Nye svangerskapsregler

Nye regler fra 1. januar 2007 gjør det lettere å kombinere rollen som nybakt mor og yrkeskvinne. En ny ordning gjør at det blir mulig med gradvis uttak av permisjonen.

Publisert Oppdatert
Navneendring

Støtteordningen ved fødsel som inntil nå har vært kjent som svangerskapspenger eller fødselspenger, skifter navn til Foreldrepenger.

Nå er det egne regler for adopsjonspenger. Etter regelendringen den 1. Januar, går også støtteordninger for adopsjon under reglene for Foreldrepenger.

Ingen endring i total støtte

Det er ingen endringer i den totale støtten. Det blir fremdeles 44 uker med 100 prosent lønn (opp til 6 ganger grunnbeløpet) eller 54 uker med 80 prosent lønn (opp til 6 ganger grunnbeløpet). Det som endres er måten støtten kan tas ut på.

Økt fleksibilitet

Etter de nye reglene kan foreldrepenger "brukes" i perioden frem til barnet blir 3 år. Det må inngås en avtale med arbeidsgiver om hvordan du i løpet av de 3 årene ønsker å fordele støtten. Det er ingen nedre eller øvre grense for mye du må jobbe. Du kan jobbe fullt i perioder, ha helt fri eller jobbe deltid - det er helt opp til deg og arbeidsgiver.

Kopi av avtalen må sendes til det lokale NAV kontoret (tidligere trygdekontoret), og i de periodene du tar ut permisjon får du penger fra NAV i steden for lønn.

Hvem gjelder det for?

Ordningen vil gjelde for alle som får barn fra og med 2007.

Se også:

Økonomiske støttordninger for gravide
Støtteordninger for aleneforeldre i_233459

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning