- Ikke bedre forhold i Norge

Pro-Senteret er skeptiske til å kriminalisere horekunder.

GATEPROSTITUSJON: Pro-senteret mener rettsikkerheten til de prostituerte ikke er blitt bedre etter innføringen av sex-kjøpsloven.
GATEPROSTITUSJON: Pro-senteret mener rettsikkerheten til de prostituerte ikke er blitt bedre etter innføringen av sex-kjøpsloven. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: colourbox.com
Publisert Oppdatert

Dette er Pro Senteret

Pro Senteret er Oslo kommunes hjelpetilbud for personer fra begge kjønn med prositusjonserfaring.

Pro Senteret driver blant annet oppsøkende virksomhet, tilbyr hjelp og støtte til prostituerte, driver med kompetanseformidling, tar initiativ til forskning på prostitusjon, veilede helsepersonell, utarbeide dokumentasjon.

Pro Senteret er finansiert av staten og Oslo kommune.

- De prostituerte er ikke en homogen gruppe som har like behov når det gjelder alternativer til prostitusjon, sier fagansvarlig ved Pro Senteret, Camilla Hammergren. Hun forteller at Pro Senteret opplever at det finnes svært ulike behov blant de prostituerte, avhengig av hvor de kommer fra, egne ønsker og hva slags rettigheter de har. For noen er det viktigste å få tilgang på hjelp mot rusavhengighet, andre trenger utdanning eller en trygg bosituasjon.

Pro Senteret var kritiske før innføringen av sexkjøpsloven i 2009. Dette er loven som kriminaliserte kjøp av seksuelle tjenester, og som Rachel Moran applauderer.

- Det er vanskelig å si noe bestemt om hvilken innflytelse denne loven har hatt. Forholdene for de prostituerte påvirkes av mange ulike faktorer. Men vår erfaring er at rettssikkerheten for de prostituerte ikke er blitt bedre etter innføringen av sexkjøpsloven, sier Hammergren.

Mest fra Øst-Europa

- For eksempel: for ett år siden møtte vi rundt hundre prostituerte ute i Oslo natt til en lørdag. Da var en stor andel fra Vest-Afrika. Nå møter vi kanskje 25. De fleste er øst-europeiske.

Hun forklarer nedgangen med at politiet håndhever politivedtektene og bortviser og bøtelegger folk. Politiets utlendingsenhet har også fått mer ressurser til å utvise personer.

- Det vi ser, er at grunnleggende rettigheter for prostituerte er under sterkt press. Etter vår erfaring har ikke sexkjøpsloven hjulpet noe på det.

Hun viser blant annet til at terskelen for å anmelde vold og overgrep er svært høy hos kvinner som risikerer å miste bolig og kunder, eller bli sendt ut av landet, ved å ta kontakt med politiet.

- Kunden får en bot, det er alt. Konsekvensene for de prostituerte er mye høyere.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning