Mobbingens ofre

Å bli offer for mobbing fra kolleger på arbeidsplassen kan gi traumer på nivå med det som ofre for krig og naturkatastrofer opplever, ifølge ny norsk doktorgrad.

Publisert Oppdatert
- Å bli utsatt for mobbing kan sammenlignes med å oppleve krig eller en alvorlig ulykke. Senskadene er mange av de samme. For ofrene blir mobbingen en menneskeskapt katastrofe, forklarer Stig Berge Matthiesen, som nylig har fullført sin doktorgrad om mobbing i arbeidslivet.

- Mine studier av ansatte som hadde vært utsatt for mobbing viste at tre av fire i en offergruppe hadde symptomer på posttraumatisk stressforstyrrelse. Graden av plager i ettertid varierte imidlertid mye. Noen hadde ingen problemer, andre hadde en sterkt forstyrret personlighet. For mange varer traumene etter mobbingen i årevis. Enkelte kommer aldri helt over det, forteller Berge Matthiesen.

- Våre studier viste også at arbeidsgleden gikk ned selv hos de som hverken plaget andre eller ble plaget selv, men som jobbet på en arbeidsplass der mobbing var et problem. Mobbing er derfor et tema som angår oss alle, understreker Berge Matthiesen, og anslår at rundt fem prosent av norske arbeidstakere blir mobbet.

Typisk offer

Men kan hvem som helst bli et mobbeoffer? Ifølge Berge Matthiesen har man ingen garanti mot å bli nettopp det.

- En av gruppene som kan bli mobbeoffere, er de som ikke fungerer godt sosialt på jobben. Samtidig vil jeg avvise stereotypien om at alle mobbeoffer er sosialt vanskelige, eller " har bedt om juling". Mange har en helt normal personlighetsprofil.

Berge Matthiesens studie konkluderer imidlertid med at også miljøet har en betydning.

- En litt vanskelig person kan fungere godt i et tolerant miljø, men hvis personen kommer inn på en arbeidsplass der presset er stort og medarbeiderne er stresset, kan det bli problemer, sier Berge Matthiesen.

Hvem som blir mobbere, vet han mindre om.

- Vi holder på å undersøke det nærmere. Men det kan se ut til at mange har erfaring som mobbere fra barndommen, og lett reagerer med agressivitet i konflikter. Statistisk sett er ledere de som oftest blir mobbere. Det er også slik at en del av de som blir mobbet, også selv er mobbere.

Ifølge Berge Matthiesen starter et mobbeforløp ofte med en konflikt som ikke lar seg løse, og som etter hvert fører til uforsonlighet og vanskelige samarbeidsforhold.

- Et av ofrene som ble intervuet vant en rettssak om mobbing mot sin arbeidsgiver. Det spesielle med henne var at hun gikk tilbake til sin gamle arbeidsplass og ble tatt godt imot der. Det viser at hvis man er psykisk sterk, har god støtte og tar tak i mobbingen i en tidlig fase, er det mulig å få bukt med den.

Forebygging

- Konflikter kan skje på alle arbeidsplasser. Utfordringen ligger i å ikke la de få utvikle seg, sier Anne Gjertrud Fugletveit som leder prosjektet "Jobbing uten mobbing", et treårig prosjekt ledet av Arbeidstilsynet.

- Mange arbeidsplasser mangler kompetanse på hva de skal gjøre for å forhindre mobbing. Målet vårt er å lage en verktøykasse for hvordan bedriften kan forebygge mobbing, og hvordan de kan håndtere den når den oppstår. Vi jobber med å informere både arbeidstakere og arbeidsgivere. Alle har noe å vinne på at man tar et grep mot mobbing, mener Fugletveit.

- Kan mobbing utryddes?

- Konflikter kan ikke unngås. Men hvis de tas tak i på et tidlig stadium, kan man hindre at de utvikler seg til hets og personangrep, oppfordrer Fugletveit.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning