Mannsdagen 7 oktober

Forfatteren bak boken "Når tyrannen kaster lenkene" mener at dagens mann er i ferd med å gå inn i ny tid. Lørdag er mannsdagen, men trenger vi den?

Publisert Oppdatert
"Når tyrannen kaster lenkene blir de undertrykte usikre, redde og forvirrede. De fleste skriker på hjelp og leter febrilsk etter nye tyranner som kan ta fra de skyldfølelse, tomhet og ansvar for eget liv."

Slik begynner boken "Når tyrannen kaster lenkene" av Neo Hermano Gullfoss, en høyaktuell bok i forbindelse med den stadige debatten rundt mannsrollen, og ikke minst mannsdagen som markeres i morgen.

Kvinnedagen, 8 mars, er kjent for de fleste. Det er den dagen kvinner med god samvittighet slenger bena på bordet og unngår enhver form for husarbeid. Kvinnedagstradisjonen startet i New York i 1908, da kvinnene kjempet for stemmerett. Kvinnedagen slik vi kjenner den i dag har røtter fra 70-tallet, da kvinner kjempet for sine rettigheter.

Mannsdagen derimot, den hører vi lite om. Et raskt søk på "Mannsdagen" på Wikipedia.org gir ingen treff. Søker man på datoen, 7 oktober, får man vite at dagen er nummer 280 i løpet av et år, og at Adolf Hitler på denne dagen i 1916 ble såret av en granatsplint. Absolutt ingenting om hva mannsdagen dreier seg om altså.

18 år gammel mannsdag

Sannheten er at mannsdagen har eksistert i nesten 20 år. Den ble etablert i 1988, da billedkunstneren Arne Bendik Sjur og psykologene Bjørn Skar Ødegaard og Bjørn Blumenthal oppnevnte seg selv til Mannskomiteen-88. Komiteen bestemte seg for at det burde være en mannsdag, og litt tilfeldig ble datoen 7 oktober valgt. Komiteen hadde og har ingen spesielle kampsaker, men ønsker å få menn til å møtes for å dele tanker og bekymringer med hverandre.

- Når vi etablerte mannsdagen var det mange som ikke forstod hva vi holdt på med, og mange trodde vi på død og liv skulle ha en mannsdag bare fordi kvinnene har sin kvinnedag. Sannheten er at mannsdagen ble startet helt uavhengig av kvinnedagen, fordi vi syns vi hadde behov for en dag der det settes fokus på mannsrollen, sier Bjørn Blumenthal til Kvinneguiden.

Selv om mannskomiteen selv ikke har hatt noen spesiell kampsak har andre menn benyttet dagen for å sette fokus på ting de mener bør fram i lyset, og de senere årene har ildsjeler valgt å markere dagen med demonstrasjonstog. Både i 2004 og i fjor var hovedtemaet for toget fedres rettigheter ved samlivsbrudd.

- Kvinner er i dag utearbeidende, de utdanner seg gjennomgående like lenge og gjerne med bedre resultater enn menn, og gamle seksual- og andre realiseringsmønstre er i stadig endring. Det betyr at mannsrollen også endres. Vi får ergo spennende debatter om "den nye mannen", menns evne til å uttrykke emosjoner og til å finne rollen sin i et annerledes samfunn, sa arrangør av demonstrasjonstoget Andrew P. Kroglund til Nationen i fjor.

Fra tyrann til myk mann

"I dag finnes mange dinosaurmenn (menn som sitter fast i de gamle kjønnsrollene) som har problemer med å finne seg like urtidsprimitive kvinner. For det er jo kvinner som har frigjort seg i de siste tretti årene. De har marsjert og sunget og kastet bhen og tatt på seg ny push-up bh. Fått vaginale orgasmer, g-punkt, lønnskonto og røyker like mange sigaretter som menn. De har jaktet på økonomisk, maktmessig og seksuell likestilling med ufortrøden iver", skriver Gullfoss i første kapittel i "Når tyrannen kaster lenkene". Forfatteren mener at den hvite heterofile mannen slik vi kjenner han, er i ferd med å dø ut.

Den amerikanske sosiologen Michael Kimmel har forsket på kjønnsroller i flere tiår. Han mener som Gullfoss at nåtidens menn og kvinner må få et annet mål på maskulinitet enn det vi tradisjonelt kjenner til.

- Da kan vi lettere forholde oss til at en mann kan være nettopp en mann uten å fylle alle de tradisjonelle karakteristikkene for maskulinitet, akkurat som kvinner kan være kvinner uten å være hjemmeværende husmødre. Menn trenger en ny definisjon på manndom som ikke henger sammen med størrelsen på lommeboken eller musklene, men som isteden tillater menn å være omsorgsfulle samtidig som de er «ekte» menn, forklarer han.

- Mannen må kunne fri seg fra å hele tiden bevise seg og sin maskulinitet, legger han til.

Menn har også problemer

Mannskomiteens arrangementer har temaer som menns forhold til kvinner, fedre, mødre, barn, venner og følelser, og målet er å sette mannens problemer på agendaen.

- Det er en utbredt misforståelse at siden menn tradisjonelt har hatt mest penger og makt, så har de ikke andre problemer. Sannheten er jo at alle menneskegrupper har problemer, og målet med mannsdagen har hele tiden vært å sette fokus på menns utfordringer, og samtidig stimulere menn til egen aktivitet, sier Blumenthal.

Blumenthal har samme med de to andre grunnleggerne av mannsdagen ikke vært direkte involvert i demonstrasjonstogene de siste årene, men de syns det er fint at andre har brukt mannsdagen som inspirasjon.

- Vi i mannskomiteen har holdt på siden 1988, og vi arrangerer jevnlig møter og andre arrangementer for menn. Vi har aldri hatt noen spesiell agenda, men vi ønsker å få folk til å stoppe opp litt, tenke seg om, og forstå at menn kan ha problemer de også. Mange grupperinger har brukt mannsdagen for å markere sitt synspunkt, og det er jo flott at dagen kan bidra til at engasjerte menn får satt aktuelle problemstillinger på agendaen, sier Blumenthal.

God mannsdag!

Kilde: kilden.forskningsradet.no/, wikipedia.org i_200937

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning