Ensomme hjerter mer utsatt

Hjerteproblemer kan skyldes annet enn usunn livsstil: Ny forskning viser at ensomme mennesker er ekstra utsatt for høyt blodtrykk.

Publisert Oppdatert
- Ensomhet ser ut til å påvirke blodtrykket i like stor grad som kosthold, mosjon og andre adferdsårsaker, forteller hjerteforsker Louise Hawkley.

En studie hun har utført ved Universitetet i Chicago - nylig publisert i fagbladet Psychology and Aging - viser samme tendens som flere andre studier de siste årene: Hvor ensomme folk føler seg, påvirker helsen.

- Rett nok vet vi ikke om ensomhet er en direkte eller indirekte årsak til hjerteinfarkt. Studien viser bare at det er en sammenheng mellom ensomhet og høyt blodtrykk, forklarer Hawkley, som har studert 229 mennesker i alderen 50-68 år.

De mest ensomme i undersøkelsen hadde 10-30 mm høyere blodtrykk enn de som var minst ensomme. Til sammenligning vil jevnlig fysisk aktivitet gi en reduksjon i blodtrykket på 5-9 mm Hg, og en vektnedgang på 10 kilo reduserer det med 5-20 mm Hg.

Uenig ekspertise

Norske hjerteeksperter er splittet i oppfatningen av om ensomhet kan være kilde til hjerteproblemer.

- Årsaken ligger heller andre steder, som i ensommes levesett og bruk av helsetjenester, tror Sidsel Graff-Iversen, fagsjef ved avdelingen for folkesykdommer ved Folkehelseinstituttet.

Dette hevder hun på tross av at Chicago-forskerne mener å ha tatt høyde for slike variabler.

- Opp gjennom årene har vi fått servert ulike psykososiale årsaksforklaringer. Før var det "farlig" å være aggressiv og pågående, nå er det "farlig" å være ensom og depressiv, kommenterer Graff-Iversen.

Professor John Kjekshus ved hjertemedisinsk avdeling på Rikshospitalet er derimot ikke i tvil:

- Sosiale nettverk betyr veldig mye. Det er gjort mange undersøkelser som viser at enslige har flere hjerteinfarkt og lever kortere enn andre. Dette gjelder særlig menn, poengterer han.

Depresjon en risikofaktor

Tap av en nær person og dårlig helse er de viktigste årsakene til ensomhet i Norge, ifølge Kirsten Thorsen. Hun er psykolog og forsker ved NOVA, og har jobbet med ensomhet i mange år.

- Ensomhet og depresjon er faktorer som henger sammen. Og de slår nok begge veier: Er man ensom, blir man lettere deprimert, og er man deprimert, blir man kanskje lettere ensom, utdyper Thorsen.

- Depresjon gjør deg ekstra disponert for hjerteinfarkt, istemmer John Kjekshus.

- Ved en depresjon lager kroppen antistoffer og setter seg i beredskap, og dette sliter på hjertet. I tillegg går du glipp av endorfiner, kroppens egne lykkepiller. Disse virker avslappende og gjør at hele sirkulasjonssystemet virker bedre.

Flere enslige

Stadig flere mennesker i Norge bor alene. I 1980 besto 28 prosent av husholdningene av aleneboere, mens andelen i 2001 var økt til 37 prosent, ifølge Statistisk Sentralbyrå. Kirsten Thorsen ser likevel ingen klare tegn på at ensomheten øker.

- Det er flere enslige nå. Men samtidig har folk flere nære venner enn tidligere, påpeker hun.

Det som derimot kan ha medvirkende effekt på eldres opplevelse av ensomhet, er effektivisering av hjemmehjelpen og andre sosialpolitiske grep. John Kjekshus mener det aller viktigste ved hjemmehjelpen er nærværet av et menneske.

- Eldre har like stort behov for å bli hørt og sett som yngre, understreker Kjekshus.

Ved Universitetet i Chicago har de nå startet en langtidsstudie som skal se nærmere på sammenhengen mellom ensomhet og hjerte- og karsykdommer.

Dette kan skade hjertet ditt:

Velkjente faremomenter er høyt blodtrykk, skadelig kolesterol (blodfettstoffer), røyking, diabetes og overvekt. Men det finnes også noen andre årsaker som ikke er like kjente:

  • Støy: Eksponering over lang tid, for eksempel på en arbeidsplass, kan være skadelig for enkelte - særlig folk som lar seg stresse av å skulle gjøre flere ting på en gang.

  • Midjemål: Vekt er ikke alt, plassering av fettet har mye å si. Mer enn 80 cm for kvinner og 94 cm for menn om livet, viser økt risiko for hjertesykdommer.

  • Nattarbeid: Årsaken er usikker, men forskere spekulerer i om forstyrrelser i søvnmønsteret har skylden.

  • PCOS (polycystisk ovarial syndrom): Et hormonsyndrom som rammer en av ti kvinner i fruktbar alder, med diabetes II og hjertesykdommer som følgesykdommer.- Hver enkelt av disse faktorene trenger ikke bety så mye. Men samlet over tid kan de ha virkning, forklarer hjerteprofessor John Kjekshus.

Hjertelinjen

Hjertelinjen er et ikke-medisinsk tilbud i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen. Her kan du få svar på spørsmål omkring kosthold, samliv og trening, blant annet.

Telefon: 23 12 00 50.
Telefontid: Hverdager 10.00-14.00
E-post:

__________________________________________________________________________

Foto: Photonica

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning