Disse mobbes mest på jobb

Statistikk viser at unge kvinner trakasseres mest i arbeidslivet.

Publisert Oppdatert
I levekårsundersøkelsen 2009 kommer det frem at det er unge kvinner som trakasseres mest i arbeidslivet. 3 prosent av alle sysselsatte svarer at de har blitt trakassert på jobb, og unge kvinner synes altså å være spesielt utsatt.

Les også: Hater du jobben din?

Les også: Klar for skolebenken?

Les også: Bedre jobbhverdagen!


Trakasseringen skjer som regel i form av uønsket seksuell oppmerksomhet, kommentarer og lignende. Denne treprosenten har holdt seg ganske stabil i årene dette har blitt kartlagt.

Kvinner er tydelig mer utsatte enn menn for slik uønsket oppmerksomhet. Hele tolv prosent av unge kvinner svarer at de har blitt utsatt for denne type trakassering et par ganger i måneden eller oftere. Dette er på samme nivå som i 2006, med høyest andel blant sykepleiere og salgs- og serviceyrker.

"2 prosent av alle sysselsatte svarer at de er utsatt for plaging eller erting av arbeidskamerater et par ganger i måneden eller mer. Like mange oppgir at de plages eller ertes av overordnede", skriver Statistisk sentralbyrå.

Utsatt for vold
I samme levekårsundersøkelse oppgir 4 prosent av alle sysselsatte at de har blitt utsatt for vold på arbeidsplassen det siste året. 3 prosent av de ansatte har blitt utsatt for trusler om vold. Jevnt over er kvinner mer utsatt for vold og trusler enn menn. Særlige er sykepleiere en utsatt gruppe.

Det finnes også gode nyheter når det kommer til arbeidsmiljø. Den andel ansatte som opplever dårlige forhold mellom ansatte og ledelse, og mellom ansatte har nemlig gått gradvis ned.

Fortsatt opplever imidlertid flere kvinner enn menn dårlige forhold i arbeidslivet. I underkant en av ti er selv involvert i ubehagelige konflikter med overordnede eller arbeidskolleger på arbeidsplassen.

"Sykepleiere og pedagoger skiller seg ut blant ulike yrkesgrupper, ved at disse oftest opplever slike forhold på arbeidsplassen", skriver Statistisk sentralbyrå.

Fakta fra levekårsundersøkelsen:
  • 3 av 10 ansatte oppgir at de sjelden eller aldri får tilbakemelding fra overordnede på hvordan de utfører jobben sin.
  • 1 av 3 ansatte blir møtt med uvilje fra sjefen hvis de kommer med kritiske synspunkter på arbeidsforholdene.
  • 1 av 10 mener de blir behandlet urettferdig eller upartisk.
  • 1 av 3 sysselsatte bestemmer i høy grad hvilke arbeidsoppgaver de skal få.
  • 2 av 3 bestemmer i høy grad hvordan de selv skal utføre arbeidet.
  • Kvinner har mindre grad av selvbestemmelse over eget arbeid enn det menn har, og selvbestemmelsen øker med alder.
  • Kilde: Statistisk sentralbyrå, Levekårsundersøkelsen 2009
trakass_hoyde

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning