Mistrives du på jobb?

Ta ansvar for din egen og dine kollegers trivsel, oppfordrer Arbeidstilsynet.

Publisert Oppdatert
En fersk undersøkelse utført av TNS Gallup viser at fire av ti nordmenn savner hyppigere tilbakemeldinger fra sine kolleger. Hver fjerde ansatt mener også at de har liten eller ingen mulighet til å påvirke arbeidsmiljøet på jobben.

Les også: Hater du jobben din?

Les også: Vi er stressgenerasjonen

Les også: Bestem selv - reduser stress


Nå ønsker Arbeidstilsynet, med en ny kampanje, "Gode kolleger - en del av jobben", å fokusere på hva hver enkelt kan gjøre for å være en god kollega og bidra til et bedre arbeidsmiljø.

- Arbeidsmiljøet er først og fremst leders ansvar. Men alle arbeidstakere må bli mer bevisst sitt ansvar og sine muligheter til å påvirke arbeidsmiljøet positivt. Å gi tilbakemeldinger, både faglig og sosialt, er viktig for et godt arbeidsmiljø, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet på deres hjemmesider.

Ansatte også ansvarlige for jobbhverdagen
Hun mener at det er et stort potensial for et bedre arbeidsmiljø i Norge.

- En god kultur for tilbakemeldinger på arbeidsplassen gjør at folk føler seg sett og verdsatt, og det bidrar til læring og utvikling. Det er ikke alltid nok at arbeidsgiver følger arbeidsmiljøloven til punkt og prikke for at jobben skal være et godt sted å være. I virkelig gode arbeidsmiljøer tar også de ansatte ansvar og bidrar positivt til at jobbhverdagen blir god for alle. Det handler i stor grad om å være en god kollega, fortsetter Finboe Svendsen.

Og man skal ikke undervurdere kollegers betydning. Forskning viser nemlig at sosial støtte fra kollegene er en viktig buffer mot stress, sykdom og overbelastning.

Dårlig psykososialt arbeidsmiljø
Tall fra SINTEF viser at to tredjedeler av langtidssykefraværet helt eller delvis skyldes forhold på jobben. Stress er en viktig årsak til sykdom. En dansk studie viser også at psykososiale faktorer forklarer 29 prosent av alt sykefravær.

Direktøren i Arbeidstilsynet mener at fravær av god kollegial støtte, og et dårlig psykososialt arbeidsmiljø kan oppleves som psykiske belastninger på jobb. Dette kan igjen føre til helseproblemer og sykefravær.

Flere fakta fra undersøkelsen:
  • Menn har både mindre tro på at de kan påvirke arbeidsmiljøet enn kvinner, og er mindre fornøyd med hvor ofte de får tilbakemeldinger fra sine kolleger.
  • Ni prosent av norske menn oppgir at de bare får tilbakemeldinger en gang i året eller aldri.
  • Samlet sett sier tre av ti at de bare får tilbakemeldinger fra kolleger en gang i måneden eller sjeldnere.
  • Oslofolk mener selv de er de beste kollegene, mens trøndere og nordlendinger gir seg selv dårligst karakter.

  • Kilde: Arbeidstilsynet.no
mistrivsel_hoyde

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning