"Morshormonet"

Menn og kvinners ulike strategier for stressmestring skyldes trolig biologiske forskjeller, mener dr.philos. Lisbeth Brudal,

Publisert Oppdatert
I boka "Positiv psykologi" skriver psykolog dr.philos. Lisbeth Brudal om den nyoppdagede sammenhengen mellom hormonet oksytocin og stressmestring.

Hun mener at kvinners tendens til å søke støtte hos andre i stress-perioder, kan skyldes dette hormonet.

Tidligere har oksytocin vært best kjent som "morshormonet", som er til stede i stort monn ved fødsel og amming.

- Ny forskning på oksytocin er uhyre spennende, fordi det kan utdype vår forståelse av menns og kvinners væremåte. Mye tyder på at også ulik biologi, ikke bare kultur, ligger til grunn for oppførselen vår ved stress og konflikter, sier Brudal.

Parterapi

Ifølge Brudal viser forskning at kvinner produserer mer oksytocin enn menn når de er stresset. Annen forskning viser at tilstedeværelsen av oksytocin øker følelsen av tillit til andre mennesker, og trangen til å kommunisere. Samvær med folk man står nær og er glad i, skal også øke oksytocin-nivået.

For Brudal har det vært en aha-opplevelse å se disse ulike oksytocin-situasjonene under ett.

- Dette kan være noe av forklaringen på at kvinner under stress søker seg til andre mennesker for hjelp, kontakt, nærhet og trøst. Mens menn, som produserer mindre oksytocin ved stress, ikke prøver å mestre stresset ved å henvende seg til andre i like stor grad.

Brudal mener å se disse kjønnsbestemte væremåtene både ved jobbstress og i parforhold

- Menn er jevnt over mindre interessert i å gå i parterapi. Det er kvinnene som tar initiativet til å snakke om problemer i forholdet. Nå ser det ut som hormonelle forskjeller kan ligge bak de ulike ønskene hos menn og kvinner.

Depresjon

Statistikken viser at det er en overhyppighet av kvinner som søker psykoterapi. Man har antatt at kvinner er mer deprimerte enn menn.

- Igjen kan oksytocin spille en rolle. Kvinner er kanskje ikke mer deprimerte enn menn, men de har en trang til å dele tanker og følelser for å mestre stresset.

Lisbeth Brudal mener at den nye kunnskapen om oksytocin kan gjøre noe med oppfatningen av svakhet og styrke. Hun håper at "forskjellsfeminismen", en feminisme som tar utgangspunkt i at kjønnene er forskjellige, kan vinne terreng.

- Vi må tenke nytt, hevder Brudal, - når det gjelder stereotype oppfatninger av kvinner som mer deprimerte og uselvstendige enn menn. Kvinners tendens til å ville snakke om stress og konflikter har iblant blitt tolket som et kvinnelig svakhetstegn. Hjelp-søkende atferd kan tvert om forstås som et tegn på styrke og som uttrykk for en verdifull tilpasningsstrategi.

Klemme-hormon

Ifjor bekjentgjorde forskere ved University of North Carolina sine resultater etter en "klemme-undersøkelse". Her underbygges hypotesen om stressrelaterte hormonforskjeller hos kjønnene.

Undersøkelsen viste at par som klemte hverandre i ti sekunder, fikk forhøyet nivå av oksytocin etterpå. De deltakerne som hadde rapportert at de var spesielt glade i hverandre, fikk høyere nivå av hormonet enn de andre.

Men undersøkelsen viste også at kvinnene fikk mer utbytte av klemmen enn menn. Den kvinnelige halvdelen hadde nemlig fått lavere nivåer av stresshormonet kortisol etter klemmen.

Tillits-hormon

Innenfor den nye oksytocin-forskningen har man også tilført forsøkspersoner en ekstra dose av hormonet for å se hvordan de reagerer.

Michael Konfeld og hans team ved Universitetet i Zürich hadde en mistanke om at det kunne være en sammenheng mellom tillit og mengden oksytocin i kroppen. De gav halvparten av forsøkspersonene en dusj med oksytocin-nesespray, mens den andre halvparten fikk narrestoff. Deretter satte de opp et ekspriment som avslørte at personer som hadde fått oksytocin, lånte bort mye mer penger til fremmede mennesker, enn de som ikke hadde fått oksytocin.

Forsøket var satt opp slik at utlåneren hadde mulighet for gevinst, dersom den fremmede låneren viste seg å være ærlig og dele utbyttet.

Forskerne gjorde flere forsøk for å finne ut om egenskaper som snillhet eller vågalhet kunne bli påvirket av oksytocin. Men forsøkene viste at bare graden av tillitsfullhet kunne påvirkes av oksytocin.

Øker kjøpelysten

Den amerikanske hjerneforskeren Antonio Damasio, som har kommentert oksytocin-eksperimentene i det vitenskapelige tidsskriftet Nature, påpeker at hormonet indirekte kan brukes for å øke kjøpelysten vår. Han regner med at flinke reklamefolk, uten selv å kjenne den vitenskapelige forklaringen, bruker teknikker som får hodene våre til å svømme av oksytocin. Det er ikke dermed sagt at sammenhengen mellom shopping og kvinner endelig er klarlagt - men tanken er nærliggende.

"Uansett har forskningen bidratt med verdifull innsikt i hormonets rolle i oppførsel som involverer egne valg", konkluderer han.

- Mye forskning gjenstår på området. Vi vet ennå ikke nok om forskjeller i oksytocin-produksjon på individnivå, og heller ikke nok om hvordan miljø- og kulturforhold eventuelt påvirker kvinners og menns hormonproduksjon, sier Brudal.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning