Når han slår

Fellestrekkene er enkle; de er menn, og de slår, men hvem, hvorfor og hvordan varierer.

Publisert Oppdatert
Familie, forhold og ekteskap. Alt dette er stort sett noe man assosierer med trygghet, kjærlighet og respekt.

For noen er ikke kjærligheten slik, og alle de gode følelsene druker når redsel og vold tar overhånd.

Ifølge Marius Råkil, psykologspesialist og direktør for stiftelsen Alternativ til Vold, finnes det ikke noe entydig svar på hvorfor noen menn slår sin kjære, fordi det bak volden finnes flere og sammensatte årsaksforhold.

- Mange menn som kommer til behandling ved Alternativ til Vold, tenker at volden er et resultat av at de mister kontrollen. Gjennom behandlingen erfarer de fleste at volden heller er knyttet til kontroll, eller et forsøk på å gjenopprette opplevelsen av kontroll etter at den føles tapt, forteller Råkil til Norsk helseinformatikks nettmagasin NHI.no.

Knyttet til avmakt
At volden ikke handler om kontrolltap, betyr imidlertid ikke det samme som at volden er planlagt og kalkulert på forhånd.

- Vi ser at volden er knyttet til avmakt, og tror at volden handler mer om å håndtere denne følelsen, enn om aggresjon, fortsetter Råkil.

Han er også redaktør av boken "Menns vold mot kvinner", som ble publisert i 2002.

Fellestrekkene blant menn som slår sine nærmeste er få og enkle: De er menn. De slår. Når det kommer til hvem de er, hvorfor de slår eller bruker vold, og hvordan de bruker den, varierer. Men ifølge Råkil så finnes det behandling som hjelper.

Selv om det ikke finnes noe ensidig bilde av hvem "den voldelige mannen" er, finnes det allikevel en del fellstrekk som fagpersoner kjenner igjen. Dette går blant annet på selvbilde og selvoppfatning, egne livserfaringer knyttet til vold, og kulturforskjeller.

- Da tenker jeg ikke bare på kulturforskjeller knyttet til at man har en annen etnisitet, men kulturen du har vokst opp med innad i familien, og i ditt miljø, forteller Råkil til NHI.no.

Ellers er menn som bruker vold mot sine nærmeste svært ulike, både i forhold til sosial stilling, utdanning og økonomi.

Det for øvrig ikke bare mannen som slår, noen ganger er det kvinnen som er voldsutøver i forholdet. Det er imidlertid vanskelig å si noe om hvor utbredt dette er, fordi det finnes så få studier som har sett på den problemstillingen.

Råkil poengerer at det finnes studier som argumenterer for at kvinner utøver like mye vold som menn, men ved fysisk vold som gir alvorlige skader, er menn i et klart overtall.

Skammen knytter dem sammen
Men hvorfor bryter man ikke opp ved et slikt voldelig forhold?

- Det finnes sannsynligvis noe felles hos menn som slår, og hos kvinner som blir slått. Det handler om kjærlighet og tilknytning. Skammen rundt volden knytter dem også sammen. Noen menn vil heller bli i et forhold med mye problemer, enn å gå. De er redde for ensomheten. Når vi møter menn som slår, forklarer de ofte innledningsvis sin voldsbruk som en reaksjon på hva partneren sier og gjør, og gjennom dette legger han ansvaret for volden på partneren. Hans opplevelse kan da være at det er partneren som har et problem som det må gjøres noe med. Å legge skylden for volden på denne kan redusere hans ønske om, eller behov for, å gå ut av forholdet, sier Råkil til NHI.no.

Det er ikke sjeldent at menn som slår, lover bot og bedring uten at dette skjer.

Råkil mener at en voldsutøver forandre atferd, selv om dette ikke nødvendigvis er lett.

- Halve jobben er å slutte å bruke vold. Den andre halvparten dreier seg om å finne andre måter å håndtere vanskelige følelser på, og trene på dette, forteller han til NHI.no.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning

Tjenester fra Nettavisen