Nervøs mage?

Hva kan du gjøre?

Publisert Oppdatert

Er du en av dem som plages med nervøs mage, gjerne en veksling mellom diaré og forstoppelse? Da kan det nemlig tenkes at du har irritabel tarm. Lurer du på hva dette er, og ikke minst hvordan du kan bli kvitt problemene? Les videre!


Slik håndterer du problemene:

Hva er egentlig irritabel tarm?
Av til betegnes tilstanden som irritabel tykktarm. Men nyere kunnskap om tilstanden har vist at irritasjonen kan skrive seg fra hele fordøyelseskanalen og ikke bare fra tykktarmen. Fordøyelsen påvirkes ikke. Tilstanden debuterer ofte i barneårene eller i ung voksen alder, og er ingen sykdom, men en forstyrrelse i tarmens funksjon som transportorgan.

Symptomer
Perioder med smerter og ubehag i magen, samt forstyrrelser av avføring. Mønsteret varierer fra person til person og over tid. Det mest typiske er at det veksler mellom diaré og forstoppelse.

"Når en periode med ubehag i magen starter, opptrer det ofte samtidig endring i avføringen både når det gjelder form og utseende, og når det gjelder hyppighet av avføring. Slim i avføringen forekommer hyppig. Luftplager er ofte uttalte. Mange klager over at magen sveller ut i løpet av dagen. Det er ofte en sammenheng mellom luftplager og magesmerter i den forstand at smertene forsvinner eller minsker ved avgang av luft", skriver Norsk Helseinformatikk (NHI.no).

Problemet er utbredt, så dersom du er rammet er du langt fra alene. Periodevis har 10-15 prosent av befolkningen symptomer på irritabel tarm, men langt fra alle får så store plager at de oppsøker lege.

Årsak?
Dessverre er årsaken til irritabel tarm ukjent, men man antar at det er en økt følsomhet i tarmen for ytre påkjenninger eller for komponenter i fødemidler. Den økte følsomheten gir seg utslag i økt muskelkvalitet i tarmveggen, og ofte uhensiktsmessig tarmaktivitet som fører til luftansamlinger, løs eller treg mage.

"Stress, bekymring, spenninger, angst og hverdagsproblemer vil hos mange utløse denne typen mageplager, men regnes ikke som årsak til plagene", skriver NHI.no.

Stille diagnose
Symptomene er typiske og vil i mange tilfeller være tilstrekkelige for å gi en sikker diagnose. En undersøkelse av magen vil allikevel bli foretatt for å utelukke andre tilstander, som for eksempel tykktarmskreft eller galleveissykdom. Hvis du har gjort en slik undersøkelse tidligere, er det som regel unødvendig å gjenta dem.

Lab-prøver er normale å ta ved nervøs mage. Blodprosent (Hb), senkning og leverprøver blir noen ganger tatt for å utelukke andre tilstander. En prøve på blod i avføringen kan være aktuelt for å utelukke en blødende tilstand i fordøyelseskanalen.

"Det er vanlig å gjøre rektoskopi som ledd i utredningen. Oftest vil allmennlegen foreta denne undersøkelsen selv. Gjennom et stivt skop (rør) kan en inspisere de nederste 15-25 cm av tykktarmen og endetarmen", forteller NHI.no.

Hos noen pasienter tas det også røntgen av tykktarmen. Det hender man utfører såkalt koloskopi i tillegg. Ved denne undersøkelsen føres et bøyelig skop gjennom hele tykktarmen for å undersøke tarmen innvendig. Undersøkelsen blir utført ved mistanke om annen sykdom, eller hvis pasienten selv er sterkt bekymret for alvorlig sykdom.

Hvordan behandles irritabel tarm?
Først og fremst er det viktigste tiltaket man kan gjøre å utelukke alvorlig sykdom. Hos de aller fleste er dette nok "behandling" i seg selv. Ved å ha tilstrekkelig kunnskap om tilstanden fjerner man bekymringen for alvorlig sykdom, noe som ofte er den viktigste årsaken til at tilstanden vedvarer å være plagsom.

Du bør i størst mulig grad holde deg unna avføringsmidler, med unntak av de såkalte bulkmidlene (fiberprodukter) som bløtgjør og øker mengden avføring. Norsk Helseinformatikk skriver at Loperamid, som nedsetter fremdriften i tarmen, kan virke gunstig på plagsom diaré. Andre medikamenter har ikke vist effekt, men nyere medikamenter er under utprøving.

I enkelte tilfeller kan mageplagene bli utløst av noe du har spist. Dersom du har en mistanke om en slik sammenheng, kan det være hensiktsmessig å føre en dagbok over alt du spiser, og hvordan magen oppfører seg.

Til slutt
Det er viktig å huske at tilstanden er ufarlig, men at den er kronisk og tilbakevendende. Pasienter med irritabel tarm har ikke økt risiko for å utvikle andre sykdommer, spesielt ikke økt risiko for kreft i tykktarmen. Det er ingen kjente komplikasjoner ved denne tilstanden.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning

Tjenester fra Nettavisen