Når barn dør i magen

Hvordan takle uventet barnedød.

Når barn dør i magen
Når barn dør i magen
Publisert Oppdatert
Det er heldigvis sjelden, men det hender at barn dør i magen til mor.

- Da bør man snakke med noen som har kunnskap om temaet, sier Line Schrader, fagkonsulent og redaktør i Landsforeningen uventet barnedød.

- Det å ta ordentlig farvel med barnet og skape minner, er nødvendig for mange. Det er også viktig å vite hva sorg er og hva som er vanlige sorgreaksjoner. Man må også være klar over at selv om sorg er en prosess som tar lang tid, så vil det ikke alltid være like smertefullt, forteller Schrader.

Aksepter og vær åpen

Det er viktig å akseptere reaksjoner som kommer og ikke fornekte dem. Forholdet til omgivelsene kan også bli vanskelige. Mange er usikre på hvordan de skal forholde seg til mennesker rundt seg.

Les også: En jordmor forteller

Les også: Arvelig risiko

Les også: Deprimerte føder tidligere- Hvis du klarer å være åpen og selv ta initiativ til å fortelle om hvordan du har det og hva du har behov for, så kan dette lette situasjonen. Den viktigste støtten for mange er den støtten de får fra familie og venner.

Kom deg ut i natur

Det å være i sorg kan være utmattende, og man kan ha lite lyst og overskudd til å delta i sosialt liv, arbeid og være fysisk aktiv.

- Å komme seg ut fra huset eller leiligheten kan hjelpe en til å ikke bli stengt inne med vanskelige tanker. Å gå turer eller annen fysisk aktivitet gir mer energi og krefter, reduserer spenninger i kroppen og bidrar til bedre søvn, sier Schrader.

Det er individuelt når man er klar for å gå tilbake til jobben. Det kan ta lang tid før man har full arbeidskapasitet igjen, da konsentrasjonsvansker og hukommelsesproblemer er vanlig ved sorg.

- Det er viktig at arbeidsplassen aksepterer dette slik at man kan vende tilbake i jobb uten å måtte prestere hundre prosent. Mange erfarer at det er positivt å komme tilbake i jobb igjen da det gir mulighet til å tenke på noe annet.

Møt andre i samme situasjon

-Mange synes at det er godt å treffe andre som har opplevd det samme. Det normaliserer sorgreaksjonene og man kjenner seg ikke så alene. br>
Flere sykehus arrangerer sorggrupper, og det finnes mange fora på internett hvor folk deler sine følelser og tanker rundt dette temaet. Nettsiden Englesiden er en side for og av foreldre som har mistet barna sine. br>

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning