Hvorfor blir kvinner oftere sykemeldt

Halvparten av alle gravide har sykefravær

Forklarer mye av forskjellen i sykefravær hos kvinner og menn, i følge ny rapport.

FORSKJELLSBEHANDLING: Graviditetsdiskriminering er det temaet Likestillings-og diskrimingeringsombudet får flest henvendelser om.
FORSKJELLSBEHANDLING: Graviditetsdiskriminering er det temaet Likestillings-og diskrimingeringsombudet får flest henvendelser om. Foto: FOTO: Colourbox.
Publisert Oppdatert
SENIORRÅDGIVER I NAV: Jon Petter Nossen.
SENIORRÅDGIVER I NAV: Jon Petter Nossen. Foto: FOTO: NAV.

Hvorfor kvinner har mer sykefravær enn menn har lenge har vært en kilde til hissig debatt. Nå kaster en fersk undersøkelse fra NAV nytt lys over gåten.

Den viser nemlig at graviditet kan forklare nær 40 prosent av forskjellen i sykefravær for folk mellom 20 og 39 år. 

Forskjellen er aller størst for de yngste.

For kvinner mellom 20 og 24 år kan 59 prosent av kjønnsfor­skjellen i sykefraværet forklares med graviditet.
 

Sykefravær blant gravide

- Det er ønskelig å finne tiltak som kan redusere kjønnsforskjellene i sykefravær for å unngå diskriminering av kvinner i arbeidslivet. Av den grunn er det viktig å få mer kunnskap om hva som er årsaken til denne kjønnsforskjellen, sier seniorrådgiver i Nav Jon Petter Nossen til Kvinneguiden.

Undersøkelsen fra NAV omfatter de cirka 60 000 norske kvinnene som var gravide fra april til juni i 2014.

Totalt hadde nær halvparten av alle gravide arbeidstakere i undersøkelsen minst ett sykefravær, på et eller annet tidspunkt i svangerskapet.

Undersøkelsen fra NAV viser likevel at sykefraværet synker for begge kjønn -også for de gravide-, og fraværet synker omtrent like mye for både menn og kvinner i absolutte tall.

Mødre mest utsatt

I alle aldersgrupper er sykefraværet lavest blant førstegangsfødende, og stiger med antall barn den gravide har fra før. Det overrasket forskerne.

- Det som var helt nytt for oss var at sykefraværet viste seg å øke med tidligere fødte barn. Ved første øyekast er dette overraskende, siden sykefraværet ellers er høyest blant de yngste gravide.
 

Den nye NAV rapporten påpeker at dette kan skyldes flere ting. Det å ha ett eller flere barn du skal passe på kan gjøre belastningen ved graviditeten tyngre. Samtidig kan kvinner som har barn fra før ha økt sjanse for å få luftveisinfeksjoner, omgangssyke og andre slike klassiske "barnehagesykdommer".

Tyngst mot slutten

Det vanligste er at sykefraværet kommer mot slutten av graviditeten.

Gode tiltak

Tips til hvordan arbeidsgiver kan forebygge diskriminering av gravide:

  • Se på graviditet som noe positivt.
  • Ikke spør om graviditet eller permisjon under jobbintervjuer.
  • Dersom jobbsøkeren selv er åpen om graviditet og permisjon, skal det ikke spille negativt inn på muligheten for å få jobb.
  • Ikke bli overrasket over at medarbeidere blir gravide.
  • Oppfordre menn til å bruke sine permisjonsrettigheter.
  • Ha gode rutiner for tilrettelegging.
  • Husk at diskriminering av gravide og personer i foreldrepermisjon i arbeidslivet er ulovlig.

( Les mer her )

Mens 28 prosent av kvinnene som var gravide i første trimester hadde minst ett sykefravær i perioden, var andelen blant dem som var i siste trimester på 62 prosent.

I starten er det defintivt kvalmen som gjør det vanskeligst å gå på jobb. Diagnosen «Kvalme/brekninger» stod for mer enn førti prosent av fraværet for kvinner i første og andre trimester.

Det er de aller yngste, og de aller eldste gravide som blir oftest sykemeldt. Undersøkelsen til NAV understreker at vi ikke med sikkerhet kan slå fast hvorfor det er slik, men at det kan henge sammen med at mange kvinner i slutten av tenårene og tidlig i tjueåra fortsatt ikke har fullført, høyere utdanning. Dermed er de oftere ufaglærte og kan ha jobber som er mer fysisk krevende og vanskeligere å kombinere med en graviditet.

Undersøkelsen viser da også at sykefraværet er høyest blant gravide som job­ber som renholdere, helsefagarbeidere eller i barnehage­.

Dårligere vilkår

En rapport fra Arbeidstilsynet har tidligere vist at forskjeller i sykefraværet for menn og kvinner ikke kan forklares med en faktor, men har sammensatte årsaker.

Det svenske arbeidstilsynet undersøkte over en periode på tre år forholdene for kommuneansatte. De så på jobber på sammenliknbart nivå: hjemmetjenesten, der det jobber flest kvinner, og teknisk etat, hvor det jobber flest menn.

Etter 900 tilsyn i 59 kommuner konkluderte Arbeidstilsynet med at en stor del av kjønnsforskjellene i det arbeidsrelaterte sykefraværet skyldes at kvinner og menn har ulike yrker, og at arbeidsvilkårene var dårligere for kvinner.

I hjemmetjenesten hadde sjefene langt flere medarbeidere under seg, og mindre tid til å følge opp hver enkelt. Hjemmetjenesten hadde også mindre ressurser, færre biler, mindre arbeidsutstyr og dårligere muligheter til å påvirke sin egen arbeidssituasjon. Mens helsetjenesten må holde seg innenfor et gitt budsjett, søker teknisk etat om mer penger når det er behov for det - for eksempel til måking i snørike vintre - og får det.

Tilrettelegger ikke

Ifølge arbeidsmiljøloven har arbeidsgivere plikt til å tilrettelegge arbeidet slik at den gravide blir beskyttet mot ubehag og skade som følge av arbeidssituasjonen og arbeidsmiljøet.
 

I en undersøkelse fra TNS Gallup oppgir likevel 11 prosent av kvinnene at de ikke har fått nødvendig tilrettelegging på arbeidsplassen da de var gravide.

LIKESTILLINGS-OG DISKRIMINERINGSOMBUD: Hanne Bjurstrøm.
LIKESTILLINGS-OG DISKRIMINERINGSOMBUD: Hanne Bjurstrøm. Foto: FOTO: Kimm Saatvedt.

Likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Bjurstrøm, forteller at diskriminering og manglende tilrettelegging for gravide er det temaet ombudet får flest henvendelser om.

Heldigvis er det også mange arbeidsgivere som er flinke på dette og som finner gode løsninger, sier hun.

Bjurstrøm mener at når arbeidsgivere legger til rette, får de ofte betalt i lojale og dedikerte medarbeidere.

- Perioden en kvinne er gravid eller en far tar pappaperm, er kort sett i et helt yrkesliv. Det lønner seg å ta vare på den arbeidskraften man har investert i.

Vil du lese flere saker om likestilling og arbeidsliv? Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Kvinneguiden på Facebook!

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning