Fremtiden i dine hender

Mulighetene er mange for deg som vil velge en utdanning som kan løse verdens miljøpbroblemer.

Publisert Oppdatert
- Jeg har alltid hatt interesse for natur, friluftsliv og miljø, og syntes studiet "Miljø og naturressurser" ved Universitetet for miljø- og biovitenskap virket som en bra linje, forteller Asbjørn Reisz, og trekker frem instrumentet han har trasket noen mil med det siste året: En georadar, et instrument som brukes til å lage bilder av strukturer under bakken.

I mai leverer Reisz masteroppgaven i geologi.

- Utdannelsen er veldig bred, vi har vært innom alt fra zoologi og mikrobiologi til fysikk og miljø. Jeg har rettet meg mest mot den tekniske biten, mens andre satser mer på samfunnsrettede fag som jus og økonomi, opplyser han.

Når mastergraden er fullført, håper han på en jobb som konsulent, eller en stilling i for eksempel Statens Forurensningstilsyn eller Norges Geotekniske Institutt.

- For øyeblikket er det relativt lett å få jobb. Miljø er jo noe det blir mer og mer fokus på.

Miljøengasjement

Miljøinteressen har også informasjonssjef i Naturvernforbundet, Kåre Olerud, merket.

- Det er tydeligvis stor interesse for å arbeide med miljøvern, antall henvendelser til oss har helt klart økt. Vi får både mange henvendelser fra unge som vil ha jobb, og unge som lurer på hva slags utdannelse de bør velge.

Sistnevnte henviser Olerud som oftest til utdanningsinstitusjoner de av erfaring vet har mye å bidra med.

- Universitetet for miljø- og biovitenskap har flere gode linjer. Høgskolen i Bø har en god naturforvalterlinje. Ellers er jo miljø et bredt arbeidsområde som trenger folk med kunnskap om alt fra økonomi til ledelse. Men alle våre fagrådgivere har utdannelse direkte rettet mot miljø. Vi har for eksempel rådgivere med utdanning fra Ås, og med ingeniørutdanning fra Trondheim.

To mulige veier

Hvis man ønsker å arbeide med miljøvern, er det i hovedtrekk to veier man kan velge. Den ene er å velge en miljøteknisk utdanning.

- Du kan for eksempel satse på linja for Energi og miljø ved NTNU, Ingeniør i energi og miljø ved Universitetet i Oslo eller Miljøfysikk og fornybar energi ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, opplyser Karriere- og studieveileder i EMMALI, Emmali Schürch.

- Hvis en teknisk utdannelse ikke frister, finnes det et vell av utdanninger innen natur og miljø, alt fra arktisk naturbruk til mer samfunnsfaglig rettede studier, fortsetter hun.

Hun tror jobbmulighetene er best for dem med en miljøteknologisk utdannelse.

- Det skjer så mye på det tekniske området og etterspørselen etter folk med kompetanse er stor, så studentene vil ha et fortrinn der. Velger man andre miljølinjer, vil man nok møte en større utfordring i å selge inn sine kunnskaper hos en arbeidsgiver. Ofte er det nødvendig å ta en mastergrad.

Nyttig erfaring

Selv solid utdanning er ikke alltid nok. Kåre Olerud opplyser at de alltid har mange kandidater å velge mellom når de lyser ut en stilling.

- Naturvernforbundet en veldig synlig organisasjon som mange søker seg til. Jeg tror flere og flere bedrifter har behov for å ta miljø på alvor, og dermed behov for folk som har kompetanse på det området. Mulighetene for å få jobb burde derfor være gode fremover.

Han anbefaler unge som ønsker å jobbe med miljø å skaffe seg erfaring fra frivillig arbeid.

- Vi ser at folk som har vært hos oss som frivillige lettere får jobb, og bruker oss som referanse. For det første dokumenterer frivillig arbeid engasjement. For det andre er miljøorganisasjonene viktige premissleverandører i miljødebatten, og folk med erfaring herfra sitter på kunnskap som kan komme til nytte andre steder, mener Olerud.

Han tror folkehøyskole kan være et godt sted å starte for dem som lurer på om de skal velge en miljørettet utdannelse.

- Flere folkehøyskoler har mer praktisk rettede linjer. Så kan man heller satse på en tyngre teoretisk utdannelse senere.

Foto: Tore Sandberg

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning