Kvinner velger feil

Lav lønn og deltid gjør kvinner til økonomiske tapere. Hadde kvinner valgt samme yrker som menn og jobbet mer - hadde vi ikke trengt kvinnedagen.

Publisert Oppdatert
Vi er langt unna økonomisk likestilling. Uten økonomisk likestilling blir det ingen reell likestilling. Vi kan like det eller ei, men det er tross alt penger vi lever av. Vår økonomiske situasjon gir en rekke føringer for de livene vi lever og de valg vi kan ta. Skyldes kvinners svake økonomiske stilling vår egne tradisjonelle holdninger til både jobb og familie?

Økonomisk likestilling vil kreve store endringer

Lite tyder på at de økonomiske forskjellen mellom kvinner og menn blir mindre. Det er ikke en gang sikkert at det er mulig å oppnå økonomisk likestilling - eller at vi ønsker det.

Økonomisk likhet vil jo betinge at både kvinner og menn må prioriter annerledes i forhold til jobb og familie. I tillegg må vi endre oppfatning og forventninger til egne og partners valg og evner.

Viktigheten av lønnet arbeid

Lønnet arbeid er inngangbilletten til en trygg privatøkonomi. For alle oss som ikke arver eller skaffer oss solide finansinntekter, er egen lønnsinntekt avgjørende.

Jobb gir selvfølgelig løpende inntekt, og således evne til egen forsørgelse. I tillegg er lønn avgjørende for en rekke andre økonomiske faktorer. Uten inntekt er det ikke mulig å anskaffe verdier, spare eller tegne private forsikringer.

De fleste økonomiske ordninger tar også utgangspunkt i vår egen lønn. Størrelsen på alderspensjon fra Folketrygden og tjenestepensjon fra arbeidsgiver, avhenger av hvor lenge du har jobbet og hvor mye du har tjent. Rettigheter i forhold til svangerskapspenger, sykepenger, uføretrygd og dagpenger blir alle beregnet ut i fra lønnen.

"Feil " yrkesvalg og lav yrkesaktivitet

I utgangspunktet har kvinner og menn de samme muligheter hva gjelder både utdannelse og jobb. Hvorfor er det da slik at bare 6 av 10 norske kvinner har lønnet arbeid? Og at kun 4 av 10 jobber fulltid?

Kvinner og menn prioriterer forskjellig. Kvinner utdanner seg til lavlønnsyrker, og tar jobb i yrker og bransjer med lave "kvinnelønninger". Kvinner fokuserer mye mindre enn menn på lønn ved valg av både utdannelse og yrke.

Tidlig i yrkeslivet er det mindre lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Etter hvert som vi etablerer oss med familie, øker lønnsforskjellene. Kvinner tar det aller meste av permisjon, vi tar fri med syke barn og vi jobber redusert eller slutter i jobben for å ta større ansvar på hjemmefronten.

Økonomisk likestilling kan ikke vedtas

Bedre barnehagedekning og ordninger som motiverer fedre til å da en større del av fraværet ved fødsel og barns sykdom vil gjøre det lettere for mange kvinner å ta en mer aktiv del i yrkeslivet. Men skal vi få en større andel av lønnskaken og nyte godt av alle de økonomiske fordelene de gir, må vi også ta tak selv.

Vi kan ikke vente på at offentlig tilrettelegging skal føre til reell likestilling. Økonomisk likestilling kan ikke vedtas, den må skapes. Større økonomisk likhet vil betinge at både kvinner og menn må prioriter annerledes i forhold til jobb og familie. Men ønsker vi virkelig det?

Innse at vi er forskjellige

Mye tyder på at vi ikke er villige til å ta de valgene som er nødvendige for å bedre våre egen økonomiske situasjon. Det bør være opplagt for de fleste at egen inntekt er avgjørende for økonomisk uavhengighet og trygghet.

Vi er like godt utdannede som våre menn. Likevel velger vi lavlønnsyrker og deltidsjobber. Kan grunnen rett og slett være at vårt sterke morsgene og vår velutviklede omsorgsevne får oss til å prioritere tid til egne barn og omsorgsyrker på bekostning av egen økonomisk trygghet?

Mye tyder på det. På tross av det har vi en likestillingspolitikk som forutsetter at alle kvinner ønsker å jobbe full tid bare de gis anledning. Er det da ikke på tide å se på andre måter å fremme større økonomisk likhet mellom kvinner og menn?

Les mer om kvinners økonomi og rettigheter på Kvinnesiden.no.
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning