Hvordan beregne barnebidrag

Er du bekymret for økonomien etter samlivsbrudd? Er du usikker på hvordan barnebidraget regnes ut? Kvinnesidens Siw Ødegaard gir deg tips og råd.

Publisert Oppdatert
( Kvinnesiden.no) Ved beregning av barnebidrag tas det utgangspunkt i hva det koster å forsørge barnet, foreldrenes inntekt og hvor mye samvær den som ikke bor fast med barne har med barnet.

Beregning av bidrag
Underholdskostnader, samvær og foreldrenes inntekt danner beregningesgrunnlaget for barnebidrag. Underholdskostnadene er beregnet på grunnlag av forbruksutgifter, boutgifter og eventuelle tilsynsutgifter.

Underholdskostnaden øker med barnets alder, og den er inndelt i 3 aldersklasser - 0-5 år, 6-10 år, 11 år og eldre.


Trygdeetaten har en egen elektronisk bidragsveileder som beregner bidraget. Den finner du på www.trygdeetaten.no.


Veilederen er enkel å bruke.


Du må legge inn følgende informasjon i bidragsveilederen for å få beregnet bidraget:


 • Fødselsdato for barnet
 • Hvis du har dagmamma, barnehage eller SFO til barnet, hva koster det
 • Om du mottar stønad til barnetilsyn
 • Hvor mye du tjener
 • Din kapitalinntekt (renteinntekter, leieinntekter og lignende)
 • Din eksmanns inntekt
 • Din eksmanns kapitalinntekt (renteinntekter, leieinntekter og lignende)
 • Om noen av dere mottar ekstra småbarnstillegg
 • Om noen av dere mottar utvidet barnetrygd
 • Din skatteklasse
 • Din eksmanns skatteklasse
 • Om eksmannnen din er samboer eller gift på nytt
 • Om barnet har egen personinntekt eller kapitalinntekt
 • Oversikt over antall samværsdager/-netter

Hvis eksmannen din har en inntekt på over 676 500 kroner (550 ganger fullt bidragsforskudd som er 1.230 kroner), kan du kreve tilleggsbidrag. Dette inngår i bidragsveilederen.


Bidragsveilederen regner ut bidraget for ett barn om gangen. Har du to barn, regner du ut bidraget for ett barn om gangen og legger de to summene sammen. Slik får du bidraget som skal betales for begge barna.


Du kan også kontakte ditt lokale trygdekontor for å få en beregning av bidraget. Trygdekontoret bruker også bidragsveileder for å regne ut bidraget.


Bidrag ved delt bosted

Hvis dere som foreldre har delt bosted for barna, skal bidraget fastsettes som et nettobidrag. Hvis underholdskostnaden fordeles med halvparten på hver av partene, vil ingen av dere måtte betale bidrag til den andre. Dette betyr stort sett at dere tjener det samme, og deler på underholdskostnadene for barna. Hvis barnefaren tjener mer enn deg, kan han for eksempel blir tillagt å betale mer enn halvparten av underholdskostnadene. Det vil si at han må betale deg et bidrag. Hvor mye han da skal betale av underholdskostnaden, finner du også ut ved å bruke bidragsveilederen på www.trygdeetaten.no. Ved delt bosted skal du ikke trekke fra antall samværsdager.


Bidragsreduksjon ved mange barn og/eller lav inntekt

Hvis du og eksmannen din har mange barn, eller han har flere særkullsbarn, kan det være at han ikke har evne til betale fullt barnebidrag for alle barna. Ved fastsettelse av bidra skal den bidragspliktige ha igjen en viss minimumsdel av inntekten sin til underhold av seg selv og eventuelle barn i egen husstand.


Et samlet barnebidrag skal ikke overstige 25 prosent av den bidragspliktiges inntektsgrunnlag (inntekt etter skatt). Hvis bidraget overstiger 25 prosent av inntektsgrunnlaget, skal det foretas en samlet forholdsmessig reduksjon av bidragene. Bidragsveilederen tar ikke hensyn til dette. I slike saker kan du be trygdekontoret om hjelp til å beregne bidraget.


For mer om barnebidrag, se følgende artikler:

Artikkelen er skrevet av Siw Ødegaard for Kvinnesiden.no. Les mer om kvinners økonomi og rettigheter på Kvinnesiden.no.


i_178720

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning