Kvinner om bord

Nye undersøkelser har vist at selskaper med flere seniorkvinner i styret gjør det bedre enn konkurrentene med færre kvinner. Men det er fremdeles flest menn i de største selskapene.

Publisert Oppdatert
Det er en kjent diskusjon; hvorfor er det så få kvinner i styrerommene til de største selskapene? Siste telling viser at det kun er 12 kvinnelige direktører i de 100 største britiske aksjeselskapene. Det vil si at kun ti prosent av lederne er kvinner, noe som på ingen måte taler for et demokrati.

Nøkkelen

Styreromdebattene har heldigvis beveget seg lengre bort fra feminisme og videre mot en voksende tro om at selskaper som ansetter seniorkvinner gjør det bedre finansielt. Mens bevisene stadig taler for dette, mener eksperter at dette også bør åpne øynene til flere selskaper.

Men eksperter mener også at nøkkelen til å få flere kvinner inn i styrerommene til megaselskaper ligger i å prøve å forstå hva som hindrer dem i å komme dit. Når man vet hva som stopper kvinner fra å komme inn i lederpossisjoner, kan man gripe tak i problemet og utvikle strategier for å få kvinnene om bord.

Flere grunner

Noen grunner er historiske; om du ikke har mange kvinnelige rollemodeller på seniornivå, er det vanskelig for andre kvinner å se seg selv i en slik possisjon. Noe stammer fra organisasjoners natur, kanskje en overvektig manne-kultur eller fordommer fra eldre mannlige seniorsjefer hindrer firmaene i å ta sjansen på kvinner i styrerommet.

Store deler av hindrene ligger dypt i selskaper hvor man i følge forskere finner uenhigheter i menns og kvinners hjerner; kvinner saboterer ofte for seg selv ved å underselge styrkene sine og godtar sine egne begrensninger. Menn overselger ofte seg selv og ser sjelden sine egne svakheter.

En annen grunn er at kvinner bærer barn og sannsynligheten for at kvinnen tar ansvaret hjemme med unger og familien generelt er større enn at mannen gjør det. Dette kan naturlig nok hindre kvinner i å løsrive seg mer fra hjemmet og satse på karrieren.

Kvinners styrke

Eksperter er likevel optimistiske til at kvinner skal slippe til i flere lederstillinger. Med mentorskjema, kvinnelige nettverksgrupper og coaching, kan dette hjelpe kvinner å komme inn i styrerom, samtidig som businesskulturen er i ferd med å endres og bli mer moderne.

En voksende forståelse for emosjonell intelligens betyr nettopp at folk med høy emosjonell intelligens vil komme i viktige possisjoner. Ledere forteller at organisasjoner ikke lenger bare kommer til å konkurrere om kostnader og produkter men også på det emosjonelle nivået. Forskere mener at det å bygge opp et langvarig og meningsfyllt forhold med partnere og kunder, er essensielt, noe som i følge ekspertene absolutt er en av kvinners viktigste styrke.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning