Mobil som medisin?

Kan mobiltelefonen hjelpe folk med migrene og Alzheimer? Ja, tror en gruppe italienske forskere, og forsøker dermed å motbevise alle undersøkelser som mener at mobilbruk er skadelig.

Publisert Oppdatert
I motsetning til mye annen forskning på mobilbruk og hjernepåvirkning, har denne studien en positiv konklusjon: Mobilbruken kan gavne folk med migrene, slag eller demens.

- Ved migrene spiller sentralnervesystemet en viktig rolle. Nye studier antyder at mellom migreneanfall blir den elektriske aktiviteten i hjernebarken endret og sannsynligvis redusert. Vi demonstrerte nylig at elektromagnetiske felt, slike som GSM-mobiler stråler ut, øker hjernebarkens elektriske aktivitet på en reversibel måte. Det kaster lys over mulighetene for at elektromagnetiske felt kan ha en terapeutisk rolle i lidelser som migrene så vel som slag eller narkolepsi, forklarer Paolo Maria Rossini, leder av den italienske studien.

Det Rossini og de andre forskerne fant, var små, men konsekvente økninger i den elektriske aktiviteten i hjernebarken.

- Vi vet fremdeles ikke om disse effektene er nøytrale, potensielt farlige eller gunstige for barken og hjernefunksjonen, påpeker han.

- Likevel tror vi at videre forskning er nødvendig både på friske personer og på spesifikke grupper med nevrologiske sykdommer. Og siden mer enn 500 millioner mennesker over hele verden bruker mobiltelefoner, vil selv en veldig liten risiko eller fordel kunne påvirke et betydelig antall mennesker, understreker Rossini.

Mangler ikke advarsler

Gunnar Brunborg er forskningssjef ved avdelingen for kjemikalietoksikologi ved Folkehelseinstituttet.

- Dette er en interessant observasjon, sier han.

- Men jeg vil ikke ta det så langt som det som sies i studien. Jeg synes det er like spekulativt å si at mobiltelefon kan være bra for helsen som å si at det er farlig, uttaler Brunborg.

Den italienske studien føyer seg inn i en lang rekke undersøkelser som ser på hvordan mobiltelefoner påvirker helsen vår. Det går knapt en måned uten at det dukker opp en ny studie om temaet, enten det er advarsler om hjernekreft eller teorier om at mobiltelefonen forårsaker infertilitet. Brunborg ledet for tre år siden et utvalg som vurderte rapporter om helseeffekten av bruk av mobiltelefon. Utvalget kom den gang frem til at det ikke er forbundet noen helsefarer ved bruk av mobiler, men de kunne likevel ikke utelukke helt at mobiltelefoner kan ha effekt på helsen. Så hvordan skal vanlige forbrukere forholde seg til slike undersøkelser som stadig dukker opp?

- Forbrukerne har liten mulighet til å finne ut av dette selv. Det betyr ikke at de ikke skal følge med, men de bør unngå å trekke konklusjoner ut fra én enkelt publikasjon, understreker Brunborg.

Annerledes studie

Verdens Helseorganisasjon (WHO) har også sett på mobiltelefon-studier, og kommet frem til lignende resultater som det norske utvalget. Om studier som viser endring i hjerneaktivitet ved bruk av mobiltelefon, uttaler WHO blant annet at disse effektene er små og har ingen opplagt påvirkning på helsen. Vi spurte Rossini hva som gjør hans studie annerledes enn de som WHO har vurdert?

- Selv om mange studier har sett på effektene av elektromagnetisk felt på hele kroppen, er det få som har fokusert på effekten de har på hjernens fysiologi, og de påfølgende dataene er motstridende og ofte ikke klart gjentakbare. I vår studie brukte vi for første gang transkranial magnetstimulering. Det for øyeblikket en av de mest effektive og repeterbare metodene når man skal ta for seg hjernebarkens fysiologi, hevder den italienske forskeren.

Resultatene av den italienske undersøkelsen blir publisert i augustnummeret av Annals of Neurology. Blant studiens sponsorer finner man den italienske mobilleverandøren Telecom Italia Mobile.

FOTO: Carl Martin Nordby

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning