Hvem skal passe gullungen?

NRK Dagsnytt rapporterer om en økende tendens bland småbarnsforeldre til å løse barnepass-kabalen ved å melde seg arbeidsledige for å heve dagpenger.

Publisert Oppdatert
( Kvinnesiden.no) Foreldre melder seg arbeidsledige slik at de kan heve dagpenger samtidig som de selv kan være hjemme med barna. Her er tips om lovlige måter å løse dette på:

Trygdeetaten melder om straffetiltak mot småbarnsforeldre som velger å melde seg arbeidsledige og motta dagpenger for å være hjemme med barna.

Kvinnesiden.no gir deg råd og tips om hvordan du kan ordne barnepass på den lovlige måte, selv om uten barnehageplass.

Tilhører du ikke de privilegerte som har fått tildelt plass til go'ungen, må alternative løsninger finnes.

Hvordan kan du løse barnepass-kabalen? Hvilke alternativer finnes? Hva blir de økonomiske konsekvensene?

Bedriftsbarnehage

Bedriftsbarnehage er helt klart Norges beste (og minst kjente) frynsegode. Tre prosent av alle norske arbeidstakere har tilbud om barnehageplass gjennom arbeidsgiver. Ordningen gir arbeidsgiver mulighet til å tilby ansatte gratis eller subsidiert barnehageplass, uten av du som arbeidstaker må skatte av det.

Betingelsen er dog at arbeidsgiver har en eierandel i barnehagen, slik som eksempel i en andelsbarnehage. Arbeidsgiver kan også eie og drive hele barnehagen.

Er det flere ansatte om står uten barnehageplass, kan det tenkes at arbeidsgiver vil vurdere å starte barnehage eller kjøpe opp plasser i en eksisterende barnehage? Arbeidsgiver får da ansatte som kan konsentrere seg 100 prosent om jobben istedenfor å bekymre seg for barnas ve og vel i arbeidstiden.

I tillegg viser undersøkelser at bedrifter som tilbyr frynsegoder har mer stabil arbeidskraft. Arbeidsgiver kan altså ha mye å hente på å tilby barnepass.

Ansatte vil oppleve det som en meget god ordning - barnehageplass med skattefordel. Hva mer kan slitne småbarnsforeldre ønske seg? Det blir nesten som jul, nyttårsaften og bursdag på samme dag!

Merk at dersom du har barnehageplass som du ikke betaler for, har du verken krav på skattefradrag i form av foreldrefradrag eller kontantstøtte. Men hvem bryr seg om det, så lenge en har gratis barnehageplass?

Au-pair

Har du et soverom å avse, kan au-pair værer et greit alternativ. Au-pair ordingen går ut på at en person med en annen nasjonalitet bor hos dere og hjelper til med både barnepass og husarbeid.

Dette kan være en fin ordning i kombinasjon med for eksempel barnepark for de minste.

Med en au-pair i huset, vil også familiens skolebarn ha noen å komme hjem til etter skolen. Og ikke minst, du slipper å komme hjem til rotete hus, skittentøyshauger og sultne barn.

Minstelønn til au-pair er 3 000 kroner pr måned pluss kost og losji. Au-pair'en må skatte både av lønnen, og av fordelen av fri kost og losji som er satt til 96 kroner pr døgn.

Siden du her har arbeidsgiveransvar må du stå for skattetrekk. Du må også sørge for yrkesskadeforsikring (det inngår vanligvis i boligforsikringen din).

Vi får skattefradrag for kostnader til barnepass (foreldrefradraget i selvangivelsen). Skattefradraget er på 25 000 kroner for ett barn og 5 000 kroner for hvert barn utover det første.

Er barn ditt barnehageløs barn i alderen 1-3 år, får du kontantstøtte på 3 303 pr måned.

Det betales ikke skatt av kontantstøtte.

Har du ett barn på 2 år blir det følgende regnestykke for ett år med au-pair: Lønn til au-pair 36 000 kroner - skattefordel (28 prosent skattefradrag av 25 000 kroner) 7 000 kroner - kontantstøtte 36 636 kroner "Overskudd" 7 636 kroner

"Overskuddet" for eksempel benyttes til å finansiere plass i barnepark.

Det er flere byråer i Norge som formidler au-pair'er. Har dere venner eller kjente med au-pair, kan det hende hun/han kan tipse dere på noen som ønsker jobb i Norge.

Bruk standard arbeidskontrakt for au-pair.

Praktikant/dagmamma hos dere

Ansatter du en person som kommer hjem til dere for å passe barn, anses vedkommende for å være praktikant eller dagmamma ansatt hos dere. Du er da ansvarlig for registrering i Arbeidstakerregisteret og for å trekke skatt.

Det er ikke fastsatt standard satser for lønn for praktikanter, så det er opp til dere å avtale lønnen. Praktikantlønnen er vanligvis vesentlig høyere enn det du må betale for en au-pair, da praktikanten ikke får deler av oppgjøret form av i kost og losji.

Er dere flere foreldre i samme barnehageløse situasjon, kan dere dele på en praktikant.

Vi får skattefradrag for kostnader til barnepass (foreldrefradraget i selvangivelsen). Skattefradraget et på 25 000 kroner for ett barn og 5 000 kroner for hvert barn utover det første.

Er ditt barn "barnehageløs" og i alderen 1-3 år, får du kontantstøtte på 3 303 pr måned. Det betales ikke skatt av kontantstøtte.

Familiebarnehage

Har du god plass i boligen din kan du starte en familiebarnehage. Det er en liten barnehage i hjemmet godkjent av kommunen, og som finansieres gjennom foreldrebetaling og offentlig driftstilskudd.

En familiebarnehage kan ha opp til fem barn. En førskolelærer må være styrer og gi pedagogisk veiledning hver uke (1,25 timer per barn per uke), mens en assistent kan utføre det daglig arbeidet.

Kommunen har ansvaret for godkjenning og tilsyn med familiebarnehagene. Vurderer du å starte familiebarnehage, kan du ta kontakt med barnehageadministrasjonen i kommunen din for å få opplysninger og få søknadsskjemaer.

Drift av familiebarnehage regnes som næringsvirksomhet, og du har både regnskapsplikt og arbeidsgiveransvar.

Har du barnet ditt i familiebarnehage, har du krav på foreldrefradrag og eventuelt kontantstøtte - uansett om barnehagen drives av deg eller andre.

Dagmamma

Har du ditt barn hos dagmamma som driver egne virksomhet, har du ikke arbeidsgiveransvar. Din eneste forpliktelse er å betale for ditt barns plass hos dagmammaen.

Hvis dagmammaen ikke driver "hvitt" får du ikke skattefradrag. Det gis kun fradrag for dokumenterte kostnader. Kontantstøtt får du uansett om dagmammaen arbeider svart eller hvitt - så lenge barnet er mellom 1-3 år.

Les mer om kvinners økonomi og rettigheter på Kvinnesiden.no. i_207688

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning