Hva gjør vi med syke barn?

Syke barn er en utfordring i disse influensatider. Hva gjør du?

Publisert Oppdatert
Hva gjør du når ditt barn er syk, og du allerede har brukt opp dine egenmeldinger? Eller hva hvis dagmammaen ikke kan passe barnet ditt fordi hun selv er syk eller selv har syke barn?

Eget sykefravær

Alle arbeidstakere som har vært i jobb i minst 4 uker, har krav på lønn under egen sykdom.

Har du vært i jobben i minst 2 måneder, har du også anledning til å benytte deg av egenmelding.

Du kan i løpet av den 12 måneders periode har 4 egenmeldinger, hver på maksimum 3 dager. Mer om det finner du her.

Syke barn

Men hva hvis du må være hjemme fra jobb på grunn av sykt barn? Da kan du også være borte fra jobb med full lønn.

Har du 1 eller 2 barn, kan du ha 10 fraværsdager pr år for å ta deg av syke barn. Har du 3 barn eller flere, kan du ha inntil 15 slike fraværsdager pr år.

Ved slik fravær på over henholdsvis 10 og 15 dager, kreves det legeerklæring.

Syk barnepasser

Reglene over gjelder også for syk barnpasser. Er dagmammaen syk, slik at du må være hjemme fra jobb for selv å ta deg av barna, skal du ikke trekkes i lønn for det. Også i slike tilfeller, har du krav på henholdsvis 10 og 15 fraværsdager pr år uten trekk i lønn

Her om rettigheter ved sykefravær finner du herLes mer på Kvinnesiden.no

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning