En alternativ utdanning

Mange ønsker å utdanne seg innen alternativ medisin, og rundt halvparten av alle nordmenn har prøvd en eller annen form for alternativ medisin. Men hvordan finner man en god alternativ skole?

Publisert Oppdatert
I takt med at etterspørselen etter slik behandling har økt, er også mange nye tilbud om utdanning blitt startet.

- Det finnes et utall av skoler, og det kan være vanskelig å finne ut hvilken en bør velge, sier nestleder i SABORG, Terje Varpe. SABORG er en sammensluttning av alternative behandlerorganisasjoner stiftet for tre år siden på initiativ fra helsemyndighetene.

- Jeg vil anbefale å ta kontakt med forbundet for den aktuelle terapiformen så fort man har bestemt hvilken terapiform man vil satse på. Forbundene kan hjelpe deg videre, råder Varpe.

Det finnes ingen offentlig godkjenning av alternative behandlere. Derfor er det opp til hvert enkelt forbund hva slags kriterier de vil sette for å kvalifisere til medlemsskap.

- Det er viktig at utdanningen du tar oppfyller kravene forbundene stiller, siden dette er det nærmeste du kan komme en offisiell godkjenning som alternativ behandler, understreker Varpe.

Starter høyskole

- Vi jobber med å få utdanningene våre godkjent på bachelor- og masternivå, sier undervisningsrektor ved Norsk Akademi for Naturmedisin (NAN), Andreas N. Bjørndal.

NAN ble startet i 1975 og er Norges eldste naturmedisinske høyskole.

Bjørndal tror både homeopat- og akupunkturutdannelsen vil bli offentlig godkjent innen et år eller to.

- Skolen samarbeider nå med fem andre skoler for å få til en felles enhet. Vi har som mål å smelte sammen til en skole i løpet av de neste to årene, og deretter å forsøke å bli landets første høyskole for slike fag.

Foreløpig er de fleste utdanninger innen alternativ medisin lagt opp som deltidsutdanninger fordi de ikke kvalifiserer til lån i Lånekassen. Dermed blir også utdanningsløpet langt - flere av utdanningene strekker seg over fem år.

- Man kan jo se det som en fordel også, at alle elevene slipper studielån som nyutdannede, og dessuten får erfaring fra arbeidslivet ved siden av studier, sier Bjørndal.

Selv om utdanning innen alternativ medisin i Norge ikke kvalifiserer til studielån, stiller mange skoler krav til generell studiekompetanse på linje med universiteter og høyskoler.

Opplysningstjeneste

Informasjonsansvarlig i Alternativopplysningen, Bertil Berg-Olsen, får mange spørsmål om hvordan man kan finne fram i mangfoldet av utdanninger.

- Mange er usikre på hvilke skoler som er bra.

Alternativopplysningen gir råd på telefon, eller man kan finne informasjon selv på deres nettside. For øyeblikket ligger det informasjon om over hundre ulike kurs og utdanninger på siden.

Berg-Olsen anbefaler å lese de ulike skolenes fagplaner nøye før man bestemmer seg.

- Punkt nummer en bør være å finne ut om dette er en fullstendig utdanning, eller bare et løsere kurs. Spør dessuten hvor lenge skolen har holdt på så slipper du startproblemer, sier han, og legger til at de får noen tilbakemeldinger fra frustrerte elever.

- Frustrasjonen går først og fremst på dårlig administrasjon. De fleste skolene holder god faglig kvalitet. Nivået på utdanningene i Norge er høyt, også i internasjonal sammenheng.

Men selv om du får en god utdanning, kan du ikke regne med at noen vil ansette deg. Så godt som alle alternative behandlere arbeider som selvstendig næringsdrivende, med den usikkerheten det kan innebære.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning