Karakterer som koster

Mange foreldre gir barna sine penger for gode karakterer. – Det kan virke mot sin hensikt, mener professor i pedagogikk Thomas Nordahl.

Publisert Oppdatert
Et nytt skoleår har såvidt startet, og på nytt er jakten på de gode karakterene i gang. I et samfunn der utdanning stadig blir viktigere, påvirkes både elever og deres foreldre av presset om faglig suksess.

- Vi ser at stadig flere elever får betaling for gode karakterer, sier leder i Foreldreutvalget for grunnskolen, Loveleen Rihel Brenna.

- Foreldrene bør tenke gjennom hva slags kultur de er med på å skape ved å bruke penger som motivasjon for skoleinnsats, mener hun.

Ekstra press

Professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark, Thomas Nordahl, er enig. Han har forsket mye på ungdom og skole i NOVA.

- En del lærere er bekymret fordi de opplever at pengebelønning for gode karakterer legger et ekstra press på elevene, sier Nordahl, som tror at betaling særlig kan slå negativt ut for de svakeste elevene.

- I stedet for en motivasjonsfaktor, blir belønningen for dem en dobbel straff. For det første får de en dårlig karakter, og for det andre opplever de at venner får penger som de går glipp av. Det går ut over selvfølelsen, som igjen går ut over innsats og resultater på skolen. Eleven kommer inn i en negativ spiral, mener professoren.

Det er ikke gjort noen undersøkelser på hvor stor andel av landets skoleelever som får betalt for karakterene sine, men Rihel Brenna opplyser at enkelte foreldre gjerne betaler for å bedre barnas prestasjon i flere sammenhenger.

- Vi vet at enkelte barn helt ned i småskolealder får betalt for å score mål på kamper. Det er selvfølgelig en privatsak hva foreldrene gir barna sine av belønning , men vi vil i hvert fall oppfordre dem til å tenke nøye gjennom saken før de går til det skrittet og tilby barna penger for kararkterer.

Vel anvendte penger

På Aftenposten.no har diskusjonen gått mellom foreldre om hvordan barn bør belønnes.

"Er selv far til en jente. Jeg kommer til å gjøre alt som er i min makt for å motivere henne for å få gode karakterer. Om det er penger som er gulroten for å få innarbeidet gode studie/arbeidsvaner får det bli det. Dette vil være vel anvendte penger for fremtiden", skriver en.

"Jeg er en far som bruker omtrent samme prinsippet, men istedenfor å belønne bruker jeg å legge lista høyt og gir straff i form av bøter. Mine satser er 500 for en 4, 750 for en 3 og alt under dette godtas ikke. Men jeg gir 500 for 5 og 1500 for 6. (...) Dette fungerer strålende og de skjønner nå alvoret av å måtte prestere til enhver tid." skriver en annen.

Thomas Nordahl er ikke like sikker på om dette er en strålende løsning.

- Det er problematisk å verdsette prestasjon fremfor arbeidsinnsats. Hvis elevene skal ha belønning, bør det heller være for innsatsen de legger ned - om de gjør lekser, husker innleveringer og yter sitt beste. Med karakterbetaling blir kun de som er gode på boklig lærdom premiert, påpeker han, og sammenlikner med den situasjonen elevene møter i arbeidslivet.

- De færreste foreldre kunne vel tenke seg en jobb som lønnes utelukkende ut fra kortsiktige prestasjoner. Også i arbeidslivet er det først og fremst innsatsen som belønnes.

Ytre motivasjon

Loveleen Rihel Brenna kan forstå at foreldre prøver å motivere barna ved hjelp av penger.

- Man kan skille mellom indre og ytre motivasjon. Indre motivasjon er selvfølgelig best. Men enkelte elever har problemer med å innse de langsiktige konsekvensene av slapp skoleinnsats, og da kan nok lovnad om penger virke motiverende der og da, tror hun.

Et stort problem med en slik ordning er imidlertid at den kan skape sosiale forskjeller, siden ikke alle foreldre kan punge ut med hundrelapper for hver gode karakter.

Ordningen kan fort bli urettferdig også innad i søskenflokken, hvis noen av søsknene er mer teoretisk anlagt enn de andre.

Rihel Brenna tror presset på elevene har økt.

- Kravene til teoretiske ferdighet har blitt større, og økes nå ytterligere med innføringen av Kunnskapsløftet. En god utdanning blir viktigere, og dermed øker også viktigheten av et høyt karaktersnitt, påpeker hun.

- Foreldrene håper vel at karakterbetaling skal bli en god investering på lang sikt.


Artikkelen er skrevet av Kjersti Busterud

Foto: APB og Istock
i_177527

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning