snart klar

¿ Vi er godt i gang med prosjektet og nettsiden er allerede oppe. Vi har møtt stor interesse fra dagligvarebransjen og vil nå lansere sidene om et par uker, forteller Lund, som legger til at alle fylker er representert og at brukeren vil kunne velge sitt fylke. Billigmat holder nå på å kontakte alle landets 3.300 matbutikker.

Folk raser også over de høye bensinprisene. Særlig nå i ferien, når folk skal på tur.

¿ Derfor har nettsiden en gratistjeneste, hvor man kan sende inn tips om billig bensinstasjoner, til glede for de andre leserne.

Mange sliter

Fra midten av 1990-tallet og frem til 2005 økte inntekten til norske husholdninger med nesten 30 prosent målt i faste priser. Noen grupper har hatt en lavere inntektsvekst i perioden. Svakest inntektsutvikling finner vi blant unge enslige, sosialhjelpsmottakere og langtidssyke som alle hadde en inntektsvekst under 20 prosent i samme periode (Kilde SSB). Det betyr at mange av de fattige er blitt fattigere.

Portalen Billigmat.no gir en oversikt over hvilke tilbud som virkelig gir besparelser for konsumentene. Tjenesten bygger på at matvarekjedene sender kampanjeinformasjon til Billigmat, som så legger informasjonen ut på nettet. Tjenesten er gratis for butikkene og forbrukerne.

Regjeringen Stoltenbergs tiltredelseserklæring fastslår at "Regjeringen vil legge fram en helhetlig plan for avskaffelse av fattigdom" .

Målsettingen er ambisiøs. Mens medianinntekten etter skatt for alle husholdninger i 2005 (siste ligningsår) var kroner 312.000, er den for eldre aleneboere kroner 149.000 (67 år og eldre) og kroner 225.000 (aleneboende 30-44 år).

Kilde: SSB.

Fakta om Billigmat.no

Tiltaket er iverksatt av selskapet JCL Kommunikasjon AS, som ble etablert i 2001 i Oslo, med vekt på tjenester innen kommunikasjon. Selskapet har en særlig teknologifokus og konsentrerer seg i dag om utviklingen av Billigmat.no.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning