Gir 100 000 til barn på krisesentre

Årets versjon av kampanjen ”Ekte kjærlighet er fri for vold” fokuserer på barnas situasjon. Nå gir The Body Shop 100 000 kroner til kampanjen.

Publisert Oppdatert
I ni år har Krisesentersekretariatet og The Body Shop samarbeidet om informasjonsspredning og kompetanseheving rundt vold i hjemmene. Nå vil Krisesentersekretariatet sette opp et eget fond øremerket sosiale tiltak for barn som må oppholde seg på krisesentrene.

- De første 50.000 kronene kommer fra kunder som donerte sine brukte mobiltelefoner til oss i stedet for å kaste dem, uttaler daglig leder Hilde Vanvik i The Body Shop i Norge.

- Nå selger vi lip balms, seper, pins og sminkelegginger til inntekt for fondet, legger hun til.

Årets kampanje i Norge varer fra 16. oktober til 4. november, og målet er å skaffe minst 50.000 kroner mer til Krisesentersekretariatets fond på de tre ukene. " - Sepene og lip balms er dessuten faste produkter, hvor deler av inntektene hele tiden øremerkes Krisesentersekretariatets arbeid med informasjon og kompetanseheving.

Daglig leder Tove Smaadahl i Krisesentersekretariatet påpeker viktigheten av å sette fokus på barn som er vitne til eller utsatt for vold i hjemmet.

- Hvert eneste år bor gjennomsnittlig 2000 norske barn på et krisesenter på grunn av far eller stefars vold, sier Smaadahl.

- Det er derfor viktig å ivareta disse barnas grunnleggende behov for trygghet og forstå dem som selvstendige individer med egne behov. Barn som bor på krisesenter mottar tilpasset hjelp av trygge voksenpersoner som viser respekt og medfølelse - men barn har også behov for å tenke på noe helt annet ved å delta i ulike barneaktiviteter.

Et eget fond øremerket sosiale tiltak for barn på krisesentre, vil bidra til et positivt innhold i et barns hverdag under oppholdet på krisesenteret.

Store mørketall

Internasjonalt har The Body Shop finansiert den første store Unicef-undersøkelsen om hva som skjer med barna i de hjemmene hvor det forekommer vold. Generalsekretær i UNICEF Norge, Kjersti Fløgstad uttaler følende:

- Voldstudiet viser at 275 millioner barn er vitne til vold i hjemmet hvert år. Hvor mange barn som selv blir slått vet vi ikke. Ikke her i Norge og ikke på verdensbasis. Det vi vet er at mørketallene er store. Barn som er vitne til vold og barn som selv blir utsatt for vold lider i stillhet. De tør ikke si ifra fordi de er redd for represalier eller det å bringe skam over familien. Mange ganger vet de ikke hvor de skal henvende seg og enda oftere har de ikke noe sted å henvende seg.

Grunnleggeren av The Body Shop, Dame Anita Roddick, uttaler:

-Dette er en av de største utfordringene vi står overfor innenfor arbeidet for menneskerettigheter - fordi vold i hjemmene er et globalt fenomen av enorme dimensjoner som ikke kjenner noen geografiske grenser. i_209114

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning