Kvinner skyr risiko!

Vi vet alle at kvinner ikke liker å ta sjanser - og økonomisk risiko skyr vi som pesten. Da er det neimen ikke lett å bli gründer?

Publisert Oppdatert
Når vi også vet at gründere har vesentlig dårligere velferdsordninger enn ansatte når det gjelder både sykepenger, svangerskapspenger, uføreordninger og pensjon for å nevne noe, er det vel ingen overraskelse at det er få kvinnelige gründere her i kongeriket.

Norge er faktisk blant de land i verden med færrest kvinnelige gründere.

De fleste som starter næringsvirksomhet starter enkeltpersonsforetak (tidligere enkeltmannsforetak). Aksjeselskap krever 100 000 kroner i aksjekapital, pluss kostnader til etablering av selskapet og penger til revisor. Vi som ikke liker risiko og helst ikke skal bruke mer penger enn høyest nødvendig, tør derfor sjelden starte aksjeselskap. Da blir det etablering av enkeltpersonforetak med dets tilhørende dårlige velferdsordninger som gjelder.

Midt i alderen

60 prosent av kvinnelige grundere er i alderen 25-44 år. Det er alderen vi gjerne skaffer oss barn og familie med tilhørende behov for både svangerskapspermisjon og fri for å ta oss av syke barn. Som selvstendige næringsdrivende får vi kun 65 prosent av lønnen ved både sykefravær og ved svangerskapspermisjon. Og for virkelig å toppe diskrimineringen av selvstedige næringsdrivende, får vi ingen sykepenger i det hele tatt de første 15 dagene av hver sykdomsperiode.

Til orientering får ansatt full lønn fra første dag ved både sykdom og svangerskapspermisjon (riktignok kun opp til seks ganger grunnbeløpet som totalt utgjør 364 194 kroner).

Hva kan gjøres for å kompensere for denne diskrimineringen?

Tegne frivillig forsikring hos Trygdekontoret

Trygdekontoret tilbyr forsikring som gir deg neste like trygderettigheter som arbeidstakere. Det koster riktignok litt, men beløpet er ikke avskrekkende men tanke på tryggheten du kan kjøpe deg.

Vurder å starte aksjeselskap

Start AS og ansett deg selv i selskapet. Da får fulle rettigheter som arbeidstaker. Det krever riktignok aksjekapital. Men aksjekapitalen må ikke bindes opp for evig og alltid. Så snart selskapet er registrert, kan den innbetalte aksjekapitalen benyttes - blant annet til å betale deg lønn. Vær klar over at du må betale 14,1 prosent arbeidsgiveravgift på lønn du tar ut.

Har du en gründer i magen? Her får du 10 gode gründertips:

1. Vær bevisst på hvordan du skal tjene penger på idéen din.

2. Involver familien din eller de rundt deg - få dem til å se at du nå trenger hjelp og støtte til en periode som helst sikkert vil bli krevende, men forhåpentlig også givende og lærerik!

3. Husk at en etablering tar tid, både utvikling og introduksjon i et marked - uansett hvor unik eller genial idéen er. Bygg kunnskap om etablererprosessen.

4. Ikke undervurder kapitalbehovet ditt. Utgiftene kommer ofte før og er større enn du tror. Og inntektene kommer ofte senere og er mindre enn du tror¿ Det tar tid å jobbe seg inn på markedet!

5. Del idéen din med andre, ikke vær for redd for at noen skal "stjele" idéen. Flere hoder tenker oftest bedre enn ett, og du bør finne personer som kan utfylle din egen kunnskap om en etablering eller realisering av idéen.

6. Andre mennesker kan også gi deg nødvendig støtte, energi og et bredere nettverk.

7. Tenk nøye gjennom mulighetene for å starte et aksjeselskap fremfor et enkeltpersonsforetak, og hva som passer din forretnngsidé. Det er som regel høy risiko i etableringer, og lite trivelig å belåne huset sitt for om mulig å miste det til banken om alt går galt. Med et aksjeselskap er den personlige økonomiske risikoen mindre.

8. Tenk bredere enn én produktidé dersom du vil bygge en suksessbedrift, tenk konsepter og risikospredning.

9. Kjøp gjerne inn støttetjenester til ting som regnskap og så videre for å frigi egen tid til det viktigste: salg og utvikling.

10. Ikke overvurder egen idé, sjekk i markedet og på nettet om det internasjonalt finnes tilsvarende eller noe som fungerer like bra allerede.

OG husk: Bruk det som finnes av opplæringstilbud og informasjon, både lokalt og nasjonalt. På nettet kan du bruke følgende offentlige tilbud: Innovasjon Norge, Etablerer.no og Bedin.no.

Les mer om kvinners økonomi og rettigheter på Kvinnesiden.no i_190998

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning