Krev lønna di!!

Lønnsforhandlinger er noe herk, og kvinner flest er eksperter i å undergrave sin egen kompetanse og viktighet på arbeidsplassen. Her kommer tipsene for den “vanskelige samtalen”.

Publisert Oppdatert
( Kvinnesiden.no )
1. Forbered deg!
Det gir deg et overtak. Du holder deg rolig og opptrer sikkert dersom du har skrevet ned de viktigste argumentene og har forberedt hva du skal si. Innhent så mye faktaopplysninger du kan, f.eks hvordan lønnsmarkedet er for din type stilling og kompetanse for samme stillinger i andre bedrifter. Og gjerne i konkurrerende bedrifter.

2. Sett av nok tid
Se til at dere har satt av nok tid for lønnsamtalen. Ikke aksepter at den du forhandler med har dårlig tid eller vil forhandle per telefon. Be i så fall om et nytt møte.

3. Sett deg et høyt mål
Målet ditt kan gjerne være høyt slik at det finnes rom for forhandlinger. Tenk gjennom hva du vil oppnå og om du har et minimumnivå. Fortell hva du forventer deg og tenk også ut alternativer dersom dine krav ikke går gjennom.

4. Beskriv dine resultater
Tenk nøye gjennom hvordan du skal beskrive dine resultater. Velg ut det sterkeste argumentet og vær nøye med hvilke ord du bruker. Forskning har bevist at menn gjerne ødelegger egen betydning ved hjelp av språket, og kvinner har en tendsens til å tone ned sin egen innsats. Ikke gå i den fellen!

5. Sett ord på hva du gjør og kan
Det handler ikke bare om hva du kan og gjør, men også innstilling og engasjement. Tenk på hva du gjør og hvordan du løser ulike oppgaver. Tenk gjennom hvilken spesialkompetanse du har, som du vurderer at arbeidsgiver setter ekstra stor pris på. Skriv gjerne en dagbok der du fører opp eksempler på oppgaver du har løst godt.

6. Legg frem dine krav og dine argumenter
Vær forberedt på at du ikke nødvendigvis får gehør fra starten. Vær tålmodig, saklig og tydelig. Vær målrettet uten å bli agressiv eller unnvikende. Kjenner du at du blir frustrert bør du kanskje be om å få fortsette møtet ved en senere anledning. Da rekker du samle deg og tenke gjennom hvordan du best kan fortsette.

7. Forbered konkrete spørsmål
Om det ikke finnes lønnskriterier og målbare resultater så skal du ha konkrete spørsmål klar til samtalen. Med dette skal du "tvinge" frem en tydelighet fra din arbeidsgiver om hvordan du kan påvirke din lønnsutvikling. Ofte står det at lønnen skal relateres til arbeidets vanskelighetsgrad og oppnådde resultater. Be din sjef definere og gi ekspempler på hva som avses.

8. Ikke ha dårlig samvittighet
Aldri ha dårlig samvittighet eller fir på egne krav dersom sjefen sier at det ikke er penger eller at dine kolleger også må ha en del av potten.

Mange kvinner er vant til å vise omsorg, ta ansvar og gjerne vike for andre. Hold fast ved dine krav og argumenter. Er du mentalt forberedt på sjefens taklinger, vil du også takle det bedre.

9. Kjører du deg fast?
Dersom du kjører deg fast skal du spørre sjefen din hva du skal gjøre for å få høyere lønn. Det gir deg en veiledning hva angår fremtiden. Tenkt også ut alternativer til lønn som kan være verdifulle for deg. Kortere eller lenger arbeidstid, lengre ferie, bil, utdannelse, spennende arbeidsoppgaver og pensjonsforsikringen er noen eksempler.

10. Se til at du er synlig hele året.
Tenk på at lønnsvurderingen begrunnes av din innsats hele året. Det bildet sjefen har av deg, din kompetanse og dine resultater bunner i hva du utretter året gjennom. Se til at dine resultater synes. Menn er ofte flinke til å markedsføre seg - det må du også være. Vær tydelig på hva du bidrar med, hva du kan og vil - og hold sjefen løpende orientert om hva du gjør.

(Tipsene er hentet fra Sveriges chefsorganisation/ ledarna.se)

Les mer om kvinners økonomi og rettigheter på Kvinnesiden.no .

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning