Et smart alternativ

Hanne Haanes Skappel kommuniserer med kroppen men hun er ingen heksedoktor.

Publisert Oppdatert
Homøopat og kvantemedisiner Hanne Haanes Skappel jobber for å få menneskers kropp i balanse.

- Jeg stimulerer kroppen til å fikse seg selv, forteller hun.

Gode resultater

Kvantemedisin, som er utviklet av blant andre den amerikanske professoren Bill Nelson, er læren om kroppens cellekommunikasjon, og metoder for å bruke kroppens informasjonssystem til å lese av og gjøre korreksjoner ved hjelp av datastyrte apparater.

På sitt kontor på Balansesenteret over apoteket ved Røa Senter i Oslo, får Skappel daglig besøk av personer som ønsker å finne svar på helseproblemer de ikke blir kvitt.

Helsebehandling som ikke inngår i fastlegens virke, er i vinden som aldri før. Folk er blitt mer åpne for alternative behandlingsformer og Hanne Skappel mener det betyr at metodene gir helsemessige gevinster.

- Det må det jo være, for behandlingene gir resultater. Kanskje er det mange som ikke er fornøyde med det norske helsevesenet, og da åpner man opp for alternative metoder. Mange yngre mennesker er opptatt av dette. Mange er nysgjerrige og har lyst å se hvordan kvantemedisin fungerer, sier Skappel.

Hun forteller at flere og flere leger også i Norge har tatt i bruk kvantemedisin for å undersøke pasienter. Skappel hevder at apparatet som benyttes i kvantemedisin kan vise tydeligere resultater enn blodprøver. Behandlingen starter med at klienten kobles til maskinen ved å legge hender og føtter på plater. Maskinen måler så organsystemene på cellenivå. Da skal man blant annet kunne finne ut om enkelte organer jobber for lite eller for mye. Følelsesmessige traumer og stress, skal også kunne spores.

Forebyggende

Kroppen "scannes" under seansen for å finne konkrete problemer, ubalanser og svekkelser som kan føre til sykdom. Dette skjer også på cellenivå. Ifølge Skappel er det ingen andre metoder i dag som kan oppdage mulige helseproblemer på et like tidlig stadium som kvantemedisinen. Metoden skal kunne oppdage latente plager i kroppen, slik at man kan starte forebyggende arbeid mot sykdommer før de slår ut for fullt.

Homøopaten bruker også undersøkelsene til å finne ut årsakene til belastningene klienten føler. For eksempel om de skyldes parasitter, bakterier, virus eller tungmetaller. Til slutt kobles klienten til apparatet med elektroder rundt hodet, håndledd og ankler. På denne måten har apparatet kontakt med alle kroppens såkalte meridianer som er energibaner.

Skappel mener at kvantemedisin kan være til god hjelp mot de fleste sykdommer og tilstander, blant annet mageproblemer, allergi, hormonrelaterte problemer, migrene, angst, depresjon, samt søvnproblemer.

- I undersøkelsen bruker jeg pc som leser frekvenser i kroppen. Vi "snakker" med cellene, og hele poenget er å få kroppen til å jobbe med problemene selv og gjøre den motstandsdyktig. Men i enkelte tilfeller benytter vi oss også av behandlingspreparater etter sjekk, forklarer Skappel.

Etter at en undersøkelsen er gjennomført, råder homøopaten ofte sine klienter til å legge om kostholdet, og gjerne kutte ut enkelte matvarer som kan være med på å skape allergiske reaksjoner og forårsake plager.

- Kvantemedisin er helt ufarlig og det gir ingen bivirkninger. Man får ikke strøm i seg. Det handler om å få kroppen i balanse. Kvantemedisin skal hjelpe kroppen å hjelpe seg selv og komme tilbake i god form, sier Skappel.FAKTA OM KVANTEMEDISIN

 • Det foregår ekstremt mange prosesser i kroppen til en hver tid. Nesten ingen av prosessene kan vi styre med vår bevissthet, men likevel utføres de fleste prosessene ganske bra. Vi har et komplisert indre kommunikasjons- og kontrollsystem som styrer dette.
 • Med kvantemedisin kan man lese av signalene som går i kroppens ulike informasjonssystem, og man kan påvirke disse og behandle ubalanser og sykdommer. Med kvantemedisinske metoder kan man derfor finne problemer på et langt tidligere stadium, og man kan behandle årsaken i tillegg til symptomene.
 • Kroppen vår har funksjoner for å ta seg av alle sykdommer og problemer som måtte oppstå. Problemet er at kroppen utsettes for så mye påkjenninger i dagens samfunn, at kroppen ikke alltid klarer å trigge alle disse funksjonene, og dermed blir man syk.
 • Det finnes mange metoder for å trigge kroppens funksjoner for å ta seg av sykdommer. Tradisjonell medisin har ingen fokus på dette, men alternativ medisin kan i mange tilfeller klare det, men det er ofte en langtekkelig prosess. Ofte holder man en influensa eller lignende i sjakk bare fordi man rett og slett ikke har tid til å bli syk akkurat da. Ofte kan kroppen klare det selv, bare ved hjelp av å redusere belastningsfaktorer.
 • Med revolusjonerende nye apparater innen kvantemedisin, kan man sende frekvenser til kroppen som trigger disse funksjonene direkte. Dette gir muligheter for å behandle helt uten bivirkninger, og med ekstremt gode resultater. Flere millioner kvantemedisinske behandlinger verden over har vist at man kan hjelpe kroppen med både hverdagsplager, akutte betennelser, kroniske problemer, og en del alvorlige problemer, i tillegg til å optimalisere en ellers frisk kropp.
 • Teoriene bak kvantemedisin har gjennom flere tiår blitt forsket på av mange kjente vitenskapsmenn, til og med av nobelprisvinnere.  FAKTA OM HOMØOPATISK BEHANDLING

 • Homøopaten bruker opp til 1,5 time første gangen for å danne seg et helhetsbilde av pasientens helsetilstand. Det blir da på bakgrunn av alle symptomer skreddersydd en behandling som passer hver enkelt pasient. Pasienten får også råd om kosthold og tilskudd. Barn responderer spesielt godt på denne behandlingsformen.
 • Behandlingen er etter hvert blitt godt dokumentert gjennom vitenskapelig forskning. Det er drevet systematisk forskning ved legemiddelforsøk på homeopatiske medisiner i over 200 år.
 • Det er kroppen selv som "gror såret" og ikke plasteret. Mennesket har en iboende evne til å helbrede seg selv. Får du et kutt i fingeren gror det vanligvis i løpet av et par dager. Spiser du bedervet mat eller drikker for mye alkohol, kvitter kroppen seg med giftstoffene ved diarè eller oppkast. Sykdomsfremkallende virus og bakterier bekjempes bl.a. ved hjelp av feber.
 • Eksemplene viser at kroppen selv på en fornuftig måte opprettholder god helse - uten hjelp av medisiner.
 • Sykdom oppstår når kroppens selvhelbredende evner er svekket. ( Immunforsvaret går ned ). Dette kan skyldes skader, arv, levemåte eller påkjenninger i omgivelsene. Kroppen trenger behandling når motstandskraften er så redusert at den ikke klarer å komme i balanse igjen uten hjelp.
 • Homøopatisk behandling sikter mot langvarige resultater i form av bedret generell helse, og ikke kortvarig lindring av lokale plager. Homeopater kan helbrede mange sykdommer for godt, slik at pasienten etter hvert ikke trenger å gå på medisiner.
 • Prisen er henholdsvis kr. 700,- og 350,-
 • Homøopater har 2000 medisiner til rådighet. De fleste midlene er hentet fra plante- og mineralriket samt noen fra dyreriket. Medisinene er meget miljøvennlige og rimelig både i produksjon og bruk. De selges kun på apoteket og er reseptfrie, men anbefales å brukes i samråd med din homeopat.
 • Homøopatiske medisiner er potenserte. Det betyr at de behandles på en slik måte at de blir skånsomme og uten bivirkninger ved riktig bruk. Denne prosessen bevarer de medisinske kvalitetene i utgangsstoffet. Samtidig får midlene et høyt innhold av energi, som gjør det mulig å stimulere og styrke organismen. Medisinene brukes kun i korte kurer, og det oppstår ingen avhengighet. Behandlingen medfører ikke smerter.  Kilder: Oslo-klinikken.no, Kvantemedisin.no

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning