Du eier ikke halvparten

De fleste av oss oppfatter “felleseie” som det vi eier sammen men slik er det ikke..

Publisert Oppdatert
De fleste av oss oppfatter "felleseie" som det vi eier sammen, som skal deles likt ved skilsmisse. Men slik er det ikke, og mange får seg derfor en stor overraskelse når de under oppgjøret oppdager at eksen - med loven i hånd - kan kreve brorparten av felles verdier.

Begrepene særeie og felleseie er sentrale i ekteskapsloven.

Særeie

Særeie er verdier som kun tilhører den ene ektefellen, og som derfor ikke skal deles ved skilsmisse.

Særeie må avtales gjennom en ektepakt.

Felleseie

De fleste av oss oppfatter felleseie som det motsatte - verdier ektefellene har i fellesskap, og som skal deles likt ved skilsmisse. Men slik er det ikke - felleseie er kun felles under ekteskapet, for ved skilsmisse er det anledning til skjevdeling.

Skjevdeling

Ekteskapsloven, som trådte i kraft i 1993, innførte ordningen med skjevdeling

Ved brudd skal ektefellene som hovedregel beholde det de eide ved inngåelse av ekteskapet og det de har fått eller arvet i løpet av ekteskapet. Ikke nok med det, ektefellene skal også ha verdistigningen og avkastningen på det de eide fra før. Disse verdiene inngår i felleseie, men kan kreves skjevdelt ved skilsmisse.

Villedende begreper

Under behandling av ekteskapsloven var Justiskomiteen oppmerksom på at begrepene særeie og felleseie kunne bidra til feilaktig oppfatning av rettsvirkningen, men valgte likevel å beholde begrepene.

Vi har altså en ekteskapslov som villeder oss med bruk av begreper som lett kan misforstås - og konsekvensene av misforståelsene kan bli store:

Uheldige konsekvenser

Tenk at dere var samboere en del år før dere giftet dere. Mens dere var samboere kjøpte dere en bolig som steg mye i verdi. Boligen sto på mannen. Da dere giftet dere, solgte dere boligen, og kjøpte en ny. I alle papirene så det ut som om det var hans bolig som ble solgt, og at det således var hans egenkapital som ble brukt ved kjøp av den nye boligen. Da dere hadde felleseie, så dere ingen grunn til å spesifisere at egenkapitalen til den nye boligen stammet fra dere begge. Etter noen år skal deres skilles.

Under gjennomgang av økonomien oppdager eksens advokat at det var hans klient som i sin tid betalte for boligen, og at han klient har krav på skjevdeling av den felleseie boligen.

Undersøkelse utført av kvinnesiden.no viser at 65 prosent oppfatter felleseie som noe vi eier i fellesskap, og som således skal deles likt.

For mer informasjon om felleseie og skjevdeling, se følgende artikler:

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning