Hold på motivasjonen

Det er faktisk viktigere enn lønn og prestisje.

Publisert Oppdatert
Når du strever med noe, eller jobber hardt for å nå et mål, sier man ofte at det gjelder å holde motivasjonen oppe. Men hva er egentlig motivasjon, og hvordan skal man holde den oppe?

Les også: Selvpleie med dagbok

Les også: Når DU mobber

Les også: Aktiv i lunsjen!


Ifølge Wikipedia.org er motivasjon definert som det som forårsaker aktivitet hos indivitet, det som holder denne aktiviteten ved like og det som gir den mål og mening.

«Motiverte mennesker er mennesker som kommer i gang, viser engasjement og målrettethet, viser utholdenhet og ofte har positive tanker om et arbeid eller prosjekt».

Motivasjon kan deles i tre hovedtyper:

MOT - motivasjon
Indikerer bevegelse mot noe du ønsker å oppnå. Drivkraften ligger i de fordeler eller gevinster endringen innebærer og kan også betegnes som «positiv motivasjon». Eller også «gulrot-motivasjon». Man kan eksemplifisere med reklamefilmer som lover positive forandringer i livet ditt om du velger deres produkt.

FRA-motivasjon
Indikerer bevegelse fra noe du ønsker å unngå. Drivkraften ligger i frykten for negative eller uønskede konsekvenser. Dette betegnes også som «negativ motviasjon». Dette kan for eksempel være skremselspropaganda på sigarettpakka.

Nysgjerrighet
Den tredje typen er sjeldnere beskrevet. Her ligger drivkraften i en undring eller nysgjerrighet på hva som kan komme til å skje ved en endring. For eksempel hvor mye bedre kommer livet mitt til å bli dersom jeg slutter med... eller sover mer, trener mer eller begynner å spise sunnere.

Ved å benyte alle tre typene for motivasjon, har man størst sjanse for å lykkes. Ofte skiller man mellom såkalt indre og ytre motivasjon. Hvis en person gjør en aktivitet fordi man er interessert i selve aktiviteten, og denne er belønning nok i seg selv, er det snakk om en indre motivasjon. Ytre motivasjon er når en person gjør noe fordi han eller hun ønsker å oppnå en belønning eller et mål utenfor selve aktiviteten.

En ny studie av kommunalt ansatte viser at indre motivasjon er viktigere enn lønn og prestisje, også når det kommer til rutinejobber. Ansatte som opplever tilfredshet, glede og mening når de utfører arbeidsoppgavene sine oppnår best resultat.

«Når det er jobben i seg selv som skal motivere, er det nærliggende å tenke seg at indre motivasjon er en luksus som er forbeholdt medarbeidere med høy utdanning og utfordrende og morsomme arbeidsoppgaver. Men indre motivasjon er like viktig i rutinejobber», skriver nettstedet Forskning.no.

Les også: Bestem selv - reduser stress


Kilder: Wikipedia.org, Forskning.no motivasjon_hoyde

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning