Lotte - ei vanlig jente som deg og meg.

... med hodet opp og bena ned, samfunns-interessert og opptatt av mennesker. Stikkord er driftige jenter, frivillighet, dugnadsånd, politisk uavhengighet, et forsvar i endring, nytt trusselbilde samt Norges forhold til omverden.

Publisert Oppdatert
Lottene er den største frivillige forsvarsorganisasjonen for kvinner, med lotter over hele landet, som har fokus på å dyktiggjøre seg for innsats i freds- og krigstid. Dette er unikt! Og dette er et nettverk også for deg!

19. mars 1928 ble Norske Kvinners Frivillige Verneplikt (NKFV) stiftet av 114 lotter. Ideen kom fra Finland i 1925 og disse 114 kvinnene som ble med på stiftelsesmøtet i Oslo, var de første lottene i Norge, og deres leder ble Jacobine Rye.

Hva driver lottene med i dag? Og er det bruk for oss?

Norges lotteforbund er en sivil organisasjon, og er en del av Totalforsvaret. Men lottene er likevel nært tilknyttet forsvarsdelen, spesielt Heimevernet. Derfor har den siste tidens omlegging av Forsvaret vært noe lottene har fulgt med på og engasjert seg i på nært hold. Man mener at jo mer nedskjæringer som skjer i Forsvaret, jo mer vil det være bruk for lottenes frivillige arbeid.

Lottene har de siste årene jobbet målrettet for at hver lotte skal øke sin kompetanse på det område hun har valgt å konsentrere seg om, samt generelt om Forsvaret. Dette for å kunne tilby blant annet Forsvaret lotter i stadig flere og ansvarsfulle stillinger.

Av militære kurs, går lotter på blant annet såkalt basiskurs; et kurs med en innføring i feltlivet. Mange herlige stunder med primus og telt i en, for mange, ny verden. Senere kan man utvide dette til et militært grunnkurs, hvor man utdannes til å bli Heimevernssoldat. Mange foreninger har også et samarbeid med sitt lokale HV-distrikt, som hjelper til med rene våpenkurs på en helg for eksempel. Aktivitetsnivået kan variere noe rundt omkring i landet, men felles for alle er at man vil og ønsker noe. Og listen ligger slik at de aller fleste får til, bare man selv vil.

Men som sagt, så er vi en sivil organisasjon, og denne skal driftes. Vi arrangerer lederkurs, som på det sivile markedet ville ha kostet titusener. Vi arrangerer også kurs i selvforsvar, foreningsteknikk, sanitet, presentasjonsteknikk og kurs i håndtering av media og totalforsvarskurs. Det er kun vi selv som setter grensene for hva vi får til og klarer. Og alt det hver og en av oss får til og lærer oss, får vi selvsagt egennytte av i jobb eller privat. Men det forsterker også den beredskapen lottene står for. Man gjør noe samfunnsnyttig. Og det er en god følelse og noe vi trenger.

Det handler mye om å presse egne grenser, gjøre noe nytt og annerledes, tenke på en annen måte, og selvsagt ta del i et enormt kvinnenettverk. Mer enn 1500 lotter over hele landet gir fort kontakter og venninner som man ikke ante man hadde noe felles med!

Også i den sivile delen av Totalforsvaret kommer lottene fremover ta i et ekstra tak. Trusselbildet endrer seg. Man tenker ikke lenger tradisjonelt på krigstrussel fra Øst, men på det asymmetriske trusselbildet i form av for eksempel terrorangrep. Vi har en verdenssituasjon som er mer spent enn noen gang. Vi bor i et land med en krevende natur, også her kan lottene bidra, enten det skal lempes sandsekker for å bygge flomvoll, eller letes etter savnede etter snøskred. Eller legge ulltepper rundt kalde letemannskaper om natten, og gi dem kaffe. Dette er også oppgaver som skal gjøres, og for lottene er ingen oppgave for stor, og ingen oppgave for liten.

En lotte kan tegne avtale med, og tjenestegjøre i Sivilforsvaret. Som lotte har man også tilgang på de kurs Sivilforsvaret tilbyr. Spesielt kurs i emosjonell førstehjelp er populære kurs, som viser seg å være svært så nyttige i mange sammenhenger.

De økende oppgaver i Forsvaret samt det ansvaret vi er nødt til å ta i Totalforsvaret krever profesjonalitet, kunnskap og evne, samt at vi opprettholder medlemstall og engasjement for Lottebevegelsen. Lottene vil i årene framover fortsatt gjøre en frivillig innsats for samfunnet, Totalforsvaret og Forsvaret.

Landsmøte 2003
22.-24. august ble Norges lotteforbunds landsmøte avholdt på Holmenkollen Park Hotell Rica. Det var Oslo lotteforening som var tekniske arrangør.
På de beste premisser og med de vakreste omgivelser, både ute og inne, var det et godt møte. En arbeidsplan og strategi er vedtatt for å gjennomføre alt som er nevnt over, for å jobbe videre med vår plass og våre oppgaver.
I tillegg er det vektlagt samarbeid på tvers av grenser, vi fokuserer på samarbeid med kvinne- og lotteorganisasjoner i Norden og også i de Baltiske stater.

I dagens travle samfunn hvor mange er veldig opptatt av seg selv, fortsatt finnes dugende kvinnfolk som tar i et tak for landet sitt. Fortsatt frivillig - og knyttet til en frisk organisasjon, tilpasset den tiden og det samfunnet vi lever i.

Du kan lese mer om lottene på www.lottene.no

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning